Online životné poistenie

 • Všetky typy životného poistenia na jednom mieste

 • So zľavou online až do výšky 40 %

 • Odborné poradenstvo špecialistov na životné poistenie

srdce

Ako si vybrať najvýhodnejšie poistenie?

Uniqa

 • Kryje aj Covid-19
 • Poistenie plnej invalidity
 • Produkt sa vám prispôsobí vďaka mnohým pripoisteniam
 • Zľava za životný štýl, všetko online

Kedy vás poistenie chráni?

Životné poistenie poskytuje poistnú ochranu pred neočakávanými životnými udalosťami nielen vám ako poistencovi, ale aj vašej rodine.
Zabezpečenie hypotéky

Poistenie vás zaistí pri výpadku príjmu a úhrade vašich záväzkov, vrátane splácania hypotéky.

Úraz alebo choroba

Poistenie vás kryje pri dožití sa určitého veku, kritických chorobách, trvalých následkov úrazu, invalidity, práceneschopnosti.

Zaistenie rodiny

Pri tom najhoršom vám poistenie poskytne zabezpečenie pre vašu rodinu, ktorá nezostane bez peňažných prostriedkov.

Typy životného poistenia

Poisťovne ponúkajú tri základné typy životného poistenia.

Kapitálové životné poistenie

Ako to funguje?

Ide o najbežnejší typ životného poistenia. Vaša platba sa rozdelí na dve časti:

Riziková zložka

Pokrýva iba riziká, ako sú úmrtie, invalidita, trvalé následky úrazu či závažné ochorenia.

Sporiaca zložka

Časť peňazí sa sporí a úročí. Máte teda istotu drobného zhodnotenia vložených financií, ktoré budú následne vyplatené pri dožití, úmrtí alebo ukončení zmluvy. Odkupné je možné vyplatiť jednorázovo alebo vo forme renty, ktorú si následne môžete odpočítať z daní.

Zmluvu si môžete zjednať i bez rizikovej zložky. Po uplynutí dohodnutej doby vám bude vyplatená určitá čiastka. Tu môžete následne použiť na čokoľvek. Je vhodná nielen na účely sporenia, ale tiež na zabezpečenie oprávnenej osoby v prípade vášho úmrtia - teda človeka, ktorý po vašej smrti obdrží peniaze. Ako oprávnenú osobu môžete vybrať kohokoľvek - i človeka, ktorý by pri dedičskom konaní nedostal nič (napríklad milenku).


Pre koho je vhodné?

 • Pre mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku, ktorí chcú mať zmluvu na dlhšiu dobu.

 • Pre tých, ktorí chcú dlhodobo sporiť a zhodnotiť svoje úspory bez rizika.


Výhody

 • Dlhodobé sporenie bez investičného rizika

 • Zabezpečenie hypotéky alebo veľkej pôžičky, ktorú by ste po úraze neboli schopní splácať

 • Po dožití zmluvy vám bude predpokladané odkupné vyplatené buď jednorazovo alebo vo forme mesačnej renty, ktorú si môžete odrátať z daní

 • Rýchla výplata plnenia, nečaká sa na dedičské konanie


Nevýhody

 • Bez pripoistenia kryje obvykle len úmrtie následkom úrazu

 • Úspory sa úročia veľmi nízkymi percentami, ktoré dlhodobo pokryjú iba infláciuRizikové životné poistenie

Ako to funguje?

Na rozdiel od kapitálového životného poistenia si platíte len dojednané riziká. Žiadna čiastka sa nesporí, takže po ukončení zmluvy sa nič nevyplatí. Poistnou udalosťou je úmrtie poisteného následkom úrazu, úmrtie pri autonehode alebo podľahnutie niektorému zo závažných ochorení.


Pre koho je to vhodné?

 • Pre tých, ktorí chcú zmluvu ukončiť do 10 rokov

 • Pre náruživých športovcov alebo ľudí, ktorí vykonávajú rizikové športy

 • Pre mladých ľudí bez veľkých príjmov alebo ľudí, ktorým sa blíži jeseň života


Výhody

 • Zabezpečenie hypotéky alebo veľkej pôžičky, ktorú by ste po úraze neboli schopní splácať

 • Pokrytie záväzkov alebo nákladov po úraze či chorobe s trvalými následkami

 • Rýchla výplata plnenia, nečaká sa na dedičské konanie


Nevýhody

Nezahŕňa sporenie, po ukončení zmluvy inak ako úmrtím poisťovňa nič nevypláca

Bez pripoistenia kryje obvykle len úmrtie následkom úrazu

Investičné životné poistenie

Ako to funguje?

