Muž s kalkulačkou

Týmto poplatkom za prepis auta sa nevyhnete: S čím rátať?

27. 12. 2021
|
Dĺžka čítania: 6 min.

Poplatkov za prepis auta je viac než dosť. Čo je ešte horšie, závisia od rôznych faktorov. Nemožno sa preto čudovať, že sa v tom bežný človek trochu stráca. V článku vám prinášame ich stručný prehľad tak, aby ste nabrali ten správny smer. 

Rozdelenie poplatkov za prepis auta

Poplatky, vrátane potrebných náležitostí za prepis vozidla, upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne v ustanoveniach §114 a 115

Pamätajte, že prihlásenie vozidla do evidencie vykonáva vždy jeho  nový vlastník (držiteľ). Môže ísť o nasledovné prípady:

 • Prepis nového vozidla, ktoré ešte nebolo v SR evidované – treba vám k tomu platný doklad totožnosti, osvedčenie o evidencii časť II, potvrdenie o PZP, výpis z obchodného registra (iba právnické osoby), overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti (iba v prípade po uplynutí leasingu), uhradený správny poplatok (registračná daň).

 • Kúpa vozidla z iného okresu – vozidlo treba najskôr v pôvodnom okrese odhlásiť. Pri prepise budete potrebovať platný doklad totožnosti, osvedčenie o evidencii časť II, osvedčenie o evidencii časť I (čipová karta), potvrdenie o PZP, výpis z obchodného registra (iba právnické osoby), pôvodné evidenčné tabuľky vozidla, uhradený správny poplatok (registračná daň).

 • Kúpa vozidla v rámci okresu – musia byť prítomní kupujúci aj predávajúci. Potrebné dokumenty sú rovnaké ako pri prepise auta z iného okresu (až na pôvodné evidenčné tabuľky vozidla).

 • Doma vyrobené vozidlo – majiteľ podomácky vyrobeného vozidla musí o prihlásenie požiadať na dopravnom inšpektoráte podľa miesta svojho trvalého bydliska. Treba doložiť fotodokumentáciu vozidla, platné PZP a uhradiť poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom typu „C“ (33 eur).


Vedeli ste, že...

   pri prepise vozidla z iného okresu treba niekedy doložiť aj odborný posudok o kontrole originality? Ide o prípad, keď nebolo vozidlo prihlásené viac ako 30 dní. Kontrola originality nemôže byť staršia ako 15 dní a jej cena závisí od jednotlivých špecializovaných pracovísk (70 – 100 eur).

Rovnako máte možnosť požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty (osvedčenie o evidencii časť I), a to do dvoch pracovných dní. V takomto prípade si však priplatíte 30 eur.

Registračná daň

Registračnú daň na auto musí zaplatiť každý, kto sa prihlasuje ako držiteľ motorového vozidla. Nezáleží pritom, či ide o zápis prvého auta (nové auto), alebo o zápis ktoréhokoľvek nasledujúceho auta (jazdené auto). 

Táto poplatková povinnosť vzniká v okamihu predloženia žiadosti o prepis vozidla na polícii (dopravnom inšpektoráte). Presnejšie, pri vydávaní dokladov k vozidlu novému držiteľovi motorového vozidla.

Registračná daň na auto sa platí pri prepise každého typu motorového vozidla. Jej výška sa odvíja od nasledovných faktorov:

 • kategória vozidla – výkon motora (kW),

 • druh pohonu alebo zdroj energie vozidla,

 • vek vozidla – sleduje sa dátum od prvej evidencie vozidla.

Výšku poplatku si môžete vypočítať súčinom výkonu motora a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúcom zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla, a to v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla. Jednotlivé sadzby a koeficienty nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Kedy zaplatíte menej?

Je tu však dobrá správa pre všetkých, ktorí používajú alternatívne palivá – LNG, CNG a hybridný pohon. V ich prípade sa registračná daň znižuje, a to až o 50 % z vypočítanej výšky poplatku (najviac na úroveň 33 eur). 

V prípade elektromobilov sa dokonca platí jednotná výška tohto poplatku (33 eur), a to bez ohľadu na výkon elektromotora a jeho vek.

Od tohto poplatku však môžete byť aj úplne oslobodení. Oslobodenie sa vzťahuje napríklad na vozidlo, ktoré bolo nadobudnuté dedením alebo v prípade, ak bol na kúpu vozidla poskytnutý štátny príspevok (v rámci kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia).

Pamätajte, že poplatok za prepis vozidla si môžete znížiť aj elektronicky, a to v rovnakej výške 50 %. Jediné, čo k tomu budete potrebovať, je elektronický občiansky preukaz (eID karta). Okrem toho potrebujete aj softvérové a hardvérové príslušenstvo k preukazu a kvalifikovanému elektronickému podpisu. 

Za predpokladu, že vlastníte viacero vozidiel a niektoré z nich plánujete istú dobu nevyužívať, nezabudnite vozidlo dočasne vyradiť z evidencie. Ušetríte napríklad na PZP.

