Žena na terase s kávou

Poistenie bytu: Aký je rozdiel medzi poistením budovy a domácnosti?

V živote sa môže stať naozaj všeličo. Vlastnenie majetku nám nedáva žiadne záruky na to, že sa s ním nič nestane. Existuje mnoho hrozieb, ktoré nás môžu o bývanie veľmi rýchlo pripraviť. Všetkému sa totiž zabrániť nedá.


Ak sa na bývanie viaže hypotéka, bez poistenia to nepôjde. Na trhu je dnes už plno možností, ako si svoj majetok poistiť. Ak dôjde ku škode na vašom majetku, nemusíte mať dôvody na obavy, pretože poisťovne vedia škody pokryť formou finančného odškodnenia.

Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti?

Poistenie bytu či akéhokoľvek iného majetku sa vzťahuje na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi poistenia spočíva v tom, čo dané poistenie pokrýva a na čo sa vzťahuje.

Poistenie nehnuteľnosti

Predmetom tohto poistenia je samotná nehnuteľnosť. Vzťahuje sa na stavbu ako takú a na všetky súčasti nehnuteľnosti. Poisťujú sa pevne zabudované časti objektu, či už tie vonkajšie alebo vnútorné. Sú to všetky  časti, ktoré sú napevno primontované k stenámPoistenie nehnuteľnosti teda konkrétne pokrýva napríklad obvodové múry, steny, stropy, podlahy, dlažby, vstavané skrine a taktiež aj zabudované kuchynské linky.


Rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti je aj v tom,  aké škody konkrétne poistenie rieši. V prípade  poistenia nehnuteľnosti sú to škody spôsobené prírodnými živlami ako krupobitie, záplavy, víchrica, búrky a podobne. Ďalej sú to škody spôsobené pádom lietadla či explóziou vrátane výbuchu plynu. Patria tam rôzne vodovodné škody alebo škody spôsobené elektrickým skratom. Rovnako sa tam radia aj škody vzniknuté v dôsledku  krádeže a vandalizmu a taktiež aj škody vzniknuté na fasáde či izolácii spôsobené hmyzom či hlodavcami.


Na to, aby ste si svoju nehnuteľnosť mohli poistiť, môžete vyberať z rôznych balíkov, ktoré viete prispôsobiť svojim potrebám a požiadavkám. Výber konkrétnych poistných krytí ovplyvňuje najmä plocha nehnuteľnosti, jej pôvod či stav.

Poistenie domácnosti

Predmetom tohto poistenia sú všetky hnuteľné veci a predmety, ktoré tvoria zariadenie domu či bytu. Aj v tomto prípade poisťovne ponúkajú niekoľko variantov, ktoré umožňujú kombinovať rôzne druhy škôd a ich krytie. Poistenie domácnosti sa teda konkrétne vzťahuje na akýkoľvek nábytok, domáce spotrebiče, šperky a iné cennosti rovnako aj mnohé iné vzácne starožitnosti.


Poistenie domácnosti  pokrýva škody spôsobené živelnými pohromami, škody v dôsledku požiarov a výbuchov, škody spôsobené vlámaním do bytu či domu. No vzťahuje sa aj na poškodenia spotrebičov v dôsledku skratu či škody spôsobené vandalmi. A v neposlednom rade pokrýva poistenie domácností aj majetkovú ujmu po odcudzení rôznych cenností.  

Prečo je dôležité poistiť si nehnuteľnosť aj domácnosť?

Ak máte poistenú nehnuteľnosť a spolu s ňou aj domácnosť, máte dostatočne pokryté najčastejšie riziká, ktoré v rámci bývania môžu vzniknúť.


Na to, aby ste si čo najlepšie vedeli predstaviť rozsah krytia poistenia, uvedieme príklad. Pri vytopení domu, pri ktorom boli poškodené spotrebiče, parkety aj nábytok, si v prípade poistenej domácnosti môžete uplatniť iba nárok na preplatenie škôd na nábytku a spotrebičoch. Ak ste nechali poistiť iba nehnuteľnosť bez domácnosti, poisťovňa vám preplatí iba škody vzniknuté na parketách a stenách.


Je dobré uzavrieť obe poistenia v jednej spoločnosti?

Poistenie domácností a poistenie nehnuteľností sú svojím spôsobom dve rôzne poistenia, ktoré sa viažu k bývaniu. Je teda logické, že si ich môžete uzavrieť v dvoch rôznych poisťovniach. Táto verzia býva výhodná len v prípade, ak zohľadňujete cenu. Áno, týmto spôsobom môžete mať najlacnejšie poistenie na trhu.


No v globále je lepšie, ak sa obe poistenia uzavrú v jednej poisťovni. V prípade uplatňovania si poistného plnenia je to určite praktickejšie. Každá poisťovňa si svoje podmienky nastavuje individuálne. Ak uzavriete poistenia v dvoch rôznych spoločnostiach, môže sa ľahko stať, že nebudete mať pokryté všetky časti majetku. Pri takýchto situáciách sa bežne stáva, že až pri poistnom plnení prídete na to, že poškodená vec nie súčasťou poistného balíčka.

Čo ovplyvňuje cenu poistenia?

To, aká bude konečná cena poistenia, závisí od viacerých faktorov. Vo všeobecnosti však poisťovne berú do úvahy stav a hodnotu majetku. Vykonávajú sa fyzické obhliadky, aby sa určila hodnota majetku a skontroloval skutočný stav a zabezpečenie domácnosti. Do úvahy sa berie aj veľkosť plochy nehnuteľnosti -  čím je plocha väčšia, tým sa navyšuje aj suma poistenia. No rozhodovať môže aj lokalita či rozsah samotného krytia.

