AXA pojišťovna, a. s. funguje na Slovensku ako pobočka poisťovne z iného členského štátu, a to  spolu so svojou sesterskou spoločnosťou AXA životní pojišťovna a. s. Keďže však aktivity skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku prebral v októbri 2020 koncern UNIQA Insurance Group, postupne dôjde k ukončeniu pôsobenia značky AXA aj na Slovensku.  

Obe spoločnosti vystupovali pod svojím obchodným menom, avšak len do zlúčenia s UNIQA pojišťovnou, a. s., ktoré nastalo v priebehu roku 2021. Sieť pobočiek sú už označené logom UNIQA, životné a neživotné poisťovne AXA sa v júli 2021 zlúčili a premenovali na UNIQA. Do konca roku 2021 sa celý proces začlenenia dokončí a pôsobenie značky AXA v Českej republike a na Slovensku sa formálne ukončí

Ku dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska zlúčenie poisťovní AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave a UNIQA pojišťovna.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou.

AXA pojišťovna pôsobila na Slovensku od roku 2007. Zameriavala sa na ponuku životného a neživotného poistenia a klientom ponúkala možnosti investovania. 

Na doterajších klientov však toto spojenie nebude mať žiadny negatívny dopad. Zmenou názvu z AXA na UNIQA sa nebudú meniť podmienky pre jestvujúcich klientov, zachované zostanú aj výšky poistného. Klienti budú môcť využívať všetky služby a produkty rovnako ako doteraz. O prípadných zmenách budú včas informovaní. 

Všetky zmluvy si prebrala poisťovňa UNIQA, potrebné informácie nájdete na tejto stránke.

Značka AXA zostáva na Slovensku zastúpená  iba v AXA Assistancev AXA Assistance, zameranou na cestovné poistenie.


Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Krasovského 3986/15

53 812 948

Telefón:  +421 232 600 100

Poistné udalosti:  (+421) 232 600 100