KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola vôbec prvou súkromnou univerzálnou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Fyzickým i právnickým osobám ponúka produkty životného i neživotného poistenia.  

Na slovenskom trhu pôsobí poisťovňa Kooperativa od roku 1990. Dnes tvorí jej obchodnú sieť na Slovensku 7 agentúr so sídlom v jednotlivých regiónoch, 42 kancelárií a 72 obchodných miest, kde prostredníctvom viac ako 1 200 zamestnancov poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov.   

Poisťovňa je súčasťou medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, do ktorej patrí aj Komunálna poisťovňa. Skupina zastrešuje viac ako poisťovacích spoločností v 30 krajinách, kde zamestnáva viac ako 25 tisích zamestnancov. Patrí medzi vedúce poisťovacie spoločnosti v Rakúsku a tiež v strednej a východnej Európe.


Poistenie Kooperativa poisťovňa

 • 1

  Životné poistenie

  Rôzne produkty investičného a rizikového životného poistenia, ktoré je možné ďalej rozšíriť prostredníctvom pripoistení.

 • 2

  Poistenie majetku

  Ochrana nehnuteľnosti a vybavenia domácnosti v prípade neočakávanej živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu a ďalších rizík, s možnosťou pripoistenia rizík.

 • 3

  Poistenie zodpovednosti

  Za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania pre zamestnanecký pomer uzavretý na základe pracovnej zmluvy či dohody o pracovnej činnosti, pre zamestnancov v štátnej správe a v služobnom pomere.

 • 4

  Poistenie auta

  Povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie vrátane poistenia starších áut, poistenie finančnej straty GAP i poistenie vodiča.

 • 5

  Cestovné poistenie

  Cestovné poistenie do zahraničia, celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí i poistenie do hôr.

Kam odoslať výpoveď zmluvy? 

Výpoveď môžete poisťovni nahrať formou podpísaného skenu na stránke poisťovne Kooperativa. Podpísanú výpoveď stačí odfotografovať mobilom. 


Výpoveď je zároveň možné odoslať aj poštou na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava


Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Štefaničova 4, 816 23 Bratislava

315 955 45

Telefón:  +421 257 2996 84

Poistné udalosti:  (+421) 257 299 983