najomcovia v byte

Prenajímate byt? Porozmýšľajte nad poistením domácnosti

30. 11. 2021
|
Dĺžka čítania: 5 min.

Vlastníte nehnuteľnosť, ktorú aktuálne nevyužívate pre vlastné bývanie? Prenajať ju zodpovednému nájomcovi je bezpochyby správne rozhodnutie. Súčasne s podpisom nájomnej zmluvy však prirodzene prichádzajú aj isté obavy. Predsa len zverujete svoj majetok do rúk cudzieho človeka. Postačí vám na ochranu bytu správne naformulovaná nájomná zmluva a poistenie nehnuteľnosti? Alebo sa oplatí poistiť aj domácnosť?

Ochráni nájomná zmluva zariadenie vášho bytu?

Všetky povinnosti budúceho obyvateľa vášho bytu uvádzate v nájomnej zmluve. V nej si dohodnete dobu nájmu, výšku nájomného i práva a povinnosti nájomcu. V nájomnej zmluve sa tiež odporúča presne popísať vybavenie a stav bytu, dohodnúť si depozit na vykrytie prípadných škôd a tiež zaviazať nájomcu bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť prípadné chyby a poškodenia, ktoré spôsobí užívaním bytu. 

Súčasne v nej môžete nájomcu zaviazať povinnosťou uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škodu. Tento poistný produkt  pokryje všetky škody, ktoré by nájomca mohol spôsobiť susedom, napríklad v prípade požiaru alebo vytopenia. Okrem zodpovednosti voči tretím osobám sa môže nájomca poistiť aj vo vzťahu k vám ako k prenajímateľovi. Ak vám svojim konaním spôsobí škodu na majetku, oprava nepôjde z jeho vrecka, ale padne na plecia poisťovne.

Bude sa vám hodiť aj poistenie domácnosti

Mnohí majitelia bytov sa mylne domnievajú, že poistenie nehnuteľnosti predstavuje dostatočnú ochranu ich majetku. Takýto poistný produkt sa v skutočnosti vzťahuje len na nehnuteľnosť samotnú, to znamená na jej múry, okná, podlahy či inžinierske siete. Všetko hnuteľné vybavenie, teda nábytok, elektrospotrebiče, výpočtovú techniku, koberce, cennosti, športové potreby či osobné veci chráni poistenie domácnosti.

Aj napriek tomu, že nájomcu zaviažete v zmluve k ochrane vášho majetku i k náhrade prípadných škôd, jednoznačnou voľbou by malo byť pre vás i poistenie domácnosti. A to z jednoduchého dôvodu. K poškodeniu hnuteľného vybavenia bytu môže dôjsť aj bez pričinenia jeho obyvateľov. Môže sa stať, že váš byt vykradnú alebo k dôjde k poškodeniu elektrických zariadení, spotrebičov či počítačov úderom blesku, prípadne skratom na elektromotoroch. V takýchto prípadoch nájomca nenesie zodpovednosť za škodu na vašom majetku, a nebude ju teda hradiť on ani jeho poisťovňa. Ak si však poistíte domácnosť, poistné krytie sa bude vzťahovať aj na tieto špecifické prípady.

Pokryje poistenie domácnosti aj majetok nájomcu?

Ak si vy ako prenajímateľ poistíte domácnosť, poistné krytie sa vzťahuje len na váš majetok. Ak teda dôjde k poistnej udalosti, napríklad ku krádeži, pričom medzi odcudzenými vecami budú aj veci nájomcu (počítač, mobil, osobné veci, športové potreby), ktoré si do vášho bytu nasťahoval, poisťovňa nahradí škodu len vám. Aj nájomca by si mal preto vo vlastnom záujme okrem poistenia zodpovednosti uzatvoriť aj poistenie domácnosti.

Škody spôsobené susedom sa posudzujú individuálne

Odlišná situácia nastane, ak utrpí ujmu váš sused. Môže dôjsť napríklad k vytopeniu bytu pod vami alebo k požiaru, ktorý zasiahne aj okolité byty. Bude za škody zodpovedný nájomca alebo prenajímateľ? Situácia sa posudzuje veľmi individuálne a zodpovedný môžete byť v konečnom dôsledku vy. A to aj napriek tomu, že v byte nebývate. 

Náhrada škody padne na vaše plecia  v prípade, ak dôjde k škodovej udalosti bez pričinenia nájomcu. Ak praskne vodovodné potrubie alebo  dôjde k požiaru v dôsledku skratu na elektrickom vedení, škodu budete hradiť vy, respektíve vaša poisťovňa. Opačný prípad  nastane, ak ku škodovej udalosti dôjde pričinením alebo nedbanlivosťou nájomcu. Vtedy bude  škodu  tretím osobám hradiť on, prípadne jeho poisťovňa.

Od čoho závisí cena poistenia domácnosti?

