#1 Vyberte si vhodný úverový produkt

Existuje mnoho druhov úverov. Aby ste si mohli vybrať ten najvhodnejší, stanovte si, čo vlastne potrebujete financovať, akú mesačnú čiastku dokážete splácať a ako dlho. Suma splátok všetkých úverov a pôžičiek by nemala prekročiť tretinu vášho čistého príjmu

Následne si vyberte niektorý z najčastejších druhov úverov - hypotekárny úver, spotrebný úver, kreditnú kartu, povolené prečerpanie či lízing. Každý z nich má iné podmienky, získate ho s iným úrokom a iným zabezpečením (napríklad ručiteľom, založením nehnuteľnosti a p.) alebo bez neho. Niektoré získate ako účelovo viazané, ďalšie ako bezúčelové. Preverte si teda, aký typ úveru je pre vás vhodný a aké výhody a nevýhody sa s ním spájajú

#2 Porovnajte si ponuky

Keď už poznáte potrebnú čiastku, porovnajte si čím najviac ponúk úverov a pôžičiek. Ako spoznáte naozaj výhodnú ponuku?

V prvom rade si porovnajte úrokovú sadzbu. Neberte však do úvahy len samotný úrok, ale predovšetkým ukazovateľ RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov). Výhodnosť pôžičky totiž neovplyvňuje len úrok, ale aj rôzne poplatky s ňou spojené. Čím nižšia je hodnota RPMN, tým je pôžička lacnejšia. Dôležité z hľadiska splácania sú aj poplatky za predčasné splatenie úveru, poplatky za zmenu na pôžičke a ďalšie. 

Pri výbere pôžičky zohľadnite aj dĺžku splácania úveru, výšku jednotlivých splátok, celkovú zaplatenú čiastku či možnosti poistenia produktu. S týmito znalosťami sa môžete rozhodnúť, ktorý produkt je pre vás najvýhodnejší. 

#3 Preverte si poskytovateľa pôžičky

Ako najvhodnejší úverový produkt môžete vyhodnotiť aj inú pôžičku, ako tú, ktorú vám ponúka vaša banka. Predtým však, ako s poskytovateľom pôžičky zmluvu podpíšete, preverte si ho. Hľadajte referencie, požičiavajte si od známejších spoločností, preferujte banky. V prípade, že vám pôžičku neschváli banka, obráťte sa na overené nebankové spoločnosti. V prípade pôžičky od nebankovej spoločnosti si preverte, či má na svoju činnosť udelenú licenciu od Národnej banky Slovenska

#4 Skontrolujte si podmienky úveru

Predtým, ako uzavriete zmluvu o pôžičke, dôkladne si prečítajte celú zmluvnú dokumentáciu, do ktorej patrí nielen samotná zmluva, ale aj všeobecné podmienky a cenník. Skontrolujte si, či sú v zmluve uvedené výška pôžičky, presná úroková sadzba (resp. RPMN), dĺžka a spôsob splácania, možnosti a podmienky predčasného splatenia, podmienky ukončenia zmluvy a podobne. Dôležitá je aj záruka zo strany poskytovateľa pôžičky, že podmienky sa nebudú meniť (napríklad fixná úroková sadzba). 

Uistite sa, že všetko chápete a dávajte si obzvlášť pozor na skryté podmienky. Ak vám niektorý bod alebo formulácia nie je jasná, nechajte si ju vysvetliť. Určite nepodpisujte niečo, čomu nerozumiete. 

#5 Preverte si spôsob ručenia

Poskytovateľ pôžičky môže podmieniť jej poskytnutie určitým typom zabezpečenia. Najčastejšie ide o ručenie ručiteľomzabezpečenie úveru záložným právom na nehnuteľnosťhnuteľným majetkom, vinkuláciou vkladu alebo poistenia. Takéto zabezpečenie sa nevyžaduje pri všetkých úveroch, spravidla sa zabezpečujú iba úvery poskytnuté na vyššiu sumu peňažných prostriedkov alebo pôžičky, pri ktorých vzhľadom na bonitu klienta existuje zvýšené riziko alebo obavy o splatenie úveru.

Z každého z týchto typov zabezpečenia vyplýva záväzok voči veriteľovi v prípade nesplácania úveru. Ak budete mať napríklad ručiteľa, ten banke zodpovedá za vyrovnanie dlhu v prípade, ak to neurobíte vy. V prípade záložného práva na nehnuteľnosť má banka právo v prípade nesplácania nehnuteľnosť predať a ponechať si finančné prostriedky do výšky nesplatenej časti úveru. Keďže s každým typom zabezpečenia sa spája určité riziko v prípade nesplácania, pri pôžičke by ste mali dôkladne zvážiť aj tento parameter.

#6 Zistite si sankcie a poplatky v prípade nesplácania

Pred uzatvorením zmluvy si tiež preverte, aká je výška prípadných sankcií a poplatkov, ak z nejakého dôvodu zaplatíte splátku oneskorene alebo nebudete schopný pôžičku splácať vôbec. Možné dôsledky oneskorenej platby alebo nezaplatenej pôžičky sa líšia podľa typu úveru a druhu zabezpečenia. Veriteľ bude požadovať nielen svoje peniaze, ale aj poplatky spojené s vymáhaním omeškaných splátok či sankčné úroky. V najhoršom prípade môže dôjsť k exekúcii vášho majetku. 

Preto si požičiavajte len toľko, koľko zvládnete splácať. Ak máte problémy so splácaním pôžičky, v prvom rade čím skôr kontaktujte poskytovateľa pôžičky. Môže vám pomôcť odkladom splátok, predĺžením splatnosti pôžičky či konsolidáciou vašich pôžičiek. 

#7 Pôžičku si dobre premyslite

Zvážte, či pôžičku naozaj potrebujete. Naozaj je vec, na ktorú si chcete požičať, pre váš život taká nevyhnutná, že sa kvôli nej chcete zadlžiť? Alebo môžete jej nákup odložiť, kým si na ňu nenašetríte? Nad nákupom porozmýšľajte nielen vtedy, keď ide o nákladnú vec, ale aj pri zdanlivých maličkostiach. Vo všeobecnosti sa odporúča požičiavať si len na veci dlhodobé alebo trvalé hodnoty (napríklad bývanie, automobil a podobne), pričom nie je vhodné sa zadlžovať na dlhšiu dobu ako je životnosť týchto vecí.   

Ak sa nákup nedá odložiť a pôžička je skutočne nevyhnutná, dôkladne si prepočítajte, či budete mať dostatok prostriedkov na jej splácanie. Musíte veľmi dobre poznať váš rozpočet, teda príjmy a výdaje. Zvážte aj scenár výpadku svojho príjmu (napríklad pri strate zamestnania), možnosti alternatívneho splácania alebo poistenia splácania. Určite neriešte splácanie pôžičky ďalšou pôžičkou. V opačnom prípade sa dostanete do začarovaného kruhu pôžičiek, z ktorého nemusí byť vôbec jednoduché dostať sa von. Dôkladne teda zvážte, v akej ste finančnej situácii a čo si môžete dovoliť, aby pôžička pre vás v budúcnosti neznamenala problém.