Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

peňažný úver

Čo je úver a ako ho získať?

5/5

Úver je základným produktom bánk. Je charakteristický tým, že má viacero typov. Deliť sa môže podľa spôsobu použitia, dĺžky doby splatnosti alebo či je nutné pri ňom ručiť nehnuteľnosťou. Celý proces vybavovania sa líši v závislosti od bánk a od toho, o ktorý úver žiadate. Čo je úver a ako ho získať? Máme odpovede.

Čo je úver?

V jednoduchosti povedané, úver predstavuje požičané finančné prostriedky. Na strane veriteľa, čiže toho, kto poskytuje peniaze, je spravidla banka. Na strane dlžníka, čiže toho, kto si požičiava, ste vy, klient.

Dlžník sa pri požičiavaní peňazí zaväzuje, že ich v určitej dohodnutej dobe vráti aj s odplatou. Odplata je úrok, resp. to, čo zaplatíte v mesačných splátkach navyše. Úrok je vyjadrený v percentách.

Úver sa spláca v mesačných splátkach. Len málokedy sa stretnete s iným spôsobom. 


Vedeli ste, že …

… požičiavanie peňazí podporuje hospodársku produktivitu? Zabezpečuje výrobu tovarov a služieb, vďaka čomu ekonomika štátu prekvitá.


Typy úverov

Na slovenskom trhu máme veľké množstvo typov úverov. Vďaka tomu si vie klient vybrať presne taký, aký potrebuje. Základné delenie obsahuje dva typy, a to:

 • úver pre súkromné osoby,

 • úver pre podnikateľské osoby.

Najväčším rozdielom medzi týmito dvoma úvermi je ich výška. Úvery pre súkromné osoby začínajú už na nízkych čiastkach. Dosahovať môžu maximálne niekoľko stoviek tisíc. V takýchto prípadoch ide o vyššie hypotéky na kúpu domu alebo bytu.

Podnikateľské úvery sú na tom presne naopak. Sú omnoho vyššie, ako pre súkromné osoby. Dôvod je ten, že podnikatelia potrebujú často viac peňazí na nákup veľkej budovy alebo na financovanie svojho podnikania.

Ďalej sa úvery delia ešte na dve skupiny:

 • podľa lehoty splatnosti,

 • podľa účelovosti.

Podľa lehoty splatnosti

Úvery podľa lehoty splatnosti sa delia na:

 • krátkodobé,

 • strednodobé,

 • dlhodobé.

Krátkodobé úvery

Krátkodobé úvery majú splatnosť do jedného roka. Ide o menej výhodný typ, pretože vo väčšine prípadov sa spájajú s vyššími poplatkami. V krátkej dobe musíte vrátiť väčší obnos peňazí. Je preto dobré požičať si menej.

Strednodobé úvery

Sú to úvery so splatnosťou od 1 do 5 rokov. Platí pri nich to isté, čo pri krátkodobých. Majú vyšší úrok, preto sú splátky vyššie. Môžu robiť problém pri splácaní. Využívajú sa na drobnejšie nákupy. Požičajte si preto radšej menej, aby ste sa nedostali do zbytočných problémov.

Ku krátkodobým a strednodobým úverom sa radia:

 • kontokorentný úver,

 • eskontný úver,

 • spotrebný úver,

 • lombardný úver,

 • akceptačný úver,

 • avalový úver.

Dlhodobé úvery

Dlhodobé úvery majú splatnosť vyššiu ako 5 rokov. Znamená to, že ich dokážete splácať aj celý svoj život. Takáto možnosť prichádza hlavne pri vysokých hypotékach na 30 - 40 rokov. Určené sú na financovanie kúpy nehnuteľnosti či jej rekonštrukcie alebo na kúpu drahého hnuteľného majetku, ako vozidlo či stroje.

Pri dlhodobých úveroch sa zvyčajne ručí majetkom a je potrebné mať ručiteľa.

K dlhodobým úverom sa radia:

 • emisná pôžička,

 • úverový úpis a záväzková listina,

 • hypotekárne úvery,

 • komunálne úvery.

Podľa účelovosti

Ďalej sa úvery delia ešte podľa účelovosti, a to na:

 • účelové,

 • bezúčelové.

Účelové úvery

Ako už z názvu vyplýva, účelové úvery majú účel. Banka vám ich poskytne na základe určitého spôsobu využitia, ktorý musíte dokladovať, napríklad prostredníctvom faktúr.

