Plán výstavby domu

Poistite si bývanie počas výstavby

Možno si to ani len neuvedomujete, no poistenie nehnuteľnosti je nutné riešiť už od základov. Počasie čoraz častejšie spôsobuje škody na majetku kvôli výstavbe na nevhodných miestach. Myslite na poistenie už počas samotnej výstavby domu.

Je poistenie nehnuteľnosti povinné?

Poistenie stavby nie je povinné.  V prípade, že si staviteľ vezme hypotekárny úver, poistenie, ako formu zábezpeky úveru, bude požadovať banka. Ak ste sa rozhodli, že uzatvoríte poistku, keď stoja iba múry, stavbu si môžete poistiť. Po kolaudácii si môžete zvoliť poistenie celej stavby. 

Bude to pre vás povinné len vtedy, ak si na stavbu vezmete stavebný či hypotekárny úver. V opačnom prípade ide o vašu voľbu, kde a akú poistku uzatvoríte.

Vyplatenie náhrady škody na nehnuteľnosti

Ako sme spomínali, ak si na stavbu zoberiete hypotekárny úver, poistenie bude vyžadovať banka. V tomto prípade máte možnosť výberu, či si zvolíte poistenie prostredníctvom banky alebo si ho uzavriete vy sami. O vinkuláciu poistného plnenia je možné žiadať na základe podmienok poisťovne či banky, ktorá je veriteľom. Rovnaký model platí aj pri stavebných sporiteľniach. 

V prípade, že vinkulujete poistné stavebnej sporiteľni alebo banke, rozdiel je v prípade výplaty spôsobenej škody. Ak si vezmete hypotéku, náhrada škody je vinkulovaná v prospech banky.  Je vyplácaná banke a nie vám. Keď si stavbu financujete z vašich zdrojov, náhrada je vyplatená iba vám.

Vašu stavbu si môžete poistiť v rôznorodom štádiu rozostavanosti. Za rozostavanú stavbu chápe poisťovňa takú stavbu, ktorá má od stavebného úradu stavebné povolenie. Práce na danej stavbe sa musia začať. Za rozostavanú je považovaná do nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo odo dňa jej užívania.

Rozhodujúcim údajom v rámci uzatvárania poistnej zmluvy je stav, v akom sa stavba nachádza. Stav je uvedený v poistnej zmluve. Má vplyv iba na výšku poistného plnenia v rámci určitých rizík, akými sú víchrica či krádež súčastí na stavbu.

Vedeli ste, že…

… rozostavaná stavba je väčšinou poistená na jej budúcu hodnotu? Poistnou sumou je východisková hodnota po tom, ako sa stavba dokonči. Ak má stavba čo i len múry alebo základovú dosku, poisťovne vychádzajú z hodnoty po jej dokončení.

Poistenie uzatvorte v začiatočných fázach

Ak je položená základová doska, myslite na poistenie. Poistenie stavby, ktorá je vo výstavbe alebo je dokončená, sa vzťahuje na celú stavbu aj s jej súčasťami. Čo sa týka poistných podmienok pre poistenie nehnuteľnosti vo výstavbe či stavby, ktorá je dokončená, ide o nemeniacu sa štruktúru.

Odlišnosti sú len v stanovených limitoch poistného plnenia.  Poistná suma v rámci rozostavanej stavby je určená na základe rozpočtu stavebných nákladov. 

Do kalkulácie, ktorá sa týka dostavanej nehnuteľnosti, je zaradených niekoľko aspektov:

 • vek budovy,

 • rozlohová plocha,

 • v akom rozsahu a kedy bola zrekonštruovaná,

 • je trvalo obývaná alebo nie.

Keď do poisťovne doručíte kolaudačné rozhodnutie, v deň, ktorý nasleduje po jeho právoplatnosti, je poistenie stavby zmenené na poistenie domu. 

Čo je predmetom poistenia rodinného domu vo výstavbe?

Je to rodinný dom vo výstavbe spolu s jeho stavebnými súčasťami. Ide aj o vedľajšie stavby, ktoré sú vo výstavbe spolu s ich stavebnými súčasťami. 

Dané súčasti patria k rodinnému domu a ide o:

 • plot,

 • oporné múry,

 • chodníky,

 • ohradové múry,

 • stavebné mechanizmy,

 • stavebné materiály.

K predmetu poistenia rodinného domu patrí samostatný rodinný dom, ktorý je trvalo obývaný, vrátane vedľajších stavieb na pozemku.  V tomto prípade ide o plot, chodníky, stavebné materiály, hnuteľné veci, ohradové múry, oporné múry. Diskutabilná je výška poistnej sumy. 

