Panáčik sediaci na minciach, ktoré sú položené na kalkulačke vedľa domčeku

Poistenie domácnosti vs. poistenie nehnuteľnosti: Poznáte rozdiely?

Poistenie majetku je delené na dva základné druhy poistenia. Prvým je poistenie nehnuteľnosti, druhým poistenie domácnosti. Každý, kto vlastní nehnuteľnosť, či už ide o dom, byt, nebytový priestor, alebo inú stavbu, musí myslieť aj na negatíva, ktoré sú s ich vlastníctvom späté. Výber vhodného poistenia je alfou a omegou spokojného nažívania v byte či v nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľností je výhradne určené na zabezpečenie rôznych druhov nehnuteľností, a to proti živelným katastrofám či iným nebezpečným nástrahám.

Najčastejšie ide o:

 • vlámanie,

 • vandalizmus,

 • poškodenia stavby.

Poistenie zabezpečí, že poistencovi budú pri poistnej udalosti vyplatené peniaze na odstránenie spôsobených škôd, ktoré vznikli na majetku a na ktoré bolo dané poistenie uzatvorené.

Poistenie nehnuteľnosti sa väčšinou uzatvára pre:

 • byty,

 • nebytové domy,

 • rodinné domy spolu s vedľajšími objektmi, ktorými sú plot alebo garáž,

 • objekty vo výstavbe,

 • objekty, ktoré slúžia na rekreáciu (chalupy alebo chatky).

  TIP

  Na uzatvorenie poistenia nehnuteľnosti myslite až po celkovom zvážení a posúdení konkrétnych poistných rizík.

Prečo by ste mali poistenie nehnuteľnosti uzatvoriť aj vy?

Pri poistení nehnuteľnosti platí, že  ide o dobrovoľný typ neživotného poistenia, ktoré je aj napriek viacerým živelným pohromám a nečakaným udalostiam často podceňované a berie sa na ľahkú váhu.

V prípade, že máte rodinu a chcete, aby boli v bezpečí, poistenie nehnuteľnosti je priam nutnosťou.  Vďaka tomuto poisteniu investujete do ochrany životne dôležitej hodnoty, ktorou je strecha nad hlavou. Okrem toho chránite aj svoj rodinný rozpočet pred nečakanými výdavkami.

Ktoré riziká pokrýva poistenie nehnuteľnosti?

Daný typ poistenia sa obvykle uzatvára preto, aby ochránilo váš majetok pred mnohými nežiadúcimi vplyvmi. Môže ísť o požiar, víchricu, vlámanie, vandalizmus, výbuch, povodne a záplavy, náraz auta, úder bleskom či nečakaný pád stromu.

Poistenie nehnuteľnosti spolu s rozsahom jeho poistného krytia závisí od vami zvolenej poisťovne, ako aj od jej poistného portfólia. Všetky poisťovne poskytujú širokú škálu poistných produktov, ktoré sú orientované na konkrétnu oblasť alebo riziko. Taktiež je možné, aby ste konkrétne riziká kombinovali podľa vašich želaní a potrieb.

Koľko stojí poistenie nehnuteľnosti?

Nájdu sa ľudia, ktorí považujú poistenie nehnuteľnosti za úplnú zbytočnosť. Možností, pri ktorých môžete prísť o strechu nad hlavou, je ale veľa. Poistenie nehnuteľnosti nemusí byť zákonite ani drahé, ani zbytočné. Musíte len vedieť, čo si chcete poistiť a koľko zainvestujete. 

Celková výška poistného závisí od finálnej výšky poistnej čiastky, rozsahu poistného krytia a od druhu poistenej nehnuteľnosti.

Na cenu poistného má vplyv aj spôsob uzatvorenia poistenia. Môže ísť o poistenie na novú, prípadne časovú hodnotu. 

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je určené na ochranu majetku pred viacerými rizikami. Chráni aj majetok tretích osôb pred škodou, ktorú im môžete spôsobiť vy. Rovnako chráni vás a vašu domácnosť pred nečakanými nákladmi, ktoré sú prepojené so spôsobenými škodami.