Bezúčelové úvery

Bezúčelové úvery sú presným opakom. Banka vám poskytne peniaze bez toho, aby zisťovala, na čo ich potrebujete. Finančné prostriedky sú vtedy voľné a viete si za ne kúpiť presne to, čo chcete.

Refinancovanie úveru

Samostatnou kategóriou pri úveroch je ich refinancovanie. Celý proces nie je náročný, no niekedy sa stretnete s vysokými poplatkami. Dá sa im ale vyhnúť, keď si naň vyberiete správne obdobie.

Refinancovanie je presun nevýhodného úveru z jednej banky do druhej. Funguje to tak, že nová banka splatí úver v starej banke, a vy ho následne splácate v novej. Výhodou refinancovania je, že nové banky vám vedia poskytnúť výhodný úrok, prípadne ďalšie benefity, ako poistenie alebo mimoriadne splátky.

Nevýhodou je, že pri refinancovaní sa stretnete s vysokými poplatkami. Za celé splatenie úveru v inej banke môžete zaplatiť až 1 % zo zostávajúcej čiastky. Keď ide napríklad o sumu 20 000 €, zaplatíte poplatok v hodnote 200 €.

Týmto poplatkom sa dá vyhnúť, a to vtedy, keď nastane výročie zmluvy. V tomto období sa mení úroková sadzba. Zo zákona máte možnosť zaplatiť celý úver jednorazovo bez akéhokoľvek poplatku.

Komu môže byť úver poskytnutý?

Úver je poskytnutý každému, kto spĺňa základné podmienky:

 • vek nad 18 rokov,

 • občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike, 

 • vhodný a pravidelný príjem.

Tieto podmienky sa menia v závislosti od jednotlivých bánk a od toho, aký typ úveru si beriete. Napríklad, na hypotéku budete potrebovať dokladovať založenú nehnuteľnosť. 

Zmluva o úvere vs. zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke a zmluva o úvere predstavujú dva rozdielne dokumenty. Mnohí si ich však mýlia, preto je dobré vedieť, v čom sú odlišné.

Zmluva o pôžičke funguje ako „doklad”, ktorý potvrdzuje, že zmluvné strany sa dohodli na požičaní akéhokoľvek predmetu. Veriteľ prenecháva tento predmet dlžníkovi, pričom on sa zaväzuje, že mu ho v určitom čase vráti.

Zmluva o úvere zas hovorí, že zmluvné strany sa dohodli na požičaní predmetu zmluvy. Veriteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy poskytne na požiadanie dlžníka a dlžník má zas povinnosť vrátiť ho.

Najväčším rozdielom je teda to, že v zmluve o pôžičke veriteľ prenecháva predmet, no v zmluve o úvere sa zaväzuje, že ho dlžníkovi poskytne na jeho požiadanie. 

Následne je dôležité sledovať ďalší rozdiel, ktorým sú úroky. Zmluva o pôžičke sa dá vybaviť aj bez nich.

Na čo si dať pri úveroch pozor?

Banky majú množstvo služieb a produktov, ktoré vás vedia zmiasť. Niektoré majú presne dané podmienky, iné sú nečitateľné a sami neviete, za čo budete platiť. Pri úveroch si preto dávajte pozor. Ak si chcete vybrať výhodne, sledujte hlavne:

 • RPMN - ročná percentuálna miera nákladov vám povie viac, ako úrok. Zahŕňa v sebe aj ďalšie náklady spojené s úverom, ako poplatok za poskytnutie úveru alebo znalecký posudok.

 • Skryté poplatky - sú priamo spojené s RPMN, kde by mali byť všetky započítané. Sledujte, či banka nemá spoplatnené SMS správy o pohyboch na účte alebo či vám nebude strhávať poplatok za úverový účet.

 • Neberte prvú ponuku - aj napriek tomu, že sa zdá zaujímavá a výhodná, ponuky si porovnajte a až potom si jednu vyberte.

Vyberte si úver pre seba

Úverov je v dnešnej dobe veľké množstvo. Najobľúbenejším je hypotekárny úver s nízkym úrokom a dlhou dobou splatnosti. Samozrejme, stretnete sa aj s inými, ktoré sú vhodné napríklad na menšie nákupy. Porovnajte si jednotlivé možnosti a zistite, čo je pre vás najvýhodnejšie.

Dominika Blchová
Dominika Blchová
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.