Odškodnenie po nehode


Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej ste utrpeli škodu na majetku vinou iného vodiča? My vám pomôžeme získať od poisťovne vinníka nehody maximum peňazí, na ktoré máte nárok. Pre všetkých klientov služby Porovnajto.sk zadarmo. 

Na aké odškodnenie máte nárok?

Vinník dopravnej nehody, ktorý spôsobil poškodenie vášho vozidla alebo iného majetku, je zo zákona povinný mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Okrem toho môžu byť škody na majetku preplatené aj z havarijného poistenia a v špecifických prípadoch, keď vinník nemá uzavreté PZP, aj z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov

V prípade nehody máte nárok na odškodnenie, či už ide o poistné plnenie pri totálnej škode, opravu vozidla, odškodnenie čelného skla, odťah vozidla či poskytnutie náhradného vozidla. 

Pre koho služba určená?

Možnosť preveriť nárok na odškodné je určené klientom portálu Porovnajto.sk, ktorí majú cez tieto služby dohodnutú akúkoľvek zmluvu. 

Podmienkou zároveň je, aby ste

  • neboli vinníkom nehody, 

  • nehodu už nahlásili poisťovni vinníka,

  • od tejto poisťovne už obdržali rozhodnutie o spôsobe likvidácie poistnej udalosti a nesúhlasite s ňou.

Upozornenie: Služba nie je určená pre klientov s poistnou udalosťou týkajúcej sa poškodeného skla.

Ako získať odškodnenie?

Na overenie nároku na odškodnenie nemusíte nikam chodiť. Stačí, ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu.

Krok #1: Vyplňte dotazník o nehode

Aby sa naši právni špecialisti zorientovali vo vašom prípade, pripravili sme pre vás dotazník, ktorý slúži na zodpovedanie základných údajov o spôsobenej škode. Dotazník si môžete stiahnuť vo formáte .pdf alebo .docx a následne vyplniť a podpísať.

Uisťujeme vás, že o všetkých takto poskytnutých údajoch budeme zachovávať mlčanlivosť a nesprístupníme ich iným osobám.

Krok #2: Pripravte si prílohy

K dotazníku priložte záznamy a dokumenty, ktoré sa týkajú danej nehody:

  • vyplnený euroformulár záznamu o dopravnej nehode / protokol o dopravnej nehode od polície, 

  • papierovú i elektronickú komunikáciu s poisťovňou, ktorá sa týka danej nehody,

  • kópiu veľkého technického preukazu vášho vozidla, 

  • prípadnú zdravotnú dokumentáciu súvisiacu s dopravnou nehodou.

Krok #3: Pošlite nám podklady e-mailom

Vyplnený a podpísaný dotazník pošlite spolu s požadovanými prílohami na e-mailovú adresu legal@epojisteni.cz. 

Krok #4 Budeme vás kontaktovať

Vaše podklady posúdia naši špecialisti, ktorí vás budú v najbližšom možnom termíne kontaktovať pre doriešenie vašej dopravnej nehody. Náš právny špecialista vás bude informovať o všetkých možných nárokoch, ktoré je možné vymôcť. Na preskúmanie vášho prípadu si vyhradzujeme lehotu 30 dní.

Poznámka: Bezplatné konzultácie pre odškodnene po nehode poskytované klientom s cieľom pomôcť pri likvidácii škody s poisťovňou nie sú v žiadnom prípade právnymi službami, zastupovaním klienta v zmysle advokácie a ani iným spôsobom nenahrádzajú štandardné právne zastúpenie. Jedná sa o bezplatnú pomoc určenú výhradne klientom. Táto forma pomoci v žiadnom prípade nezakladá nárok klientov na náhradu škody v prípade chybne poskytnutej rady a poskytovanie týchto bezplatných konzultácií môže byť kedykoľvek ukončené.

Informácie o spracovaní osobných údajov

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.