Na financovanie podnikateľských aktivít často vlastné zdroje firmy nestačia. Či už vo firme potrebujete prostriedky na jej bežnú prevádzku alebo na financovanie investičných zámerov, možným riešením môže byť aj pôžička pre firmy. 

Kde získať pôžičku pre firmu?

Finančné prostriedky na preklenutie krátkodobého nedostatku peňažných prostriedkov na firemných účtoch, ale aj na financovanie investičných zámerov firmy a jej ďalšieho rozvoja či refinancovanie záväzkov poskytujú tak bankové, ako i nebankové spoločnosti.

Ak potrebujete pôžičku pre firmu, čo je bežne používané synonymum pre podnik alebo obchodnú spoločnosť, nasmerujte svoju pozornosť najskôr k bankám. Tieto poskytujú bankové pôžičky pre firmy pod pod rôznymi označeniami - podnikateľský úver, biznis úver, firemný úver a podobne. 


Hoci názvy produktov sú rôzne, predsa majú niečo spoločné. Ide spravidla o pôžičky, ktoré sú poskytované tak podnikateľom - živnostníkom, ako aj firmám. Odlišujú sa však napríklad:

 • výškou úrokovej sadzby, 

 • maximálnou výškou poskytovaného úveru, 

 • dobou splácania, 

 • formou poskytnutia (napr. kontokorentný, splátkový úver, lízing atď.)

 • podmienkami na dĺžku histórie podnikania,

 • požiadavkami na hmotné zabezpečenie - ručenie nehnuteľným alebo hnuteľným majetkom, ručenie pohľadávkami, cennými papiermi či rôznymi zárukami, dohoda o ručení,

 • požiadavkami na dokladovanie účelu použitia finančných prostriedkov a podobne. 


Pre poskytnutie úveru musí pritom firma banke predložiť finančné výkazy za niekoľko predchádzajúcich účtovných období (najčastejšie 2 roky). Podnikať navyše musíte v odvetví, ktoré banka akceptuje. Banka môže od vás vyžadovať aj vypracovanie kvalitného podnikateľského zámeru. A dôležitú úlohu samozrejme zohráva aj úverová história. 

Alternatívou k bankovým pôžičkám môžu byť aj nebankové pôžičky. Hoci niektoré z nich už špeciálne pôžičky pre podnikateľov vo svojom portfóliu majú, väčšina z nich nerozlišuje, či poskytuje pôžičku pre osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa. Dá sa teda povedať, že takéto pôžičky sú vhodné skôr pre fyzické osoby, teda pre živnostníkov.   

Zodpovedné požičiavanie

Prečítajte si Zásady zodpovedného požičiavania, vďaka ktorým sa môžete správne rozhodnúť.

Ako vybrať najvýhodnejšiu pôžičku pre firmu?

Najlepšiu pôžičku pre firmu získate tak, že si ponuky jednotlivých poskytovateľov dôkladne porovnáte. Jednotliví poskytovatelia totiž dokážu zohľadniť vaše individuálne požiadavky a prispôsobiť aj podmienky poskytnutia podnikateľského úveru. 

Úrokové sadzby pri tomto type pôžičiek sa spravidla stanovujú individuálne, a to v závislosti od výšky úveru, bonity žiadateľa, spôsobu zabezpečenia a podobne. Najnižšie úrokové sadzby sú najčastejšie pri podnikateľských hypotékachnajvyššie pri kontokorentných podnikateľských úveroch

Nezabudnite teda, že ako firma máte šancu o podmienkach pôžičky vyjednávať - na to však musíte vedieť, aké podmienky vám poskytnú iní veritelia. Spravte si teda aspoň základný prieskum trhu, ktorý vám napovie, aké podmienky môžete očakávať. 

Rada pre všetkých

Požičajte si rozumne

Než si o pôžičku zažiadate, vopred si rozmyslite či peniaze skutočne potrebujete. Ak už peniaze dlžíte alebo ste napr. v exekúcii, nemusí byť pôžička tým najlepším riešením.


Ak o pôžičku skutočne premýšľate, nezabudnite na tieto pravidlá:


 • vyberajte si preverené bankové a nebankové spoločnosti,

 • skontrolujte si svoje záznamy v registroch,

 • spočítajte si či dokážete pôžičku riadne mesačne splácať.

Porovnaný magazín

 • 08. decembra 2021|Silvia Múdra
  Nie ste spokojní s úrokom vašej pôžičky? Porozmýšľajte nad refinancovaním úveru

  Úrokové sadzby pôžičiek sú na historických minimách a mnohí dlžníci dnes uvažujú o refinancovaní svojich hypoték alebo úverov. Ak ste si požičiavali pred niekoľkými rokmi, pravdepodobne máte aj vy pôžičku s úrokovou sadzbou niekoľkonásobne prevyšujúcu aktuálny priemer. Refinancovaním svojej pôžičky môžete mesačne ušetriť desiatky eur, skrátiť si dobu splácania alebo pri zachovaní podmienok získať vyššiu pôžičku. Poradíme vám, ako refinancovať úver v prospech svojho rozpočtu.

 • 03. decembra 2021|Silvia Múdra
  Najvýhodnejšia pôžička: Chcete vedieť, ako ju nájdete?

  Pôžička na čokoľvek, hypotekárny úver či leasing. Pôžičky nájdeme pod mnohými názvami a ponúka ich každá banka, ale i nebankové a iné subjekty. Ako si vybrať tú najvýhodnejšiu pôžičku a podľa čoho sa rozhodnúť? Poradíme vám krok za krokom.

 • 03. decembra 2021|Silvia Múdra
  Zoznam najlepších pôžičiek na trhu. Vybrali ste si?

  Potrebujete si požičať, ale netušíte, ktorú banku navštíviť, aby ste dlžnú sumu niekoľkonásobne nepreplatili? Prinášame vám zoznam aktuálne najlepších pôžičiek na trhu. Zistili sme pre vás, ktoré banky v súčasnosti poskytujú najvýhodnejšie podmienky, čo musíte splniť, aby ste ich dostali a s akou sumou na svojom účte môžete počítať. Stačí si vybrať, požiadať banku o schválenie a môžete si začať plniť svoje sny.