Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

výška platu a úveru

Výška platu vs. výška úveru: Aké sú podmienky?

|Daniel Výcha
5/5

Výšku úveru ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, vrátane výšky vášho platu a jeho typu. Ľudia pracujúci na trvalý pracovný pomer budú mať iné podmienky ako živnostníci. Spotrebné úvery a hypotéky sú omnoho komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Netreba sa preto spoliehať len na príjem a sledovať aj iné faktory. Aký úver môžete získať?

Akým spôsobom ovplyvňuje úver príjem?

Získať hypotéku alebo spotrebný úver je v dnešnej dobe náročné. Banky neustále sprísňujú pravidlá a odmietajú mnohé žiadosti. Vyhovieť nemusí ani osoba so stálym príjmom a dostatočnými úsporami.

Dôvod je ten, že hoci je príjem dôležitý, nie je ale jediný. Banky zohľadňujú viacero faktorov, ako napríklad:

 • informácie o zamestnávateľovi,

 • register dlžníkov,

 • vaše dlhy, záväzky, exekúcie,

 • založenú nehnuteľnosť (pri hypotéke).

Ak máte zápis v registri dlžníkov, hypotéku ani úver nedostanete. Pre banku predstavujete rizikovú osobu. Veľmi podobné je to aj pri dlhoch a exekúciách. Keď neviete splácať záväzky inde, ako ich budete splácať v rámci nového úveru?

Keď je však všetko v poriadku a žiaden záznam ani exekúciu nemáte, dôležitý je len príjem, jeho výška a typ. Najlepším typom je trvalý pracovný pomer. Pre banku evokuje stabilitu, a to hlavne vtedy, ak je váš zamestnávateľ dôveryhodný.

Následne platí, že čím vyšší príjem máte, tým lepšie ponuky dostanete. Dôvod je ten, že z vysokého príjmu môžete zaplatiť aj vyššie splátky.

Okrem všetkého spomenutého budú banky overovať aj to, či:

 • ste zamestnaní alebo podnikáte,

 • aký typ príjmu máte,

 • aká je dĺžka pracovného pomeru.

Podľa toho, aký typ príjmu máte, ho budete následne dokladovať. Ľudia pracujúci na trvalý pracovný pomer to majú najjednoduchšie. Spravidla nemusia urobiť nič, pretože banka si vie informácie overiť priamo v Sociálnej poisťovni. Občas je nutné doložiť výpis z bankového účtu.

Podnikateľ je na tom trochu inak. Banke musí doložiť daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie a doklady preukazujúce príjem, ako napríklad výpis z podnikateľského účtu, faktúry, a podobne.

Čo všetko berie banka ako príjem?

Pri žiadaní o hypotéku zistíte, že banky neberú úplne všetko ako príjem, čo vám môže skomplikovať celú situáciu. V praxi sa príjmy delia na dve väčšie skupiny, a to:

 • hlavné príjmy,

 • doplnkové/vedľajšie príjmy.

Hlavné príjmy

Ako už môžete tušiť, do kategórie hlavných príjmov sa radí klasická mzda zamestnanca. Ďalej sem patrí:

 • príjem z podnikania,

 • príjem z výkonu slobodných povolaní,

 • príjem z prenájmu,

 • starobný a výsluhový dôchodok.

Tieto príjmy predstavujú základ. Na to, aby vám mohla banka akceptovať doplnkový príjem, potrebujete minimálne jeden hlavný.

Hlavný príjem sa musí dať overiť v Sociálnej poisťovni alebo podľa daňového priznania. Pri špeciálnych povolaniach, ako policajt či vojak, zas prostredníctvom potvrdenia o príjme.

Z hlavného príjmu alebo príjmov následne banky robia priemer, ktorý je potrebný najmä pri podnikateľoch, ktorým neustále kolíše. Priemer sa robí za posledných 6 mesiacov, niekedy len za 3. Všetko závisí od samotnej banky.

Po vypočítaní priemeru sa z celej sumy odpočíta ešte životné minimum na všetky vyživované osoby. Plus, banky odpočítajú ďalších 40 % na bežné výdavky. Netreba zabúdať ani na „stress test” v hodnote 2 %, ktorý určuje maximálnu výšku splátky s pripočítaním 2 %.

