Výpoveď zmluvy PZP alebo havarijného poistenia

Rozhodli ste sa podať výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia, ale neviete, ako na to? Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie k jednotlivým spôsobom výpovedí zmluvy, a zároveň si môžete vygenerovať vzor výpovede.

Kam odoslať výpoveď zmluvy?

PZP
Havarijné poistenie
* Údaje označené hviezdičkou je nutné vyplniť

Ktorý typ výpovede je pre mňa vhodný?

Ku koncu obdobia (6 týždňov vopred)

Ide o najbežnejší typ výpovede. Ak sa rozhodnete v existujúcej zmluve nepokračovať a máte vyhliadnutú inú ponuku, použite tento typ výpovede. Na úspešnú výpoveď zmluvy vám stačí len správne vyplniť formulár výpovede, ktorý nájdete vyššie a poslať výpoveď včas.

Dokedy musím podať výpoveď?

Ako to bude s peniazmi?

Neviete, dokedy musí poisťovňa obdržať výpoveď?


2 mesiace od uzavretia

Ak ste nedávno uzavreli zmluvu, napríklad v autobazári, v pobočke poisťovne, prišiel za vami agent do domu a podobne a až neskôr ste zistili, že nejde o najzaujímavejšiu možnú ponuku alebo že nespĺňa vaše požiadavky, využite tento typ výpovede. Na úspešnú výpoveď zmluvy vám stačí len správne vyplniť formulár výpovede, ktorý nájdete vyššie a poslať výpoveď včas.

Dokedy musím podať výpoveď?

Ako to bude s peniazmi?

Neviete, dokedy musí poisťovňa obdržať výpoveď?


Odstúpenie 14 dní od uzavretia na diaľku

Ak ste uzavreli zmluvu na diaľku, teda prostredníctvom internetových stránok alebo telefonicky a uzavretie zmluvy ste si rozmysleli, využite tento typ výpovede. Na úspešnú výpoveď zmluvy vám stačí len správne vyplniť formulár výpovede, ktorý nájdete vyššie a poslať výpoveď včas.

Dokedy musím podať výpoveď?

Ako to bude s peniazmi?


Zmena vlastníka

Predali ste auto a neviete, ako je to so zrušením poistky? V prvom rade sa uistite, že vozidlo je v technickom preukaze skutočne prepísané na nového majiteľa. Ak by sa tak nestalo, mohli by byť škody spôsobené nepoisteným vozidlom zúčtované vám. Ak je už vozidlo prepísané, pripravte si kópiu veľkého technického preukazu po prepise spolu so žiadosťou o výpoveď zmluvy a zašlite ich poisťovni. 

Dokedy musím podať výpoveď?

Ako to bude s peniazmi?


Nezaplatenie

V prvom rade je dôležité uviesť, že neplatenie nie je riešenie. Vždy vám vznikne dlžné poistné a ak si na úhradu nedáte pozor, môže dôjsť k súdnemu vymáhaniu, pri ktorom sa môže dlh výrazne navýšiť. 


Ak ste práve uzavreli novú zmluvu, ktorá vzniká zaplatením (teda nepodpisovali ste ju), tak nezaplatením zmluva nevznikne, vy teda nebudete poistený, ale zároveň ani nevznikne žiadne dlžné poistné.


Pri PZP v prípade následného poistného vo väčšine poisťovní platí, že splatnosť predpisu je až s poslednou področnou splátkou. Teda v poisťovniach Groupama, Kooperativa, Komunálna, Wüstenrot a Union vám zmluva zanikne 1 mesiac po splatnosti poslednej področnej splátky, v Union poisťovni až po 45 dňoch. 


Napríklad ak poistné platíte štvrťročne, výročie máte 1.1.2021 a tento predpis nezaplatíte. Tak vám zmluva bude pokračovať až do splatnosti poslednej splátky 1.10.2021 + jeden mesiac, takže zmluva zanikne až k 1.11.2021. A za celé toto obdobie bude potrebné poistné doplatiť.


V prípade poisťovní Allianz, AXA, ČSOB či Generali vám zmluvu ukončia mesiac po splatnosti akéhokoľvek predpisu. Ak teda bola splatnosť 1.1.2021, zmluva zanikne 1.2.2021. 

Dokedy musím podať výpoveď?

Ako to bude s peniazmi?

Viac informácií nájdete na stránke konkrétnej poisťovne