Groupama poisťovňa od 15. 11. 2022 prestáva prijímať nových klientov

Pred pár mesiacmi sa novým majiteľom Groupamy stala Union poisťovňa. Vzhľadom k tomu, že UNION poisťovňa ponúka rovnaké produkty ako Groupama, rozhodla sa, že naďalej bude podporovať len svoje nové produkty od poisťovne Union.

K dátumu 14.11.2022 23:59 spoločnosť Groupama tak ukončuje akúkoľvek akvizíciu a nebude prijímať žiadnu novú zmluvu. Ide o všetky poistné produkty. Všetky doteraz uzavreté zmluvy však zostávajú naďalej aktívne a platné.

Klienti poisťovne sa nemusia strachovať, riešenie poistných udalostí bude naďalej prebiehať štandardným spôsobom a poisťovňa bude vyplácať poistné plnenie, i keď sa škoda stane po spomínanom dátume.

História poisťovne Groupama

Groupama poisťovňa, a. s., ktorá na Slovensku pôsobí ako pobočka zahraničnej poisťovne, má v portfóliu flexibilné druhy životného i neživotného poistenia. Svoje služby poskytuje súkromným klientom a ponúka tiež poistenie pre podnikateľov.  

Na slovenský trh vstúpila poisťovňa Groupama v roku 2008 nepriamo, a to kúpou najväčšej maďarskej poisťovne OTP Garancia, ktorá tu mala vlastnú poisťovňu. Dnes pôsobí slovenská pobočka Groupama poisťovňa priamo pod maďarskou dcérskou spoločnosťou Groupama Biztosító Zrt. so sídlom v Budapešti a poistné produkty ponúka vo vlastných klientskych centrách, u maklérskych partnerov a v pobočkách OTP Banka Slovensko.  

Poisťovňa Groupama patrí do francúzskej skupiny Groupama, ktorá má svoje zastúpenie v 10 krajinách na troch svetadieloch. Mimo Francúzska zamestnáva 6 500 ľudí, ktorí sa starajú o 6 miliónov klientov. 


Poistenie Groupama poisťovňa

 • 1

  Poistenie motorových vozidiel

  Povinné zmluvné poistenie bez amortizácie a havarijné poistenie s možnosťou výberu z troch balíkov. K dispozícii asistenčná služba Groupama Assistance.

 • 2

  Poistenie nehnuteľností a domácností

  Zabezpečenie nehnuteľného a hnuteľného majetku v troch balíkoch poistenia, ktoré poskytujú rôznu úroveň krytia jednotlivých rizík.

 • 3

  Cestovné poistenie

  Komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku vo forme individuálneho alebo skupinového cestovného poistenia.

 • 4

  Životné poistenie

  Rizikové i investičné životné poistenie, v ponuke aj špeciálne rizikové poistenie k zmluvám o úvere a úrazové poistenie k platobným kartám.

Kam odoslať výpoveď zmluvy? 

Výpoveď môžete poisťovni odoslať formou podpísaného skenu na emailovú adresu info@groupama.sk. Podpísanú výpoveď stačí odfotografovať mobilom. 

Výpoveď je zároveň možné odoslať aj poštou na adresu:

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava


Poistné podmienky

Dôležité kontakty

Sídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

Miletičova 21, 821 08 Bratislava

47 236 060

Telefón:  +421 220 854 208

Poistné udalosti:  (+421) 220 854 208