Väčšinou si ľudia zvolia nízku poistnú sumu, aby platili nízke poistné. Následne im v prípade poistnej udalosti nie sú vyplatené peniaze za všetky škody. Počas výstavby domu, ako aj počas rekonštrukcie, si nechajte viackrát prepracovať poistnú sumu. Vďaka tomu sú pokryté všetky riziká a zmeny sú ukotvené v zmluve.

Poistenie stavby a hypotéka

V prípade, že nemáte peniaze na výstavbu domu a požičiate si v banke, situácia týkajúca sa poistenia je vyriešená. Poistenie stavby je v danom prípade povinné.  Je povinné počas celkovej lehoty, počas ktorej je splácaný úver. Rozostavaná stavba taktiež podlieha povinnosti, aby bola poistená.

Poisťovne často poistia aj rozostavané stavby na „budúcu hodnotu“. Ide o hodnotu, ktorú bude mať vaša stavba vo chvíli, ak bude dokončená. Po tom, ako bude dom skolaudovaný, poistenie prejde do poistenia rodinného domu. Nie je nutné, aby ste uzatvorili novú zmluvu.

TIP

 V momente, ako dostaviate dom, nie je nutné uzatvoriť ďalšiu zmluvu. Poistenie stavby prejde do poistenia rodinného domu. Často sa stáva, že plynule prejde aj do poistenia domácnosti či zodpovednosti za škodu členov, ktorí žijú v domácnosti. 

Poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie nehnuteľnosti 

AXA

Poskytuje poistenie pre každú nehnuteľnosť. Na výber máte z 3 poistných balíkov MINI, KLASIK alebo MAXI.  Celý majetok na rovnakej adrese si môžete chrániť iba na jednej zmluve. Ak máte okrem nehnuteľnosti aj iný majetok na totožnej adrese, môžete uzatvoriť „Poistenie domov IN”. 

Týka sa nielen poistenia nehnuteľnosti, ale aj domácnosti či zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

UNION

Poskytuje výplatu poistného plnenia stále v nových cenách, a to bez odpočítania amortizácie. Môžete si vybrať až z 30 rizík, ktoré ohrozujú majetok. Poisťovňa vám preplatí náklady na náhradné ubytovanie či sťahovanie do sumy 10 000 €. 

Wüstenrot 

Ponúka  3 balíky BASIC, STANDARD a EXCLUSIVE. Poistenie pokrýva až 33 rizík a poskytuje zľavu 40 % pri uzatvorení zmluvy. Okrem toho ponúka aj poistenie zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľnosti s poistnou sumou od 50 000 €.

ČSOB

Poistenie je vhodné pre majiteľov rodinných domov, bytov či rekreačných objektov. Okrem toho si môžete poistiť byt, dom, chatu, rozostavanú stavbu či garáž. Je možné si pripoistiť aj vedľajšie budovy, záhradu či vonkajší bazén.

Zhrnutie

Poistenie nehnuteľnosti je prostriedkom, vďaka ktorému môžete ochrániť váš majetok a neprísť tak o všetko, čo ste budovali. Je to istota, ktorá vám zaručí, že v prípade škôd na majetku, vám poisťovňa vyplatí peniaze. Vyberte si poistenie, ktoré sa vám hodí najviac a budete spokojní.

Miroslav NovysedlakViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • nové bývanie mladého páru
  15. júna 2022|
  Fenomén s názvom hypotéka: Ako získať hypotéku pre mladých?

  Keď sa chce mladý človek osamostatniť a prestať využívať výhody “mama hotela”, má v zásade dve možnosti. Zobrať si podnájom alebo bývať vo vlastnom. Druhá možnosť sa dá zvládnuť s finančnou výpomocou, najčastejšie s hypotékou. Oplatí sa však dnes ešte hypotéka pre mladých? A aké sú jej podmienky?

 • Chrániť domov
  30. apríla 2022|
  3 dôvody, prečo uzavrieť poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti je jedným z produktov poistenia majetku. Vzťahuje sa na všetky hnuteľné veci vo vašom dome alebo byte a zahŕňa celé spektrum rizík, ktoré váš majetok ohrozujú. Ak si stále nie ste úplne istí, či takýto produkt vôbec potrebujete, prečítajte si nasledujúci článok. Zhrnuli sme v ňom tri najdôležitejšie dôvody, prečo sa poistenie domácnosti oplatí uzavrieť.

