Cestovné poistenie v tehotenstve

Cestovanie v tehotenstve predstavuje vždy väčšie riziko ako bežné cestovanie. Môže totiž spôsobiť viacero nečakaných komplikácií. Aké sú podmienky cestovného poistenia pre budúce mamičky? 

cestovní pojištění děti

Cestovanie v tehotenstve sprevádzajú riziká 

Ak ako budúca mamička cestujete do zahraničia, zaiste sa stretnete s viacerými situáciami, ktoré nie sú pre organizmus úplne bežné. Môže to byť napríklad dlhé cestovanie autom, niekoľkohodinový let, vysoká teplota, odlišná strava a mnohé ďalšie.  

Preto by ste ešte pred cestou mali myslieť na uzavretie kvalitného cestovného poistenia. Hoci - v prvom rade by ste mali vedieť, že špeciálne cestovné poistenie pre tehotné na Slovensku neexistuje.  

Prvých 26 týždňov je bezpečných 

Tehotné ženy spoľahlivo ochráni bežné cestovné poistenie. Avšak iba do 26. týždňa tehotenstva a len v prípade, že lekár tehotenstvo neindikuje ako rizikové.   

Počas prvých 26 týždňov teda stačí, ak uzatvoríte klasické cestovné poistenie a budete mať kryté nielen úrazy, ale aj zdravotné komplikácie, ktoré by sa mohli v súvislosti s graviditou vyskytnúť. V prípade zdravotných problémov v tehotenstve vám poisťovňa preplatí náklady na ošetrenie, prevoz do najbližšej nemocnice i hospitalizáciu. Pozor však, niektoré poisťovne majú hraničný termín stanovený už na 24. týždeň tehotenstva.  

Aj v tomto prípade však existujú výnimky. Preventívne prehliadky by ste mali absolvovať doma a  nie v zdravotnom stredisku v zahraničí. Tieto prehliadky má totiž väčšina poisťovní uvedené vo výlukách z cestovného poistenia a takúto prehliadku by vám nepreplatili. Cestovné poistenie sa nevzťahuje ani na rizikové tehotenstvo, vyšetrenia na zistenie tehotenstva, umelé oplodnenie alebo umelé ukončenie tehotenstva či pôrod. 

Po 26. týždni už cestujete na vlastné riziko. Znamená to, že ak vycestujete po tomto termíne, poisťovňa nebude kryť riziká spojené s tehotenstvom. To však neznamená, že zostanete nepoistená. Ostatné riziká totiž cestovné poistenie kryje štandardne. Poistenie v tomto prípade už nekryje len rizikový stav, t.z. vyššie štádium tehotenstva. Iné komplikácie, pre ktoré sa cestovné poistenie uzatvára, sú kryté. Prípadné náklady na ošetrenie či hospitalizáciu v prípade úrazu alebo choroby vám teda budú preplatené. 

Vo vyššom štádiu tehotenstva poisťovne už cesty do zahraničia neodporúčajú. V rámci Európskej únie sa síce môžete spoľahnúť na ošetrenie, ktoré vám bude poskytnuté na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia, no získate len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to v rovnakom rozsahu, na aký má v krajine nárok domáci občan. Znamená to, že v prípade zdravotných problémov si budete musieť hradiť všetky výdavky, ktoré si bežne hradia aj občania danej krajiny. Náklady na pôrod vám zdravotná poisťovňa preplatí iba do výšky ceny pôrodu na Slovensku. O takúto starostlivosť nemôžete navyše požiadať v súkromnom, ale iba v štátnom zdravotnom stredisko. 

Storno zájazdu v tehotenstve 

V rámci cestovného poistenia je možné si poistiť aj storno zájazdu. Ak chcete dovolenku zrušiť kvôli tehotenstvu, storno z dôvodu tehotenstva je kryté, a to jednak pre vás ako poistenú a tiež aj pre vášho spolucestujúceho. Má to však jednu podmienku - v čase rezervácie či zakúpenia zájazdu ste o tehotenstve nevedeli a ani nemohli vedieť a cesta sa bude realizovať po 26. týždni tehotenstva, prípadne skôr, ak cestu nemôžete uskutočniť z dôvodu vážnych zdravotných komplikácií, ktoré potvrdí lekár.  

Malá rada na záver

Bezpečnosť cestovania v tehotenstve vždy vopred zvážte podľa aktuálneho týždňa tehotenstva a vášho zdravotného stavu. Cestu do zahraničia prekonzultujte so svojím lekárom. Pred cestou si preštudujte podmienky cestovného poistenia v prípade tehotných žien a informujte sa o prípadných výlukách, ktoré sa vás môžu týkať. 

Ako u nás funguje porovnávanie


Základné údaje

Pripravte si základné údaje o cieľovej krajine, termíne, o type cesty a informácie o počte a veku poisťovaných osôb.


Zoznam ponúk

Zobrazíme vám vhodné ponuky overených poisťovní s uvedením ceny poistného a limitov poistného krytia.


Spresňovanie

Zmenou cieľa a typu cesty, termínov či rozsahu poistenia môžete zobrazené ponuky a ceny ďalej spresňovať.

Uzavretie zmluvy

Vyberte si ktorúkoľvek zo zobrazených ponúk a zmluvu môžete uzavrieť priamo cez webovú stránku alebo telefonicky.