Spoločnosť Colonnade Insurance S.A. je poisťovňa, ktorá sa špecializuje na neživotné poistenie určené pre fyzické osoby i podnikateľov. Na Slovensku pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu, konkrétne spoločnosti Colonnade Insurance S.A. so sídlom v Luxemburgu. 

Na Slovensku pôsobí poisťovňa pod názvom Colonnade Insurance S.A. od roku 2016. Jej história siaha však ešte do roku 1991, kedy bola založená Slovenská investičná poisťovňa a neskôr pôsobila ako QBE poisťovňa. Dnes spoločnosť poisťuje viac ako 55 000 klientov a ročne vybaví 4 500 poistných udalostí. 

Poisťovňa Colonnade Insurance je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. 

Poistenie Colonnade Insurance

 • 1

  Majetok a zodpovednosť

  Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

 • 2

  Poistenie vozidiel

  Poistenie finančnej straty GAP, poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel.

 • 3

  Úrazové poistenie

  Poistenie pre prípad vážnych i menej vážnych úrazov, úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, poistenie denného odškodnenia pri hospitalizácii následkom úrazu.

Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

50 013 602

Telefón:  +421    55 6826 222

Poistné udalosti:  (+421) 55 6826 222