KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group je komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou. Hoci služby poskytuje najmä komunálnej sfére, mestám a obciam, poistnú ochranu zabezpečuje aj súkromným klientom a podnikateľským subjektom. Svojim klientom poskytuje poistné produkty v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a v oblasti poistenia priemyselných rizík.  

Poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už od roku 1994. Dnes poskytuje služby prostredníctvom siete 90 obchodných miest po celom Slovensku a spolupracuje tiež so sprostredkovateľmi poistenia.  

V roku 2001 sa Komunálna poisťovňa stala súčasťou medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, do ktorej patrí aj Kooperativa poisťovňa. Skupina zastrešuje viac ako 50 poisťovacích spoločností v 30 krajinách, kde zamestnáva viac ako 25 tisíc zamestnancov. Patrí medzi vedúce poisťovacie spoločnosti v Rakúsku a tiež v strednej a východnej Európe. 


Poistenie Komunálna poisťovňa

 • 1

  Životné a úrazové poistenie

  Investičné a rizikové životné poistenie a tiež úrazové poistenie pre deti i dospelých.

 • 2

  Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

  Poistenie domu, bytu, domácnosti, chaty či garáže pred škodami spôsobenými neočakávanými udalosťami.

 • 3

  Poistenie vozidiel

  Povinné zmluvné poistenie i havarijné poistenie nielen pre osobné vozidlá, motocykle, ale aj prívesy, karavany a nákladné vozidlá.

 • 4

  Cestovné poistenie

  Krátkodobé i dlhodobé cestovné poistenie na Slovensku i v zahraničí.

 • 5

  Poistenie zodpovednosti za škodu

  Spôsobenú zamestnancom voči zamestnávateľovi, ktorá vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.

Kam odoslať výpoveď zmluvy? 

Výpoveď môžete poisťovni nahrať formou podpísaného skenu na stránke Komunálnej poisťovne. Podpísanú výpoveď stačí odfotografovať mobilom. 

Výpoveď je zároveň možné odoslať aj poštou na adresu:


KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava


Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

315 955 45

www.kpas.sk/napiste-nam

Telefón:  +421 252 627 282

Poistné udalosti:  (+421) 263 532 236