Po tomto celom výpočte vám banka poskytne jednotlivé ponuky.


Rada odborníka

Za hlavný príjem sa považuje aj štipendium. Niektoré banky ho ale akceptovať nemusia. Vždy je potrebné informovať sa vopred.


Doplnkové príjmy

Mnohí ľudia majú okrem hlavných aj doplnkové príjmy, na ktoré netreba rozhodne zabúdať. Celú situáciu vedia ovplyvniť. Je však dobré vedieť, že keď nemáte hlavný príjem, doplnkový nebude akceptovaný. Sám o sebe nemôže v úvere figurovať.

Do tejto kategórie príjmov sa radia:

 • rodičovský príspevok,

 • invalidný dôchodok,

 • sirotský dôchodok,

 • vdovský dôchodok,

 • výživné,

 • diéty,

 • opatrovateľský príspevok,

 • príspevok na náhradnú starostlivosť,

 • prídavky na deti.

Doplnkové príjmy sa akceptujú samostatne len vtedy, ak o úver žiadate so spoludlžníkom, ktorý musí mať jeden z hlavných príjmov akceptovaných bankou.

Dobré je tiež vedieť, že kým niektoré banky doplnkový príjem akceptujú, iné nie. Dôvod je ten, že nie sú také stabilné, ako bežné príjmy. Kedykoľvek o ne môžete prísť. Vopred sa preto informujte, či sa dá dôchodok alebo príspevok využiť. 

Doba poberania príjmu

Pri schvaľovaní úveru je okrem typu a výšky príjmu dôležitá tiež doba jeho poberania. Ak ste v skúšobnej alebo výpovednej dobe, banka príjem akceptovať nebude. Rovnako to platí aj vtedy, keď ste do zamestnania len nastúpili.

Na to, aby sa banka presvedčila, že je príjem stály, potrebuje nazrieť aspoň 3 mesiace dozadu. Dokonca, niektoré inštitúcie budú pozerať až na 6 mesiacov.

Problém môže prísť pri pracovnom pomere na dobu určitú. V takomto prípade banky poskytnú buď iba úver na túto dobu, alebo žiaden nedostanete. Inou možnosťou je vyjadrenie zamestnávateľa, že vás bude zamestnávať aj po skončení tejto doby.


Rada odborníka

Mladší ľudia s prvým zamestnaním budú mať žiadosť o úver náročnejšiu. Je to preto, lebo pre banku je istejšie, keď za sebou máte nejakú pracovnú históriu, čiže jedno alebo dve zamestnania, v ktorých ste vydržali niekoľko rokov.


Aká je maximálna výška úveru?

Na výpočet presnej sumy úveru je potrebné brať do úvahy všetky faktory. Príjem, rodinný stav, pracovný pomer či počet detí. Vo všeobecnosti platí, že 100 % hypotéku dnes už nedostanete. Najvyššie hodnoty sú 70 – 80 %.

S tým je potrebné počítať. Zostávajúce sumy doložíte zo svojich úspor alebo zo spotrebného úveru.

Pri spotrebnom úvere to funguje trochu inak. Jeho maximálna výška nie je obmedzená percentami. Spravidla sa však stretnete s úverom do výšky 60-tisíc eur. Vyššie čiastky banky neposkytujú.

Nezabúdajte na svoje záväzky

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje hypotéku a úver, sú vaše záväzky, ktoré môžu zhoršiť, prípadne zlepšiť vašu situáciu. Ak ste už v minulosti splácali úver a všetko išlo plynule a bez problémov, máte výhodu. Banky vďaka tomu vedia, že ste spoľahlivým človekom.

Na druhej strane, keď ste úver nedokázali splatiť alebo máte záznam v registri, celá situácia sa komplikuje.

Zhrnutie

Príjem vo veľkom ovplyvňuje to, akú výšku hypotéky získate. Nie je to však jediný faktor. Dôležité je tiež sledovať ďalšie faktory, ako záväzky či iné dlhy. Porovnajte si jednotlivé ponuky a vyberte si tú najvýhodnejšiu pre seba a svoju rodinu. Nezoberte hneď prvú možnosť.


Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.