Máte problém so splácaním svojich aktuálnych finančných záväzkov a napriek tomu potrebujete ďalšiu pôžičku? Takáto situácia nie je jednoduchá. Viete, aké existujú možnosti pôžičiek pre neplatičov a dlžníkov? 

Kto je dlžník a neplatič? 

Pod pojmom dlžník vo všeobecnosti rozumieme fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je povinná splniť záväzok voči veriteľovi. Tento záväzok nemusí byť len finančný. Dlžník má voči veriteľovi záväzok, veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku. 

V oblasti pôžičiek pre rizikových klientov však nemáme na mysli klasického dlžníka, ale skôr neplatiča - teda osobu, ktorá veriteľovi nezaplatila požadovanú čiastku - či už sa jedná o splátku pôžičky alebo akýkoľvek iný záväzok, prípadne s platbou mešká. Z hľadiska úverových vzťahov môže byť pritom podstatné, či neplatič nezaplatil úmyselne z dôvodu finančnej tiesne alebo na svoj záväzok pozabudol. Dlžníci a neplatiči, ktorí majú záujem, majú totiž možnosť svoju situáciu vyriešiť - napríklad dočasným odkladom splátok či dohodou o splátkovom kalendári. Nedostanú sa tak do ďalších problémov, ktoré siahajú od platenia úrokov z omeškania až po exekúciu.  

O všetkých finančných záväzkoch dlžníkov pritom existujú záznamy v tzv. úverových registroch. Ide hneď o niekoľko typov registrov, ktoré obsahujú zoznam všetkých finančných záväzkov fyzických i právnických osôb. Zhromažďujú sa v nich nielen informácie o neskorých splátkach úverov, ale aj o dlhoch voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, o daňových dlhoch, či dokonca aj o neskorých úhradách faktúr za telefón. Údaje medzi týmito registrami sa tiež vymieňajú, takže banky sú môžu preveriť dlžníkov nebankových pôžičiek a naopak. 

Zodpovedné požičiavanie

Prečítajte si Zásady zodpovedného požičiavania, vďaka ktorým sa môžete správne rozhodnúť.

Pôžičky pre dlžníkov bez registra

Neplatič je teda osoba, ktorá má negatívny záznam v úverovom registri. Aby ste ako neplatič a dlžník mohli pôžičku získať, potrebujete pôžičku bez registra dlžníkov. A to môže byť problém, pretože zákon o spotrebiteľských úveroch prikazuje tak bankovým, ako i nebankovým spoločnostiam v s licenciou nahliadať do spoločných registrov dlžníkov

Banka vám teda takúto pôžičku neposkytne. Ak totiž máte negatívny záznam v registri, pre banku to predstavuje veľké riziko, že svoje záväzky nebudete splácať riadne a včas. 

Napriek tomu existujú možnosti - i keď obmedzené - ako takúto pôžičku získať. Sú to nebankové pôžičky pre dlžníkov. Obrátiť sa však môžete na niekoľko nebankových spoločnosti, ktoré vám však poskytnú len nízku sumu peňazí a za veľmi prísnych podmienok - s oveľa vyšším úrokom ako pri bankových pôžičkách a veľmi krátkou dobou splatnosti, najčastejšie do jedného mesiaca. Nebankovka bude od vás navyše požadovať dostatočne vysoký a pravidelný príjem.

Okrem toho existuje aj menej známa možnosť - tzv. peer-to-peer pôžičky, ktoré sú poskytované prostredníctvom súkromných investorov združených v sprostredkovateľských platformách. V tomto prípade je však namieste opatrnosť, pretože vzniká aj množstvo neserióznych poskytovateľov. P2P platformu si teda vopred preverte a vyberajte si len overených sprostredkovateľov.

Poslednou možnosťou je získať peniaze prostredníctvom pôžičky od súkromných osôb - túto vám však v nijakom prípade neodporúčame, pretože súkromná osoba môže požadovať ručenie zmenkou či nehnuteľnosťou, takže v prípade nesplácania sa rýchlo môžete dostať do problémov.


Čo je teda dôležité pri tomto type pôžičiek? Ak je vám ochotný niekto požičať aj napriek tomu, že máte záznam v registri, poskytovateľa si vopred poriadne preverte. Každý seriózny poskytovateľ má na svojom webe zverejnené všetky dôležité informácie vrátane kontaktu a údajoch o poskytnutej licencii. Dávajte si pozor na podvodníkov, aby ste sa nedostali ešte do väčších problémov, v akých ste momentálne. 

Dôkladne si to premyslite

Premyslite si, či ide o dobrý nápad. Požičiavanie si v platobnej neschopnosti je veľmi riskantné! V žiadnom prípade neriešte neschopnosť splácania úveru ďalším úverom, môžete sa dostať do veľmi nepríjemnej situácie, kedy budete musieť splácať vysoké úvery a nebudete vedieť nájsť žiadne východisko!

Rada pre všetkých

Požičajte si rozumne

Než si o pôžičku zažiadate, vopred si rozmyslite či peniaze skutočne potrebujete. Ak už peniaze dlžíte alebo ste napr. v exekúcii, nemusí byť pôžička tým najlepším riešením.


Ak o pôžičku skutočne premýšľate, nezabudnite na tieto pravidlá:


 • vyberajte si preverené bankové a nebankové spoločnosti,

 • skontrolujte si svoje záznamy v registroch,

 • spočítajte si či dokážete pôžičku riadne mesačne splácať.

Porovnaný magazín

 • Ruka držiaca pero
  08. decembra 2021|
  Nie ste spokojní s úrokom vašej pôžičky? Porozmýšľajte nad refinancovaním úveru

  Úrokové sadzby pôžičiek sú na historických minimách a mnohí dlžníci dnes uvažujú o refinancovaní svojich hypoték alebo úverov. Ak ste si požičiavali pred niekoľkými rokmi, pravdepodobne máte aj vy pôžičku s úrokovou sadzbou niekoľkonásobne prevyšujúcu aktuálny priemer. Refinancovaním svojej pôžičky môžete mesačne ušetriť desiatky eur, skrátiť si dobu splácania alebo pri zachovaní podmienok získať vyššiu pôžičku. Poradíme vám, ako refinancovať úver v prospech svojho rozpočtu.

 • 100 eurovka v rukách ženy
  03. decembra 2021|
  Zoznam najlepších pôžičiek na trhu. Vybrali ste si?

  Potrebujete si požičať, ale netušíte, ktorú banku navštíviť, aby ste dlžnú sumu niekoľkonásobne nepreplatili? Prinášame vám zoznam aktuálne najlepších pôžičiek na trhu. Zistili sme pre vás, ktoré banky v súčasnosti poskytujú najvýhodnejšie podmienky, čo musíte splniť, aby ste ich dostali a s akou sumou na svojom účte môžete počítať. Stačí si vybrať, požiadať banku o schválenie a môžete si začať plniť svoje sny.

 • 50 eurové bankovky
  03. decembra 2021|
  Najvýhodnejšia pôžička: Chcete vedieť, ako ju nájdete?

  Pôžička na čokoľvek, hypotekárny úver či leasing. Pôžičky nájdeme pod mnohými názvami a ponúka ich každá banka, ale i nebankové a iné subjekty. Ako si vybrať tú najvýhodnejšiu pôžičku a podľa čoho sa rozhodnúť? Poradíme vám krok za krokom.