Cestovné poistenie nemá význam len v prípade ciest do zahraničia. Domáce cestovné poistenie vás ochráni aj v prípadoch, kde už bežné zdravotné poistenie nemusí stačiť.

Na čo je domáce cestovné poistenie?

Hoci liečebné náklady aj v prípade úrazu sú štandardne uhrádzané zo systému verejného zdravotného poistenia, predsa len existujú situácie, v ktorých sa tuzemské cestovné poistenie oplatí. Poslúži vám na kompenzáciu výdavkov, ktoré vzniknú v prípade neočakávaných udalostí spojených s cestovaním na Slovensku a získate s ním ochranu a krytie rizík, ktoré sú bežne dostupné pri cestovnom poistení do zahraničia.  

Poistenie Slovensko - čo sa oplatí poistiť 

Cestovné poistenie na Slovensku rozširuje poistné krytie povinného zdravotného poistenia. V závislosti od produktov cestovného poistenia jednotlivých poisťovní sa vám pri cestách na Slovensku oplatí poistiť najmä úraz, batožinu, zásah horskej služby či zodpovednosť za škodu. 

Úrazové poistenie

Hoci úraz vám v nemocnici ošetria v rámci verejného zdravotného poistenia, úrazové poistenie pokrýva aj odškodnenie za trvalé následky úrazu a odškodnenie pozostalých za smrť úrazom.    

Poistenie batožiny

Poistiť si môžete tiež krádež, stratu alebo zničenie batožiny. V rámci limitov sú kryté aj cenné veci, elektronika či športové náradie.  ližšie informácie o tomto type poistenia nájdete v časti Poistenie batožiny.

Poistenie na hory

Poskytuje náhradu nákladov na horskú službu alebo pátranie po stratenom turistovi. Odporúča sa nielen vysokohorským, ale aj bežným turistom. Bližšie informácie o tomto type poistenia nájdete v časti Poistenie na hory.  

Poistenie zodpovednosti za škodu

Neúmyselné škody, ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví iných osôb, sú hradené z tohto poistenia. Môžu byť z neho kryté aj škody, ktoré spôsobíte iným osobám ako cyklista. 

Storno zájazdu

Ak z vážnych dôvodov nenastúpite na zaplatenú dovolenku na Slovensku a máte poistené storno zájazdu, toto pripoistenie vám kryje storno poplatky. 
 

Poistenie veterinárnej starostlivosti

Poistenie určené pre vášho domáceho miláčika je určené nielen na úhradu nákladov za vyšetrenia u veterinára, ale aj dopravu zvieraťa k veterinárovi či rozšírenie krytia z poistenia zodpovednosti pre škody, ktoré boli spôsobené zvieraťom. 

Poistenie asistenčných služieb

Zaujímavé pripoistenie, ktoré vám ponúkne asistenciu napríklad pri hľadaní potrebných turistických a kultúrnych informácií počas vašej dovolenky. Poskytne vám však aj telefonickú pomoc v núdzi či poistenie právnej asistencie.  

 

V závislosti od ponuky konkrétnej poisťovne kryje cestovné poistenie napríklad aj poistenie rizikových športov, poistenie predčasného návratu, poistenie právnej ochrany, autoasistencie, cykloasistencie v prípade nepojazdného bicykla a mnohé ďalšie.   

Poistenie na Slovensku online

Cestovné poistenie po Slovensku si vybavíte jednoducho aj cez internetPorovnajte si ponuky jednotlivých poisťovní, vyberte si pripoistenia vhodné podľa účelu vašej cesty a uzavrite cestovné poistenie online

Cestovanie

Tak ako, už viete, kde budete dovolenkovať cez zimnú alebo letnú sezónu?