 • investovať alebo neinvestovať do nehnuteľnosti
  28. apríla 2022|
  Výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností

  Kúpa investičnej nehnuteľnosti s cieľom jej ďalšieho prenajímania je nepochybne veľmi obľúbenou formou investovania aj na Slovensku. Viete však, aké benefity a riziká sa spájajú s investovaním do nehnuteľností? Je práve táto forma investovania vhodná aj pre vás? Spísali sme pre vás niekoľko zásadných pre a proti.

 • Muž čo premýšľa
  22. marca 2022|
  Kedy môžete vypovedať poistenie nehnuteľnosti? Poradíme vám

  Pri výbere poistenia sa niekedy stane, že si nezvolíte dobre, prípadne zistíte, že jednotlivé ceny, benefity alebo hodnoty poistného sa zmenili. V takýchto situáciách je dobre premyslieť si, či by nebolo vhodné poistenie zmeniť. Našli ste výhodnejšiu ponuku, no vaša zmluva je stále aktívna? Poradíme vám, ako vypovedať poistenie z nehnuteľnosti a aké máte možnosti.

 • Strážený dom
  15. marca 2022|
  Ako zabezpečiť byt či rodinný dom pred dovolenkou?

  Letné dovolenky sa spájajú s vyšším rizikom krádeže či poškodenia domácnosti. Počas vašej neprítomnosti môže totiž dôjsť k rôznym rizikám. Viete, ako si zabezpečiť byt či rodinný dom pred cestou na dovolenku? Prezradíme vám praktické tipy.

 • Pár pri počítači
  07. marca 2022|
  Poistenie domácnosti: Čo ovplyvňuje výšku poistného?

  Poistenie domácnosti je často využívaný produkt mnohých poisťovní. Dôvod je ten, že ide o výhodný balík kryjúci niekoľko oblastí. Pri jeho výbere sa však stretnete s viacerými možnosťami, ktoré sa líšia v závislosti od ceny, výšky krytia a pripoistení. Čo všetko ovplyvňuje výslednú sumu?

 • Vývoj cien nehnuteľností
  27. februára 2022|
  Predpokladaný vývoj cien nehnuteľností

  Kto už pred niekoľkými rokmi investoval do nehnuteľností alebo si zabezpečil vlastné bývanie, ten sa zaiste posledné mesiace radoval. Ceny nehnuteľností totiž rastú raketovým tempom, a netýka sa to iba hlavného mesta. Drahšie sú nielen samotné nehnuteľnosti, ale aj stavebné materiály, čo komplikuje novú výstavbu i rekonštrukcie. Čo nás čaká v roku 2022? Oplatí sa ešte teraz investovať do kúpy domu či bytu alebo je lepšie počkať?

 • moderny bungalov
  17. februára 2022|
  Bungalov na kľúč: Koľko vás takýto dom bude stáť?

  Napriek rekordne vysokým a stále stúpajúcim cenám nehnuteľností, nárastu cien stavebných materiálov aj stavebných prác pokračuje na Slovensku stavebný boom. Dnes je lacnejšie postaviť menší prízemný dom s výmerou trojizbového bytu, ako kúpiť porovnateľne veľký byt v rovnakej lokalite. V prímestských obytných zónach teda stále vyrastajú ako huby po daždi „satelitné dedinky“ jednopodlažných rodinných domov – bungalovov. Ak snívate o takomto dome a chcete si ho dať postaviť na kľúč, čítajte, čo potrebujete vedieť.

 • byt zariadený podľa feng šuej
  09. februára 2022|
  Zariaďte si byt podľa feng šuej: Základné pravidlá a tipy, ako na to

  Výraz feng šuej vám určite nie je celkom neznámy. Nepochybne aspoň tušíte, že ide o princípy, ktoré vám pomôžu zariadiť harmonické bývanie. Poznáte však konkrétne odporúčania tohto umenia? Vybrali sme pre vás niekoľko z nich, ktoré vám pomôžu na ceste k šťastným vzťahom a úspechu.

 • 12 jednoduchých tipov, ako ušetriť peniaze v domácnosti
  30. januára 2022|
  12 jednoduchých tipov, ako ušetriť peniaze v domácnosti

  Ceny energií, potravín aj ďalších bežných vecí idú neustále hore. Pre udržanie určitého životného štýlu je preto nutné vedieť, ako správne s financiami zaobchádzať. Šetrenie sa mnohokrát zdá ako dobrovoľné zlo a zbytočné komplikovanie bežných dní. Pravdou ale je, že celý proces môže byť veľmi ľahký. Stačí sa držať týchto 12 tipov, ktoré vám poradia, ako ušetriť peniaze.