• Rýchle poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • Výhodné ceny so zľavami až 30 %

 • Uzavretie zmluvy online už do 5 minút

Čo všetko poistenie kryje?

Motorové vozidlá

Škody na zverenom služobnom vozidle, havária spôsobená zamestnancom

Tovar

Škody spôsobené chybne vykonanou prácou či poškodenie tovaru pri manipulácii

Zverené veci

Škody na služobnom mobile či počítači

Stroje a súčiastky

Poškodenie stroja pri manipulácii alebo poškodenie výrobnej linky

Pre koho je poistenie ideálne?

Poistenie je ideálne pre všetky povolania a všetky typy zamestnaneckých pomerov - pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere, ale aj pre zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

zamestnanci v reflexnej veste
 • Profesie manuálneho i nemanuálneho charakteru

 • Profesionálnych vodičov

 • Zamestnancov jazdiacich so služobným vozidlom

 • Zamestnancov pracujúcich s technológiami či drahými kovmi

Ako si vybrať najvýhodnejšie poistenie?

Cena sa totiž odvíja od viacerých faktorov - napríklad od vášho povolania, predmetov krytia poistenia, výšky poistnej sumy a spoluúčasti, územnej platnosti a podobne.

Pojišťovna UNIQA logo

UNIQA

 • Platnosť v celej EÚ

 • Možné poistiť škodu na služobnom vozidle

 • Jednoduchý a férový výpočet ceny

Wüstenrot

 • Platnosť po celej Európe

 • Vhodné pre vodičov z povolania

 • Poistí každého zamestnanca

Ako funguje poistenie online?


Výber poisťovne

V prvom rade si vyberte jednu z overených poisťovní z nášho zoznamu.


Kalkulácia poistenia

Pomocou tlačidla „Vypočítať u partnera“, sa dostanete k nezáväznej kalkukácii ohľadne výšky poistenia.

Zaplatenie poistenia

Ak sa vám ponuka páči, posledným krokom zostáva platba poistenia a váš majetok bude spoľahlivo chránený.

Najčastejšie otázky

Kedy zamestnanec zodpovedá za škodu?

Čo je dohoda o hmotnej zodpovednosti?

Aký je rozsah a spôsob náhrady škody?

Kedy zamestnanec nenesie žiadnu zodpovednosť?

Čo kryje poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Kto uzatvára poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Od čoho závisí cena poistenia?

Pre aké povolania je poistenie zodpovednosti zamestnanca vhodné?

Potrebujete poradiť?


Využite naše bezplatné poradenstvo. Naši špecialisti sú vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 h.