UNIQA poisťovňa, a. s. - pobočka poisťovne z iného členského štátu je univerzálna poisťovňa, ktorá poskytuje široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby i podnikateľov.   


História poisťovne siaha do roku 1990, keď bola spoločnosť založená pod názvom Poisťovňa Otčina. Po Slovenskej poisťovni bola druhou poisťovňou na Slovensku. Od roku 2001 nesie poisťovňa názov UNIQA poisťovňa. 


Poisťovňa Uniqa je súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group, ktorá pôsobí v 19 krajinách Európy a zamestnáva viac ako 22 000 ľudí, ktorí sa starajú o viac ako 9 miliónov klientov. V októbri 2020 sa rakúska poisťovacia skupina UNIQA stala aj vlastníkom finančnej skupiny AXA Česká republika a Slovensko, ktorej súčasťou je aj AXA pojišťovna, a. s. 


K 31. augustu 2021 dochádza so súhlasom ČNB a NBS ku  zlúčeniu týchto poisťovní. AXA životní pojišťovna a. s., AXA pojišťovna a. s. a UNIQA poisťovňa, a. s. v dôsledku zlúčenia zanikajú a UNIQA pojišťovna, a.s. sa stáva ich nástupnickou spoločnosťou. Všetci klienti AXA sa automaticky stávajú klientmi spoločnosti UNIQA pojišťovna, a. s., ktorá sa tak stane ich novým poistiteľom.

Poistenie UNIQA

 • 1

  Cestovné poistenie

  Cestovné poistenie na cesty do zahraničia i po Slovensku, a to vo forme krátkodobého cestovného poistenia alebo ako celoročné cestovné poistenie.  

 • 2

  Poistenie vozidiel

  Povinné zmluvné poistenie UNIQA PZP s možnosťou rôznych doplnkových pripoistení a havarijné poistenie, spolu s balíkom základnej alebo rozšírenej asistencie Uniqa Assistance.  

 • 3

  Poistenie majetku

  Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v podobe základného poistenia a balíka pripoistení, ktoré chránia hodnotu domu alebo bytu poistenca. Špecifikom je Kyber poistenie, ktoré chráni súkromie na internete. 

 • 4

  Životné poistenie

  Univerzálne životné poistenie je k dispozícii ako čisto rizikový variant zameraný na krytie rizík alebo ako investičný variant s možnosťou investovania finančných prostriedkov prostredníctvom podielových fondov a investičných programov. 

 • 5

  Úrazové poistenie

  Individuálne, rodinné alebo skupinové úrazové poistenie. Poistné riziká si klient vyberá podľa svojich potrieb.

 • 6

  Poistenie právnej ochrany

  Kryje neočakávané finančné výdavky spojené s právnou ochranou pri súdnych sporoch.

 • 7

  Poistenie zodpovednosti zamestnanca

  Pre prípad škody spôsobenej zamestnávateľovi, ktorá môže vzniknúť pri výkone povolania a plnení pracovných úloh. Pokrýva škody na živote, zdraví a hmotnom majetku.

Kam odoslať výpoveď zmluvy? 

Výpoveď môžete poisťovni odoslať formou podpísaného skenu na emailovú adresu poistovna@uniqa.sk. Podpísanú výpoveď stačí odfotografovať mobilom. 

Výpoveď je zároveň možné odoslať aj poštou na adresu:

UNIQA poisťovňa, a. s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava

Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

53 812 948

info@uniqa.sk

Telefón:  +421 232 600 100

Poistné udalosti:  (+421) 232 600 100