Ako to už pri poistných produktoch býva, do cenotvorby vstupuje množstvo faktorov a konečné vyčíslenie poistného závisí od konkrétnej poisťovne. Rozhodujúca však spravidla býva hodnota majetku, ktorý si chcete poistiť, lokalita, v ktorej sa byt nachádza a rozsah poistného krytia

Poisťovne väčšinou poskytujú poistné produkty vo forme balíčkov, pričom je dôležité zvážiť si, či zvolený balíček kryje riziká, ktoré potrebujete poistiť. V prípade potreby máte spravidla na výber z ponuky pripoistení, respektíve nadštandardných poistných krytí. V každom prípade si pred uzatvorením poistenia dôkladne preštudujte poistnú zmluvu.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Chrániť domov
  30. apríla 2022|
  3 dôvody, prečo uzavrieť poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti je jedným z produktov poistenia majetku. Vzťahuje sa na všetky hnuteľné veci vo vašom dome alebo byte a zahŕňa celé spektrum rizík, ktoré váš majetok ohrozujú. Ak si stále nie ste úplne istí, či takýto produkt vôbec potrebujete, prečítajte si nasledujúci článok. Zhrnuli sme v ňom tri najdôležitejšie dôvody, prečo sa poistenie domácnosti oplatí uzavrieť.

 • investovať alebo neinvestovať do nehnuteľnosti
  28. apríla 2022|
  Výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností

  Kúpa investičnej nehnuteľnosti s cieľom jej ďalšieho prenajímania je nepochybne veľmi obľúbenou formou investovania aj na Slovensku. Viete však, aké benefity a riziká sa spájajú s investovaním do nehnuteľností? Je práve táto forma investovania vhodná aj pre vás? Spísali sme pre vás niekoľko zásadných pre a proti.

 • Strážený dom
  15. marca 2022|
  Ako zabezpečiť byt či rodinný dom pred dovolenkou?

  Letné dovolenky sa spájajú s vyšším rizikom krádeže či poškodenia domácnosti. Počas vašej neprítomnosti môže totiž dôjsť k rôznym rizikám. Viete, ako si zabezpečiť byt či rodinný dom pred cestou na dovolenku? Prezradíme vám praktické tipy.

 • Pár pri počítači
  07. marca 2022|
  Poistenie domácnosti: Čo ovplyvňuje výšku poistného?

  Poistenie domácnosti je často využívaný produkt mnohých poisťovní. Dôvod je ten, že ide o výhodný balík kryjúci niekoľko oblastí. Pri jeho výbere sa však stretnete s viacerými možnosťami, ktoré sa líšia v závislosti od ceny, výšky krytia a pripoistení. Čo všetko ovplyvňuje výslednú sumu?

 • dohoda zamestnanec
  28. februára 2022|
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Panáčik sediaci na minciach, ktoré sú položené na kalkulačke vedľa domčeku
  30. januára 2022|
  Poistenie domácnosti vs. poistenie nehnuteľnosti: Poznáte rozdiely?

  Poistenie majetku je delené na dva základné druhy poistenia. Prvým je poistenie nehnuteľnosti, druhým poistenie domácnosti. Každý, kto vlastní nehnuteľnosť, či už ide o dom, byt, nebytový priestor, alebo inú stavbu, musí myslieť aj na negatíva, ktoré sú s ich vlastníctvom späté. Výber vhodného poistenia je alfou a omegou spokojného nažívania v byte či v nehnuteľnosti.

 • Ochrana domu
  25. januára 2022|
  Ako ochrániť svoj rodinný dom pred nepredvídateľnými udalosťami?

  Vlastná nehnuteľnosť predstavuje pre mnohých ľudí celý osobný majetok, pretože často na ňu padnú všetky úspory. Majiteľov rodinného domu však môžu postihnúť rôzne nešťastia, či už ide o živelné pohromy, povodeň, požiar, alebo krádež. V článku vám poradíme, ako môže dobré a výhodné poistenie nehnuteľnosti v týchto prípadoch pomôcť.

 • kľúč vo dverách
  21. januára 2022|
  5 dôvodov, prečo uzatvoriť poistenie domácnosti

  Ak chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, mali by ste mať informácie o tom, čo toto poistenie pokrýva. Rovnako dôležité je poznať rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Obozretnosti nie je nikdy dosť, preto buďte pri podpisovaní zmluvy opatrní.

 • Drevodom
  19. januára 2022|
  Koľko stojí poistenie drevodomu? Pripravte sa, že si priplatíte

  Drevo patrí k najstarším používaným materiálom na svete. Je ľahko dostupné, dobre opracovateľné a má vynikajúce vlastnosti. Drevodom svojim obyvateľom poskytuje komfort, zdravé prostredie a aj úsporu energií. Počítajte však s trochu vyšším poistením. Prečo je to tak a od čoho závisí výška poistnej sumy si povieme v našom článku.

 • dom
  09. januára 2022|
  Bungalov či poschodový dom: Čo sa oplatí viac?

  V ostatných 20. rokoch zažívame aj na Slovensku trend výstavby   bytov na pozemku“, čiže jednopodlažných domov s výmerou trojizbového bytu, ľudovo nazývaných bungalovy. Bežne sa stavajú najmä v prímestských satelitných obytných zónach. Každý, kto rieši výstavbu či kúpu domu sa zrejme pýta: Oplatí sa viac bungalov či viacpodlažný rodinný dom?