Zle nastavené poistenie vás môže v prípade vzniku poistnej udalosti pripraviť o dosť veľa peňazí. Preto aj samotné poisťovne často odporúčajú spojiť poistenie nehnuteľností s poistením domácností, a zabezpečiť si tak kompletné krytie svojich príbytkov. 


Michaela PősováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Chrániť domov
  30. apríla 2022|Silvia Múdra
  3 dôvody, prečo uzavrieť poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti je jedným z produktov poistenia majetku. Vzťahuje sa na všetky hnuteľné veci vo vašom dome alebo byte a zahŕňa celé spektrum rizík, ktoré váš majetok ohrozujú. Ak si stále nie ste úplne istí, či takýto produkt vôbec potrebujete, prečítajte si nasledujúci článok. Zhrnuli sme v ňom tri najdôležitejšie dôvody, prečo sa poistenie domácnosti oplatí uzavrieť.

 • investovať alebo neinvestovať do nehnuteľnosti
  28. apríla 2022|Silvia Múdra
  Výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností

  Kúpa investičnej nehnuteľnosti s cieľom jej ďalšieho prenajímania je nepochybne veľmi obľúbenou formou investovania aj na Slovensku. Viete však, aké benefity a riziká sa spájajú s investovaním do nehnuteľností? Je práve táto forma investovania vhodná aj pre vás? Spísali sme pre vás niekoľko zásadných pre a proti.

 • Muž čo premýšľa
  22. marca 2022|Martina Pisarčíková
  Kedy môžete vypovedať poistenie nehnuteľnosti? Poradíme vám

  Pri výbere poistenia sa niekedy stane, že si nezvolíte dobre, prípadne zistíte, že jednotlivé ceny, benefity alebo hodnoty poistného sa zmenili. V takýchto situáciách je dobre premyslieť si, či by nebolo vhodné poistenie zmeniť. Našli ste výhodnejšiu ponuku, no vaša zmluva je stále aktívna? Poradíme vám, ako vypovedať poistenie z nehnuteľnosti a aké máte možnosti.

 • Strážený dom
  15. marca 2022|Silvia Múdra
  Ako zabezpečiť byt či rodinný dom pred dovolenkou?

  Letné dovolenky sa spájajú s vyšším rizikom krádeže či poškodenia domácnosti. Počas vašej neprítomnosti môže totiž dôjsť k rôznym rizikám. Viete, ako si zabezpečiť byt či rodinný dom pred cestou na dovolenku? Prezradíme vám praktické tipy.

 • Pár pri počítači
  07. marca 2022|Martina Pisarčíková
  Poistenie domácnosti: Čo ovplyvňuje výšku poistného?

  Poistenie domácnosti je často využívaný produkt mnohých poisťovní. Dôvod je ten, že ide o výhodný balík kryjúci niekoľko oblastí. Pri jeho výbere sa však stretnete s viacerými možnosťami, ktoré sa líšia v závislosti od ceny, výšky krytia a pripoistení. Čo všetko ovplyvňuje výslednú sumu?

 • dohoda zamestnanec
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Vývoj cien nehnuteľností
  27. februára 2022|Silvia Múdra
  Predpokladaný vývoj cien nehnuteľností

  Kto už pred niekoľkými rokmi investoval do nehnuteľností alebo si zabezpečil vlastné bývanie, ten sa zaiste posledné mesiace radoval. Ceny nehnuteľností totiž rastú raketovým tempom, a netýka sa to iba hlavného mesta. Drahšie sú nielen samotné nehnuteľnosti, ale aj stavebné materiály, čo komplikuje novú výstavbu i rekonštrukcie. Čo nás čaká v roku 2022? Oplatí sa ešte teraz investovať do kúpy domu či bytu alebo je lepšie počkať?

 • Panáčik sediaci na minciach, ktoré sú položené na kalkulačke vedľa domčeku
  30. januára 2022|Miroslav Novysedlak
  Poistenie domácnosti vs. poistenie nehnuteľnosti: Poznáte rozdiely?

  Poistenie majetku je delené na dva základné druhy poistenia. Prvým je poistenie nehnuteľnosti, druhým poistenie domácnosti. Každý, kto vlastní nehnuteľnosť, či už ide o dom, byt, nebytový priestor, alebo inú stavbu, musí myslieť aj na negatíva, ktoré sú s ich vlastníctvom späté. Výber vhodného poistenia je alfou a omegou spokojného nažívania v byte či v nehnuteľnosti.

 • Ochrana domu
  25. januára 2022|Richard Zona
  Ako ochrániť svoj rodinný dom pred nepredvídateľnými udalosťami?

  Vlastná nehnuteľnosť predstavuje pre mnohých ľudí celý osobný majetok, pretože často na ňu padnú všetky úspory. Majiteľov rodinného domu však môžu postihnúť rôzne nešťastia, či už ide o živelné pohromy, povodeň, požiar, alebo krádež. V článku vám poradíme, ako môže dobré a výhodné poistenie nehnuteľnosti v týchto prípadoch pomôcť.

 • kľúč vo dverách
  21. januára 2022|Miroslav Novysedlak
  5 dôvodov, prečo uzatvoriť poistenie domácnosti

  Ak chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, mali by ste mať informácie o tom, čo toto poistenie pokrýva. Rovnako dôležité je poznať rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Obozretnosti nie je nikdy dosť, preto buďte pri podpisovaní zmluvy opatrní.