Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. - jej činnosť je postavená na tradíciách Slovenskej poisťovne, ktorej korene siahajú až do roku 1919.  

Značka Allianz je na Slovensku všeobecne uznávaná a širokou verejnosťou i pozitívne vnímaná. Spája v sebe totiž nielen viac ako storočnú históriu, ale aj inovatívne prvky, ktoré sa odrážajú v celej škále poistných produktov. K tým patria nielen produkty pre súkromných klientov, ale aj poistenie priemyslu a podnikateľov. Svoje služby pritom poskytuje prostredníctvom siete 23 pobočiek a viac ako 100 agentúrnych kancelárií. Na Slovensku pôsobí aj jej sesterská spoločnosť Allianz DSS.   

Poisťovňa Allianz patrí do globálnej poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá vo svete zamestnáva viac ako 140 tisíc zamestnancov a poskytuje služby viac ako 92 miliónom klientov vo viac ako 70 krajinách.  

Kam odoslať výpoveď zmluvy? 

Výpoveď môžete poisťovni odoslať výhradne prostredníctvom pošty na adresu:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava


Poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa

 • 1

  Poistenie motorových vozidiel

  Štyri balíky poistenia auta s rôznym rozsahom poistnej ochrany. Tá môže zahŕňať PZP, havarijné poistenie, asistenčné služby či právnu pomoc.

 • 2

  Poistenie majetku

  K dispozícii sú tri balíky poistenia majetku. Rozsah poistnej ochrany môže zahŕňať škody na majetku, škody spôsobené tretím osobám i doplnkové služby.

 • 3

  Cestovné poistenie

  Krátkodobé i dlhodobé cestovné poistenie pre jednotlivcov, rodiny, firmy a aj klientov nad 70 rokov. Súčasťou poistenia sú asistenčné služby Allianz Assistance.

 • 4

  Životné poistenie

  Produkty rizikového, kapitálového, investičného i vkladového životného poistenia.

Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Pribinova 19, 811 09 Bratislava

00 151 700

allianzsp@allianzsp.sk

Telefón: 

 +421 250 122 222

Poistné udalosti: 

(+421) 250 122 222