Služba platí len pre zákazníkov, ktorí si uzavreli zmluvu do 12. 5. 2022!

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej ste utrpeli škodu na majetku vinou iného vodiča? Získajte odškodnenie za škodu na svojom majetku. My vám pomôžeme získať od poisťovne vinníka nehody maximum peňazí, na ktoré máte nárok. Pre všetkých klientov služby Porovnajto.sk, Superpoistenie, Rychlepoistenie - ZADARMO.

Pre koho je odškodnenie ponúkané?

 • pre klientov Superpoistenie.sk, Rychlepoistenie.sk alebo Porovnajto.sk (ktorí na uvedených stránkach majú uzavretú akúkoľvek zmluvu PZP alebo havarijného poistenia),

 • klientov, ktorí boli účastníkom dopravnej nehody,

 • klientov, ktorí nie sú vinníkom nehody,

 • klientov, ktorí už nahlásili nehodu na poisťovni vinníka,

 • klientov, ktorí od tejto poisťovne dostali rozhodnutie o spôsobe likvidácie poistnej udalosti a nesúhlasia s ňou,

 • naopak, služba nie je určená pre klientov s poistnou udalosťou týkajúcou sa poškodeného skla, havarijného poistenia alebo škody uplatňovanej z pripoistenia a pre klientov, u ktorých nie je jednoznačne určený vinník nehody,

 • klientov, ktorí si nechcú uplatňovať škodu na zdraví.


Dokument

Stiahnite si Správu o nehode

Čo predchádza k využitiu služby Odškodnenie po nehode?

 • klienta nabúralo cudzie vozidlo,

 • vinníkom nehody bol vodič druhého vozidla,

 • klient škodu nahlásil na poisťovňu vinníka,

 • poisťovňa škodu klienta už vyhodnotila a nárok mu buď zamietla, alebo vyplatila menej peňazí, než koľko stála oprava vozidla alebo vyplatila menej peňazí než akú hodnotu malo vozidlo.

Ako získať odškodnenie?

Aby sa naši právni špecialisti zorientovali Vo vašom prípade, dovoľujeme si Vám predložiť na vyplnenie nasledujúci dotazník vo veci dopravnej nehody.

Dotazník slúži na zodpovedanie základných údajov spôsobenej škode tak, aby sme Vám mohli ponúknuť naše konzultácie na čo najvyššej úrovni. Zároveň Vás chceme uistiť, že o všetkých takto poskytnutých údajoch budeme zachovávať mlčanlivosť a nesprístupníme ich iným osobám.

Prosíme o vyplnenie, Váš podpis a následné zaslanie dotazníka na emailovú adresu: odskodnenie@porovnajto.sk

Následne budete nami kontaktovaní pre doriešenie Vašej dopravnej nehody. Na preskúmanie Vášho prípadu si vyhradzujeme lehotu 30 dní.Poznámka::   Bezplatné konzultácie pre odškodnenie po nehode poskytované klientom s cieľom pomôcť pri likvidácii škody s poisťovňou, nie sú v žiadnom prípade právnymi službami zastupovaním klienta v zmysle advokácie a ani iným spôsobom nenahrádzajú štandardné právne zastúpenie. Jedná sa o bezplatnú pomoc určenú výhradne klientom. Táto forma pomoci v žiadnom prípade nezakladá nárok klientov na náhradu škody v prípade chybne poskytnutej rady a poskytovanie týchto bezplatných konzultácií môže byť kedykoľvek ukončené.


Informácie o spracovaní osobných údajov pre (potenciálnych) klientov a návštevníkov našich webových stránok sa nachádzajú na stránke: Informácie o spracovaní osobných údajov