Poplatok za pridelenie evidenčného čísla

Aj za vydanie tabuľky s evidenčným číslom si treba zaplatiť. Výška tohto poplatku závisí najmä od vašich požiadaviek na pridelené číslo

 • náhodne pridelené číslo – tabuľka zo zliatin ľahkých kovov (štandardný materiál): 16,5 eur,

 • na základe požiadavky držiteľa vozidla – tabuľka zo zliatin ľahkých kovov: 165,5 eur,

 • akladové zásoby orgánu Policajného zboru – tabuľky s konkrétnym číslom na sklade dopravného inšpektorátu: 165,5 eur,

 • tabuľka vyžarujúca svetlo – tabuľka zo špeciálnych materiálov s náhodne prideleným číslom alebo s číslom vytvoreným podľa vašich požiadaviek: 182 eur.

Záver

Veríme, že sme vám našim článkom pomohli nájsť orientáciu v pomerne zložitom systéme poplatkov za prepis vozidla. S najväčšou sumou treba počítať v súvislosti s registračnou daňou, kde sa výška tohto poplatku môže vyšplhať až rádovo na tisícky eur.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • výber peňazí z bankomatu
  13. júla 2022|Silvia Múdra
  Výber eur v zahraničí: Na čo si dať pozor

  Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Aj keď sa vyberiete do destinácie, kde je domácou menou euro, prípadne platbu eurami aspoň akceptujú, premyslite si vopred, ako sa k hotovosti dostanete. Výber z bankomatu v zahraničí vás totiž v niektorých prípadoch môže vyjsť naozaj draho.

 • skupina mladych ludi
  07. januára 2022|Silvia Múdra
  Najlepšia banka pre mladých, ktorá im rozumie

  Mladí majú diametrálne odlišné nároky na bankové produkty ako tí skôr narodení. Prím hrajú moderné technológie a rýchly progresívny systém dostupný prostredníctvom moderných technológií. Na čiernu listinu sa dostala návšteva kamennej pobočky a papierová korešpondencia. Ktorá banka svojimi službami najvernejšie kopíruje očakávania mladých klientov? Hľadali sme najlepšiu banku pre mladých.

 • starí rodičia na fotke
  01. januára 2022|Miroslav Novysedlak
  Ako si vypočítať dôchodkový vek?

  Neviete, ako na výpočet dôchodkového veku, prípadne ani to, kedy naň máte nárok? Už v roku 2022 sa valorizácia dôchodkov zmení. Znamená to, že penzistom už štát viac nebude každoročne garantovať zvýšenie dôchodku o pevnú sumu.

 • Dve ženy v staršom veku v parku
  10. decembra 2021|Michaela Pősová
  Dôchodkový vek žien: Aké výhody máte oproti mužom?

  O dôchodkovom veku sa vedú diskusie už dlhé roky. Na to, kedy budete môcť odísť do dôchodku, vplýva viacero premenných. Inak je to pri mužoch a inak zase pri ženách. Kapitolou samou o sebe je aj to, že sa podmienky odchodu do dôchodku sa často menia. Podmienky sa upravovali znova aj začiatkom tohto roka. Aké zmeny priniesli a koho týkajú?

 • Rodina
  23. augusta 2021|Ján Schneider
  Ako získať rodičovský príspevok a na čo nezabudnúť?

  Zrejme všetci rodičia, ktorí v našej krajine privedú na svet ratolesti a starajú sa o ne, aspoň tušia, že môžu od štátu dostať nejaké peniaze. Väčšina ľudí si však pletie  „pôrodné“„pôrodné“   s  „materskou“„materskou“, rodinnými prídavkami a rodičovským príspevkom. Rodičia, ale aj tí, ktorí sa starajú o deti v náhradnej starostlivosti, majú možnosť získať od štátu viacero jednorazových, aj cyklických finančných príspevkov. Jedným z nich je rodičovský príspevok, ktorému sa podrobnejšie povenujeme.

 • Šťastní dôchodcovia
  22. augusta 2021|Ján Schneider
  Ako sa čo najlepšie pripraviť na dôchodok?

  Skeptik alebo lekár by k titulku nezabudli dodať:  „Ak sa ho dožijeme.“„Ak sa ho dožijeme.“  Prvotnou prípravou na dôchodok by teda mala byť zdravá životospráva a zodpovedný zdravý životný štýl. Druhotnou, ale porovnateľne dôležitou, je finančná príprava, pretože z lásky nevyžijeme ani na dôchodku, ani pred ním. Ako povedal klasik:  „Peniaze nie sú najdôležitejšie na svete, ale sú dôležité minimálne z finančných dôvodov.“„Peniaze nie sú najdôležitejšie na svete, ale sú dôležité minimálne z finančných dôvodov.“   Čítajte prečo, odkedy a ako sa treba pripraviť na dôchodok.

 • Karta od banky
  12. augusta 2021|Miroslav Novysedlak
  Rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou

  Hoci vyzerajú skoro rovnako, sú medzi nimi odlišnosti. Spoznať rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou už pre vás nebude žiadny problém. Spoločne s nami preskúmajte, čo ich odlišuje a čo, naopak, spája.

 • znalecky posudok
  09. augusta 2021|Dominika Blchová
  Znalecký posudok na dom a byt: Čo obsahuje a ako ho vybaviť?

  So znaleckým posudkom sa väčšina z nás stretne pri vybavovaní hypotéky. Samozrejme, existujú aj iné situácie, kedy je potrebný. Jeho vybavenie nie je náročné. Na to, aby ste ho však získali, musíte vedieť, na koho sa obrátiť. Kde sa dá vybaviť a čo všetko by mal obsahovať? Máme odpovede.