zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke: Na tieto informácie nezabudnite

28. 9. 2022
|
Dĺžka čítania: 9 min.

Zmluva o pôžičke upravuje požičanie peňazí alebo nejakej veci. Aké podstatné náležitosti by mala takáto zmluva obsahovať? Pozrite si aj vzor zmluvy o pôžičke, podľa ktorého v prípade potreby vytvoríte svoju vlastnú zmluvu medzi veriteľom a dlžníkom.

Legislatívna úprava

Zmluva o pôžičke je upravená zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, konkrétne v § 657 a § 658. Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.


Pôžičky teda nemusí byť len peňažného, ale aj nepeňažného charakteru. Pri peňažnej pôžičke možno zo zákona dohodnúť úroky ako cenu za poskytnutie pôžičky, ale pôžička môže byť aj bezúročná. Pri nepeňažnej pôžičke je možné namiesto úrokov dojednať plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu. 


Požičajte si rozumne

Nájdeme vám pôžičku na nečakané výdaje a veľké sny.


Pozor, pri zmluve o pôžičke je podstatné, aby dlžník vrátil ten istý druh veci. Ak by mal totiž vrátiť tú istú vec, išlo by o zmluvu o výpožičke podľa § 659 Občianskeho zákonníka. Ak by mal vrátiť vec iného druhu, išlo by o zmluvu o zámene podľa § 611 Občianskeho zákonníka.


Zmluva o pôžičke je teda  typ občianskej zmluvy, ktoré uzatvárajú dve fyzické osoby alebo podnikatelia. Keďže Obchodný zákonník zmluvu o pôžičke neupravuje, aj zmluva medzi dvoma podnikateľmi sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka. Zmluva pritom nemusí byť vyhotovená v písomnej podobe, postačuje aj ústna forma. Napriek tomu vám však uzatvorenie zmluvy o pôžičke v písomnej forme odporúčame. V prípade problémov so splácaním pôžičky alebo vrátením veci sa zvýšia šance na ich vymáhanie. 


Zmluva o pôžičke - čo by mala obsahovať? 

Medzi podstatné obsahové náležitosti zmluvy o pôžičke patria najmä: 


 • zmluvné strany - identifikácia veriteľa a dlžníka, 

 • predmet zmluvy - čiastka alebo vec, ktorú veriteľ prenecháva dlžníkovi, 

 • záväzok veriteľa prenechať predmet pôžičky dlžníkovi a záväzok dlžníka ho vrátiť, 

 • doba splatnosti  - termín, do ktorého má dlžník predmet pôžičky veriteľovi vrátiť,

 • úrok alebo iné podmienky - napríklad vrátenie väčšieho množstva vecí alebo vecí lepšej akosti pri požičaní iných vecí. 


V zmluve možno dohodnúť aj úroky z omeškania ako prípadnú sankciu pre dlžníka, ak sa s vrátením pôžičky omešká. V prípade, že v zmluve nebola dohodnutá doba splatnosti, musí dlžník vrátiť predmet pôžičky prvý deň po tom, ako ho veriteľ požiada o plnenie. 

Vedeli ste, že...

…zmluva o pôžičke neznamená to isté ako zmluva o úvere? Zatiaľ čo zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník, zmluva o úvere je upravená v Obchodnom zákonníku. Zmluva o pôžičke môže byť peňažná i nepeňažná, predmetom zmluvy o úvere môžu byť len peniaze. V zmluve o úvere musia byť navyše úroky stanovené povinne.

Zmluva o pôžičke - vzor zadarmo

Prikladáme pripravený vzor zmluvy o pôžičke. Zmluva o pôžičke - vzor  obsahuje základné náležitosti zmluvy medzi dvoma fyzickými osobami, v ktorej veriteľ poskytuje dlžníkovi bezúročnú pôžičku. Vzor zmluvy si môžete stiahnuť vo formátoch  docx alebo pdf a následne ju jednoducho vyplniť.

Ako zmluva o pôžičke zaniká?

Zmluva o pôžičke zaniká:


 • splnením, teda okamihom, keď dlžník vráti veriteľovi požičané veci spolu s dohodnutým úrokom,

 • odpustením dlhu - ak veriteľ odpustí dlžníkovi jeho dlh.Na čo si dať pri zmluve o pôžičke pozor?

Či už zmluvu o pôžičke uzatvárate ako veriteľ alebo ako dlžník, dávajte si pozor najmä na niekoľko základných vecí: 


 • Výška úrokov. Ak uzatvárate zmluvu o pôžičke, výška úrokov nie je nijako obmedzená. Legislatíva limituje výšku úrokov iba pri spotrebiteľských úveroch. Výška úrokov by však nemala byť v hrubom nepomere s poskytnutými vecami. V opačnom prípade by mohla byť vyhodnotená ako úžera a rozpor s dobrými mravmi, čo by znamenalo neplatnosť zmluvy.  

 • Úroky z omeškania.  Výška úrokov z omeškania tiež nie je neobmedzená, ale je stanovená nariadením vlády č. 87/1995 Z. z.. Podľa neho môže byť o 5 % vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. 

 • Potvrdenie o splatení pôžičky  (kvitancia). Dlžník môže od veriteľa požadovať pri vrátení potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splatený a veriteľ je povinný mu ho vydať. Kvitancia je dôležitá, pretože v prípade, ak by veriteľ požadoval opätovné vrátenie pôžičky, dlžník má o splatení svojho dlhu dôkaz.


Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Smutný muž
  10. júna 2022|Silvia Múdra
  Zneužitie osobných údajov: Čo vám hrozí?

  Môže sa to začať celkom nevinne, napríklad stratou občianskeho preukazu. Pokračovanie však nie je ani zďaleka zábavné. Podvodník, ktorý sa skryje za vašu identitu, si môže neoprávnene vybaviť pôžičku, ktorú by ste mali splácať vy. Ako sa brániť a čo v takýchto situáciách robiť?

 • podpis pôžičky
  10. apríla 2022|Silvia Múdra
  Kde najjednoduchšie získate pôžičku bez registra? Poradíme vám

  Nie každému sa podarí získať pôžičku v banke. Tie totiž posudzujú žiadateľov pomerne prísne. Ak ste nepochodili so žiadosťou o úver v banke, prichádzajú na rad iné subjekty, ktoré vám spravidla  vedia poskytnúť pôžičku za menej striktných podmienok. Vybrali sme pre vás niekoľko overených poskytovateľov, u ktorých má šancu na získanie pôžičky takmer každý.

 • svadba
  21. marca 2022|Silvia Múdra
  Oplatí sa brať si pôžičku na svadbu a kde si najlepšie požičať?

  Svadobný deň zažijú tí najšťastnejší z nás len raz. Nepochybne ide o jednu z najdôležitejších udalostí v živote. Svadba však dnes zďaleka nie je lacná záležitosť a nie každý má dostatok financií, aby si ju mohol dovoliť podľa svojich predstáv. Koľko dnes stojí svadobná hostina a aké sú možnosti financovania? Oplatí sa zobrať si na svadbu pôžičku? Kde si výhodne požičať? Prinášame vám užitočné tipy, s ktorými zvládnete financovanie svadby na jednotku.

 • mama a dieťa
  20. marca 2022|Silvia Múdra
  Kde vám poskytnú pôžičku, keď ste na materskej dovolenke?

  Výška materského či rodičovského príspevku často nepostačuje ani na financovanie základných potrieb mamičky s dieťatkom. Obzvlášť vtedy, ak ide o osamelé matky. Ak financie nepostačujú, riešením môže byť pôžička pre ženy na materskej dovolenke. Ako a kde ju môžete získať?

 • Vývoj cien nehnuteľností
  27. februára 2022|Silvia Múdra
  Predpokladaný vývoj cien nehnuteľností

  Kto už pred niekoľkými rokmi investoval do nehnuteľností alebo si zabezpečil vlastné bývanie, ten sa zaiste posledné mesiace radoval. Ceny nehnuteľností totiž rastú raketovým tempom, a netýka sa to iba hlavného mesta. Drahšie sú nielen samotné nehnuteľnosti, ale aj stavebné materiály, čo komplikuje novú výstavbu i rekonštrukcie. Čo nás čaká v roku 2022? Oplatí sa ešte teraz investovať do kúpy domu či bytu alebo je lepšie počkať?

 • Mladí snívajú o pôžičke
  31. januára 2022|Silvia Múdra
  Pôžička pre mladých s prémiou je minulosťou. Čo s ňou získate teraz?

  Pôžička pre mladých so štátnou prémiou už síce neexistuje, ale ľudia do 35 rokov sa môžu stále dostať k výhodnejšej hypotéke. Mladí ľudia majú totiž možnosť získať hypotéku s daňovým bonusom. Poradíme vám, ako si daňový bonus uplatniť a akú sumu s ním ušetríte.

 • Smutná žena na gauči
  26. januára 2022|Silvia Múdra
  Čo robiť, keď nezvládate splácať pôžičku? Poradíme vám

  Aj poctivému človeku sa občas môže stať, že nezvláda splácať svoje dlhy a záväzky. Pritom stačí málo - napríklad dlhodobejšia práceneschopnosť, nečakané výdavky, rodinné problémy či aktuálne aj problémy v dôsledku pandémie. Viete, ako takúto situáciu správne riešiť? Poradíme vám. 

 • auta
  24. januára 2022|Silvia Múdra
  Je lepšie kupovať autá na splátky alebo si našetriť vopred?

  Kúpa auta predstavuje pomerne veľkú investíciu. Okrem výberu značky a vybavenia by ste preto mali dôsledne zvážiť aj spôsob financovania. Oplatí sa kupovať autá na splátky alebo je lepšie si na kúpu našetriť a vyplatiť cenu okamžite? Čo získate, ak sa vám podarí nasporiť celú sumu, aké výhody má nákup na lízing alebo s využitím úveru? Odpovede na tieto otázky vám prinášame v nasledujúcom článku.

 • rekonštrukcia bytu
  23. januára 2022|Silvia Múdra
  Potrebujete vynoviť svoj byt? Pomôže vám pôžička na rekonštrukciu

  Každá nehnuteľnosť časom potrebuje menšiu alebo rozsiahlejšiu rekonštrukciu, a to bez ohľadu na to, či ste si kúpili novostavbu alebo starší byt či dom. Rekonštrukcia však môže znamenať finančne náročnú situáciu, a to najmä preto, že ceny stavebných materiálov i prác stále stúpajú. Ak nemáte na tento účel dostatočné úspory, určite oceníte možnosť získať pôžičku na rekonštrukciu.