ČSOB Poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovacia spoločnosť, ktorá ponúka portfólio životných i neživotných poistných produktov. Zameriava sa nielen na poistenie súkromných občanov, ale aj na poistenie podnikateľov a veľkých firemných klientov, ich majetku, podnikateľských rizík a zodpovednosti za škody.  

Spoločnosť vznikla v roku 1992 a povolenie k vykonávaniu poisťovacej činnosti ako univerzálna poisťovňa získala 4. septembra 1995. Patrí k zakladajúcim členom Slovenskej asociácie poisťovní. Dnes pôsobí na Slovensku nielen prostredníctvom siete množstva vlastných pobočiek a pobočiek sesterskej spoločnosti ČSOB Banka, ale aj externých sprostredkovateľov. 

ČSOB Poisťovňa je členom belgickej skupiny KBC, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie finančné inštitúcie v strednej a východnej Európe. Zastúpenie má aj v ďalších krajinách a regiónoch sveta, pričom k jej kľúčovým trhom patria Slovensko, Česko, Maďarsko, Bulharsko a Írsko. 


Poistenie ČSOB Poisťovňa

 • 1

  Cestovné poistenie

  Poistenie do Európy a celého sveta v troch balíkoch poistení a ďalších možných pripoistení. Asistenčné služby sú k dispozícii nonstop a sú zahrnuté v cene poistenia.

 • 2

  Poistenie vozidiel

  Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidiel. K dispozícii sú nonstop asistenčné služby.

 • 3

  Životné poistenie

  Komplexné životné poistenie pre všetky vekové kategórie, možnosť výberu z rôznych pripoistení.

 • 4

  Poistenie úrazu a života

  Krátkodobé alebo dlhodobé poistenie, ktoré chráni pred následkami úrazu. Špecifickým poistením je Úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti alebo trvalých následkov vodiča po nehode.

 • 5

  Poistenie nehnuteľnosti s domácnosťou

  Komplexný balík ochrany stavby s jej zariadením s možnosťou dojednať aj voliteľné pripoistenia.

Kam odoslať výpoveď zmluvy? 

Výpoveď môžete poisťovni odoslať formou podpísaného skenu na emailovú adresu infolinka@csob.sk. Podpísanú výpoveď stačí odfotografovať mobilom. 

Výpoveď je zároveň možné odoslať aj poštou na adresu:

ČSOB Poisťovňa, a. s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava


Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Žižkova 7802/11, 811 02 Bratislava

31 325 416

Telefón:  +421 259 666 999

Poistné udalosti:  (+421)  259 666 997