Poistenie domácnosti sa týka škôd, ktoré boli spôsobené na veciach, ktoré sú súčasťou vášho bytu či domu. Samozrejme, musia byť zakomponované aj v poistných podmienkach. Ide o nielen nábytok a elektroniku, ale aj o historické predmety, záclony či športové potreby, ktoré máte.

Podstatný je aj rozsah poistného krytia. Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky, pretože všetky poisťovne prinášajú poistenie domácnosti s odlišným rozsahom poistného krytia.

Vedeli ste, že…

…poistenie domácnosti sa dá uzatvoriť aj vtedy, ak ste v podnájme? Ak vlastník bytu podcení niektoré závažné technické veci, v byte môže zoskratovať spotrebič alebo nastane iná škodová udalosť. V takomto prípade myslite na poistenie, pretože budete mať nárok na vyplatenie vzniknutej poistnej udalosti.

Čo kryje poistenie domácnosti?

Ide o jedno z najkomplexnejších poistení.  Dôvod je ten, že okrem základného balíka ponúka aj pripoistenia či nadštandardné krytia. Dá sa poistiť čokoľvek a v rozsahu, v akom chcete. Ešte predtým, než toto poistenie uzatvoríte, musíte si dohodnúť jednotlivé poistné podmienky.

Majetok v domácnosti je vystavený rizikám. Poznáme dva základné druhy rizík, ktorými sú riziko krádeže a lúpeže a riziko živelnej skazy.  Obidva typy rizík sa dajú poistiť v rôznom rozsahu. 

Základný balík poistenia kryje riziká, ktorými sú:

 • požiar,

 • výbuch,

 • blesk,

 • náraz auta,

 • zrážky,

 • vandalizmus a odcudzenie,

 • krupobitie, víchrica, zemetrasenie,

 • lavíny,

 • zosuvy,

 • nadzvuková vlna,

 • zrútenie lietadla.

Poistenie domácnosti si môžete obohatiť aj o pripoistenia. Najčastejšie ide o skrat elektromotora, poistenie automatickej práčky, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti alebo poistenie skla proti rozbitiu. Niektoré  poisťovne ponúkajú aj nadštandardné krytie, ktoré sa vzťahuje na výpadok elektriny, prepätie, nepriamy úder blesku alebo na prasknutie potrubia.

Koľko vás bude stáť poistenie domácnosti?

V rámci poistenia domácnosti je podstatné nielen poistné krytie, ale aj poistná suma spolu s výškou poistného.

Finálna poistná suma by mala byť súčtom vybavenia, ktoré máte v domácnosti.  Každé poistenie domácnosti pokrýva odlišné riziká a v inom rozsahu. Rozdielne preto budú nielen poistné sumy, ale aj výška poistného.

Na základe toho, že viete, koľko „stála” vaša domácnosť, si môžete vybrať poistenie domácnosti, ktoré vám bude vyhovovať najviac. Poistnú sumu by ste si mali určiť tak, aby nebola veľmi vysoká, ale ani nízka.

Zhrnutie

Každé poistenie by ste si mali vybrať tak, aby plnilo vaše potreby a súčasne, aby ste zaň zaplatili primeranú sumu. Dávajte si pozor najmä na to, aby ste neplatili za to, čo vonkoncom nepotrebujete. Okrem toho poistná suma by nemala byť veľmi nízka, lebo čelíte riziku, že poistné plnenie nebude dostatočné.

Miroslav NovysedlakViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Chrániť domov
  30. apríla 2022|Silvia Múdra
  3 dôvody, prečo uzavrieť poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti je jedným z produktov poistenia majetku. Vzťahuje sa na všetky hnuteľné veci vo vašom dome alebo byte a zahŕňa celé spektrum rizík, ktoré váš majetok ohrozujú. Ak si stále nie ste úplne istí, či takýto produkt vôbec potrebujete, prečítajte si nasledujúci článok. Zhrnuli sme v ňom tri najdôležitejšie dôvody, prečo sa poistenie domácnosti oplatí uzavrieť.

