Pred pár mesiacmi sa novým majiteľom Groupamy stala Union poisťovňa. Vzhľadom k tomu, že UNION poisťovňa ponúka rovnaké produkty ako Groupama, rozhodla sa, že naďalej bude podporoovať len svoje nové produkty od poisťovne Union.

Od 15. 11. 2022 Groupama poisťovňa prestáva prijímať nových klientov

K dátumu 14.11.2022 23:59 spoločnosť Groupama ukončuje akúkoľvek akvizíciu a nebude prijímať žiadnu novú zmluvu. Ide o všetky poistné produkty. Všetky doteraz uzavreté zmluvy však zostávajú naďalej aktívne a platné.


Klienti sa nemusia strachovať, riešenie poistných udalostí bude naďalej prebiehať štandardným spôsobom a poisťovňa bude vyplácať poistné plnenie, i keď sa škoda stane po spomínanom dátume.


Dokumenty na stiahnutie

PZP a havarijné poistenie


Cestovné poistenie


Archív