Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

euro bankovky

Finančná gramotnosť: Čo je úver a aké druhy úverov poznáme?

|Ján Schneider
5/5

Ak by sme mali možnosť urobiť parádny reprezentatívny prieskum, pravdepodobne by sme zistili, že zrejme každý dospelý človek v našej krajine si aspoň raz vo svojom živote požičal. Ak nie rovno peniaze, tak čokoľvek, čo potreboval od toho, kto to mal, a bol ochotný mu to požičať. Samozrejme, s podmienkou vrátenia. To je celá veda o požičiavaní zhrnutá v dvoch vetách. S úvermi, ako formou požičiavania peňazí za odplatu - teda úrok - je to trochu zložitejšie. Zopakujme si v rámci tréningu finančnej gramotnosti základné informácie o tom, čo je to úver a aké môže mať druhy.

Definujme si úver

Definícií úveru ako produktu finančného trhu je minimálne toľko, koľko poznáme druhov úverov. Podľa Ministerstva financií SR je úver:

Produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.“

K tejto základnej definícii dodajme, že určité typy úverov neposkytujú len banky, ale aj iné subjekty finančného trhu s povolením, licenciou alebo súhlasom a pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Tieto subjekty môžeme všeobecne nazývať aj zaužívaným výrazom nebankovky.

Základné rozdelenie úverov podľa účelu

Rôzne formy úverových produktov bánk a nebankoviek sú určené pre rôzne životné situácie, majú rôzne parametre, podmienky a aj kritériá, ktoré treba splniť na ich získanie. Na slovenskom finančnom trhu si môžete požičať prostredníctvom týchto typov úverov, rozdelených podľa ich účelu:

 • úver na financovanie bývania,

 • spotrebný úver,

 • leasing,

 • kreditná karta,

 • povolené prečerpanie účtu.

Áno, aj kreditná karta a povolené prečerpanie na vašom bankovom účte sú formy požičiavania peňazí, mimochodom s pomerne vysokým úročením. Je to poplatok za to, že ste si mohli financie od banky jednoducho a bez „vybavovačiek” požičať, samozrejme s povinnosťou ich vrátiť. Podmienky poskytovania všetkých typov úverov sú definované v balíku zákonov a ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu je v našej krajine tiež legislatívne definovaná. Všetky dôležité informácie o úveroch sú prehľadne k dispozícii na portáli Národnej banky Slovenska.

Ďalšie druhy, poddruhy a varianty

Základné typy úverov rozdelené podľa kritérií účelu môžeme rozdeliť na viacero „poddruhov“, napríklad podľa povinnosti preukazovania účelu na účelové a bezúčelové – čiže „úvery na čokoľvek“ – takmer. Úvery môžeme deliť a rozlišovať aj podľa dĺžky ich splatnosti na dlhodobé a krátkodobé. Dlhodobé sú všeobecne so splatnosťou nad 5 rokov, krátkodobé so splatnosťou 30 dní až 5 rokov. Klasickým príkladom dlhodobého úveru je hypotekárny úver, ktorý môže mať splatnosť aj 30 rokov.

Najmä nebankoví poskytovatelia nasadili na trh priam až infláciu rôznych názvov pôžičiek, napríklad:

Je to marketing v štýle „názov predáva“ a všetko sú to zvyčajne krátkodobé spotrebiteľské úvery.


Náš tip

Pri rozhodovaní o výbere konkrétneho typu úveru sa neriaďte intuíciou, neoveriteľnými a pre odborníkov často aj neuveriteľnými „ponukami” na sociálnych sieťach a pofidérnych weboch, ale relevantnými informáciami. Pri objektívnom výbere vám určite pomôže porovnanie ponúk poskytovateľov úverov a pôžičiek na serióznom porovnávacom portáli.


Informácie, pravidlá a desatorá

Viacero štátnych inštitúcií, poskytovateľov finančných služieb, bankových i nebankových organizácií a všetkých, ktorí sa majú starať o finančnú gramotnosť nášho národa, majú vlastné „desatoro zodpovedného požičiavania”. Tu je náš súhrn základných informácií a pravidiel, ktoré by ste mali poznať a dodržiavať vtedy, keď sa chystáte zadĺžiť:

1. Nikto vám nepožičia peniaze zadarmo

 • ak je aj nejaký úver alebo pôžička „zadarmo“, zvyčajne ju zaplatíte namiesto úrokov spôsobom, ktorý si ani nemusíte uvedomiť,

 • rátajte s tým, že okrem vrátenia požičanej sumy musíte zaplatiť aj úroky a poplatky súvisiace s úverom.

2. Musíte si byť istí, že si naozaj potrebujete požičať

 • ak je dôvodom zadlženia čokoľvek, čo budete užívať kratšie, ako splácať, nie je to ten správny dôvod,

 • mesačná splátka by nemala byť vyššia, ako tretina vášho čistého príjmu.

3. Porovnávajte ponuky

 • neberte prvú ponuku, na ktorú narazíte a porovnajte minimálne tri porovnateľné produkty,

 • nehľaďte len na úrok a výšku splátky, dôležitý je „parameter parametrov“ RPMN – ročná percentuálna miera nákladov, v ktorom sú všetky náklady úveru.

4. Preverte si, u koho sa chystáte zadĺžiť

5. Pripravte si finančný plán

 • nejde len o to, aby ste mali na pravidelné splácanie počas celej splatnosti úveru,

 • musíte byť schopní budovať finančnú rezervu pre nepredvídateľné situácie,

 • v zásade platí: čím kratšie splácate, tým menej preplatíte.

6. Pozorne čítajte

 • na preštudovanie podmienok úveru si musíte vyhradiť čas,

 • ak si nie ste istí, poraďte sa s nezávislým odborníkom.

7. Opäť pozorne čítajte

 • predtým, ako podpíšete úverovú zmluvu, pozorne si ju preštudujte,

 • malé písmenká sú tiež dôležité.

8. Pýtajte sa

 • ak vám čokoľvek nie je jasné, opýtajte sa na to,

 • nikdy nepodpisujte niečo, čomu nerozumiete.

9. Počítajte s možnými komplikáciami

 • ak splníte podmienky na získanie úveru, majte aj plán B pre prípad, keď sa vaša životná situácia zmení.

10. Poistite sa

 • ak sa chystáte požičať si viac, ako je váš 6-mesačný čistý príjem a na dlhšie ako rok, poistite si riziko schopnosti splácať.


Viete, že…

… finančná gramotnosť obyvateľov Slovenska je alarmujúco nízka? Upozornili na to analytici ÚMS NBS s tým, že ide skôr o (ne)gramotnosť. Napriek existencii národnej stratégie zvyšovania finančnej gramotnosti sme na tom veľmi biedne a nezlepšuje sa to.


Úvery sú bežné produkty…

… každého finančného trhu, vrátane toho nášho. Aby to nebol čistý ring voľný bez pravidiel, požičiavanie peňazí je nastavené našou legislatívou, skomparovanou s európskou. Nad tým všetkým, vrátane práv spotrebiteľov bdie – tiež zo zákona – Národná banka Slovenska. Ponuka úverov je k dispozícii pre každého dospelého občana našej krajiny, ktorý preukáže schopnosť úver splácať. Na akýkoľvek druh alebo typ úveru neexistuje právny nárok, máte teda možnosť o úver požiadať a je len na banke či nebankovke, či vám ho poskytne. Rôzne typy úverov sú vymyslené a nastavené na rôzne životné situácie, stačí si len vybrať a splácať.


Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.