Rovnako ako v prípade kapitálového životného poistenia sa vaša platba rozdelí na rizikovú a na sporiacu zložku. Rozdiel je v tom, že nasporené peniaze nemajú garantované úročenie. Sú ďalej investované do zvolených fondov podľa vašej stratégie. V dlhodobom horizonte môže byť sporenie výnosnejšie než v prípade kapitálového životného poistenia. Pri zakladaní zmluvy si zvolíte niektorú z investičných stratégií. Tie je možné rozdeliť do nasledovných možností:

Dynamická (akciová) stratégia

Významná časť prostriedkov je vložená do akciových fondov. Tie síce ponúkajú vyššiu mieru zhodnotenia, ale zároveň majú najväčšie výkyvy v cene a sú najrizikovejšie. Táto stratégia je vhodná pre klientov, ktorí hľadajú vyššiu mieru zhodnotenia i za cenu vyššieho rizika. Mieru rizika môžete znížiť tak, že budete investovať v dlhšom časovom horizonte (10 rokov a viac).

Konzervatívna (dlhopisová) stratégia

Peniaze sú použité na nákup konzervatívnych dlhopisov. Dlhopisy sú spravidla tvorené bezpečnými finančne stabilnými spoločnosťami alebo štátnymi dlhopismi, ktoré ponúkajú stabilný výnos s nízkym rizikom. Na druhej strane vám úroky nemusia pokryť ani infláciu, takže na konci vyberiete peniaze s nižšou kúpnou silou, než ste v priebehu trvania zmluvy do nej vložili. Táto stratégia je vhodná, ak hľadáte nízke riziko a neočakávate vysoké zhodnotenie.

Vyvážená stratégia

Tvorí vyváženú kombináciu medzi akciovou a dlhopisovou stratégiou. Akcie sa nakupujú v malej miere a zvyšok sa ukladá do konzervatívnych fondov zameraných na dlhopisy. Táto stratégia sa odporúča ľuďom, ktorí hľadajú vyvážený pomer rizika a zhodnotenia svojich prostriedkov.

Hodnota fondov sa neustále mení, rovnako ako vaša životná situácia. Toho sú si vedomé aj poisťovne, a preto ponúkajú i automatizovanú správu vašich fondov. To zjednodušene znamená, že na začiatku zmluvy sa prostriedky investujú viac do dynamických akciových fondov a akonáhle sa začne blížiť koniec zmluvy, postupne sa presúvajú do konzervatívnejších dlhopisových fondov.


Pre koho je vhodné?

 • Pre ľudí s deťmi, pre mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku

 • Pre tých, ktorí chcú dlhodobo sporiť - ideálne 10 rokov a viac

 • Pre ľudí, ktorí chcú investovať, ale nemajú čas každý deň sledovať vývoj investícií


Výhody

 • Sporenie, ktoré môže pekne zúročiť vložené peniaze, ale nesie vyššiu mieru rizika

 • Správu investícií môžete prenechať poisťovni

 • K dispozícii je veľký výber fondov a stratégií, ktoré môžu peniaze zhodnotiť


Nevýhody

 • Výška úrokov nie je garantovaná, môže teda dôjsť aj k znehodnoteniu peňazí

 • Vstupné poplatky na začiatku trvania zmluvy vylučujú jej uzavretie na kratšiu dobu

 • Deti majú oddelené produkty od dospelých, nie je teda možné mať na jednu zmluvu poistenú celú rodinuAko funguje poistenie online?


Výber poisťovne

Prvý krok spočíva vo výbere overenej poisťovne z nášho zoznamu.


Kontaktný formulár

Vyplníte jednoduchý kontaktný formulár, na základe ktorého vám spracujeme ponuku.

Spojenie so špecialistom

S výberom ideálneho životného poistenia vás bude kontaktovať náš špecialista, ktorý vám ochotne so všetkým pomôže.

Často kladené otázky

Čo je životné poistenie?

Kedy je vhodné uzavrieť životné poistenie?

Aké sú typy životného poistenia?

Aké riziká by malo pokrývať životné poistenie?

Od čoho závisí cena poistného?

Ako si vybrať vhodné poistenie?

Kto je oprávnená osoba?

Čo znamená poistenie s progresiou?

Aký význam má životné poistenie pri zabezpečení hypotéky?

Potrebujete poradiť?


Využite naše bezplatné poradenstvo. Naši špecialisti sú vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 h.