 • investovať alebo neinvestovať do nehnuteľnosti
  28. apríla 2022|Silvia Múdra
  Výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností

  Kúpa investičnej nehnuteľnosti s cieľom jej ďalšieho prenajímania je nepochybne veľmi obľúbenou formou investovania aj na Slovensku. Viete však, aké benefity a riziká sa spájajú s investovaním do nehnuteľností? Je práve táto forma investovania vhodná aj pre vás? Spísali sme pre vás niekoľko zásadných pre a proti.

 • Muž čo premýšľa
  22. marca 2022|Martina Pisarčíková
  Kedy môžete vypovedať poistenie nehnuteľnosti? Poradíme vám

  Pri výbere poistenia sa niekedy stane, že si nezvolíte dobre, prípadne zistíte, že jednotlivé ceny, benefity alebo hodnoty poistného sa zmenili. V takýchto situáciách je dobre premyslieť si, či by nebolo vhodné poistenie zmeniť. Našli ste výhodnejšiu ponuku, no vaša zmluva je stále aktívna? Poradíme vám, ako vypovedať poistenie z nehnuteľnosti a aké máte možnosti.

 • Strážený dom
  15. marca 2022|Silvia Múdra
  Ako zabezpečiť byt či rodinný dom pred dovolenkou?

  Letné dovolenky sa spájajú s vyšším rizikom krádeže či poškodenia domácnosti. Počas vašej neprítomnosti môže totiž dôjsť k rôznym rizikám. Viete, ako si zabezpečiť byt či rodinný dom pred cestou na dovolenku? Prezradíme vám praktické tipy.

 • Pár pri počítači
  07. marca 2022|Martina Pisarčíková
  Poistenie domácnosti: Čo ovplyvňuje výšku poistného?

  Poistenie domácnosti je často využívaný produkt mnohých poisťovní. Dôvod je ten, že ide o výhodný balík kryjúci niekoľko oblastí. Pri jeho výbere sa však stretnete s viacerými možnosťami, ktoré sa líšia v závislosti od ceny, výšky krytia a pripoistení. Čo všetko ovplyvňuje výslednú sumu?

 • dohoda zamestnanec
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Vývoj cien nehnuteľností
  27. februára 2022|Silvia Múdra
  Predpokladaný vývoj cien nehnuteľností

  Kto už pred niekoľkými rokmi investoval do nehnuteľností alebo si zabezpečil vlastné bývanie, ten sa zaiste posledné mesiace radoval. Ceny nehnuteľností totiž rastú raketovým tempom, a netýka sa to iba hlavného mesta. Drahšie sú nielen samotné nehnuteľnosti, ale aj stavebné materiály, čo komplikuje novú výstavbu i rekonštrukcie. Čo nás čaká v roku 2022? Oplatí sa ešte teraz investovať do kúpy domu či bytu alebo je lepšie počkať?

 • Ochrana domu
  25. januára 2022|Richard Zona
  Ako ochrániť svoj rodinný dom pred nepredvídateľnými udalosťami?

  Vlastná nehnuteľnosť predstavuje pre mnohých ľudí celý osobný majetok, pretože často na ňu padnú všetky úspory. Majiteľov rodinného domu však môžu postihnúť rôzne nešťastia, či už ide o živelné pohromy, povodeň, požiar, alebo krádež. V článku vám poradíme, ako môže dobré a výhodné poistenie nehnuteľnosti v týchto prípadoch pomôcť.

 • kľúč vo dverách
  21. januára 2022|Miroslav Novysedlak
  5 dôvodov, prečo uzatvoriť poistenie domácnosti

  Ak chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, mali by ste mať informácie o tom, čo toto poistenie pokrýva. Rovnako dôležité je poznať rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Obozretnosti nie je nikdy dosť, preto buďte pri podpisovaní zmluvy opatrní.