Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

zmluva o pôžičke

Čo všetko by mala obsahovať Zmluva o pôžičke?

|Dominika Blchová
5/5

Rozhodli ste sa, že požičiate niekomu peniaze alebo si chcete vy od niekoho požičať? V takom prípade by ste mali vedieť o dokumente s názvom Zmluva o pôžičke. Používa sa veľmi jednoducho a vyplniť ju môžete aj v pohodlí domova. Na to, aby bola platná, musí obsahovať niekoľko dôležitých informácií. Čo by v nej nemalo chýbať?

Čo je zmluva o pôžičke?

Ako už z jej názvu vyplýva, Zmluva o pôžičke sa využíva v prípade, keď si požičiavate peniaze alebo ich vy niekomu poskytujete. Vďaka tomu, že je upravená Občianskym zákonníkom, je plnohodnotným dôkazovým materiálom na súde. Uzatvoriť ju môžu dve fyzické, aj právnické osoby.

Zmluva o pôžičke vám dáva akúsi istotu, že svoje záväzky budete plniť vy, aj druhá strana. Dokumentom sa zaväzujete, že vrátite finančné prostriedky alebo ich poskytnete. Všetko sa odvíja od toho, či ste dlžníkom alebo veriteľom.

Výhodou Zmluvy o pôžičke je fakt, že nemusí byť uzatvorená len pri poskytovaní finančných prostriedkov. Pokojne ju využite aj na tovar alebo čokoľvek iné. Budete si tak istí, že pri požičaní produktov vám budú všetky vrátené.

Ak ste požičali napríklad kávu, vrátený vám nebude ten istý predmet. Dlžník kávu s veľkou pravdepodobnosťou použil. Musí vám preto vrátiť produkt rovnakého druhu

Rovnako je to aj s peniazmi alebo akýmkoľvek iným predmetom zmluvy. S dlžníkom sa viete dohodnúť, že nevráti ten istý druh, ale niečo podobné v podobnej cenovej hodnote

Typy zmlúv o pôžičke

Zmluva o pôžičke sa dá deliť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je jej forma. Zákon neurčuje, že musí byť len písomná. Môžete ju uzatvoriť aj ústne. Väčšina odborníkov ale odporúča, aby ste využili jej písomnú podobu. V prípade, že by dlžník nechcel vrátiť predmet zmluvy, máte dôkazový materiál. Ústne nedokážete nič, pretože je to slovo proti slovu.

Ak ste požičali niečo známemu a zmluvu nechcete uzatvárať, nemusíte. Ústnu dohodu však spečaťte písomným súhlasom. Požiadajte dlžníka, aby vám poslal SMS správu alebo e-mail s tým, že súhlasí s ústnou dohodou, a že peniaze alebo čokoľvek iné vráti. 

Druhým spôsobom, ako sa dá zmluva o pôžičke deliť, je podľa úroku na:

  • úročnú,

  • bezúročnú.

Úročná zmluva je charakteristická tým, že má úroky. Napríklad, keď poskytnete známemu 3 balíky kávy, dohodnite sa, že úrok bude 1 balík navyše. Pri peniazoch je výhoda v tom, že si viete vypočítať percento z požičanej sumy. To, aký úrok dáte dlžníkovi, je len na vás. Jeho výška nie je daná zákonom.

Bezúročná zmluva je bez úroku. Znamená to, že dlžníkovi poskytujete peniaze alebo nejaký predmet zadarmo. Stačí, aby vám ho vrátil.

To, či si vyberiete prvú alebo druhú možnosť, je na vás.

Čo všetko v nej musí byť?

Zmluva o pôžičke je platná len vtedy, keď obsahuje všetko, čo má. K základným náležitostiam sa radia:

  • Zmluvné strany - identifikujte obe strany - osoba, ktorá si požičiava je dlžník a osoba, ktorá požičiava je veriteľ. Vypíšte základné údaje, ako meno, priezvisko a ďalšie.

  • Predmet zmluvy - základom každej zmluvy je nejaký predmet, čiže to, čo sa požičiava. Môže ísť o peniaze, produkty, potraviny alebo čokoľvek iné. Vec popíšte podrobne, aby obe strany vedeli, čo sa požičalo, a čo sa má vrátiť. Napríklad 20 kg kávy Robusta značky L'OR.

  • Záväzok veriteľa prenechať predmet pôžičky dlžníkovi - veriteľ musí poskytnúť danú vec, ktorú sľúbil a musí umožniť dlžníkovi, aby ju využil presne podľa svojich potrieb.

  • Záväzok dlžníka vrátiť požičané veci - všetky požičané veci je potrebné raz vrátiť. Dlžník sa musí k tomu zaviazať. Vrátiť môže to isté alebo veci rovnakého druhu.

  • Doba splatnosti - môže byť v  zmluve uvedená, no nemusí. Keď ju uvediete, obe strany budú vedieť, kedy sa má predmet zmluvy vrátiť. Na druhej strane, keď dobu splatnosti neuvediete, platí, že dlžník musí vec vrátiť hneď na druhý deň od požiadania veriteľa.

  • Úrok - rovnako ako doba splatnosti, aj úrok v zmluve môže, aj nemusí byť. Všetko závisí od toho, ako sa obe strany dohodli. Keď je zmluva úročená, je potrebné, aby v nej bola informácia aj o úroku. Pri peniazoch stačí uviesť len percento. Pri hmotných veciach je dôležité dohodnúť sa, ako budú úroky vyzerať. Napríklad, keď požičiate 10 balíkov kávy Robusta, dlžník vráti 12 balíkov kávy Robusta.

Kedy zmluva zaniká?

Zmluva zaniká, keď dlžník splní všetky svoje záväzky, prípadne vtedy, keď mu ich veriteľ odpustí. V takýchto situáciách už nemá zmluva čo zahŕňať, preto zaniká a prestáva platiť. Iný spôsob pre jej zánik neexistuje.

Nezabudnite na kvitanciu

Dlžník by si mal po splatení vypýtať kvitanciu, čiže potvrdenie o vrátení všetkých alebo polovice záväzkov. Zamedzí tým tomu, aby veriteľ vyžadoval predmet zmluvy aj potom, ako bude vrátený.


Rada odborníka

Veriteľ nemôže kvitanciu odmietnuť. Musí vám ju vystaviť. Vyplýva to zo Zmluvy o pôžičke a z povinností, ktoré má.


Dávajte si pozor na riziká

Ak si požičiavate od známych, viete si narobiť rôzne rodinné problémy. Financie rozvrátili množstvo dobrých vzťahov. Dávajte si preto pozor a pri požičiavaní sa držte základných pravidiel. Je to napríklad vystavenie Zmluvy o pôžičke alebo splácanie načas.

Keď sa rozhodnete požičať si od neznámej osoby, pravdepodobne využijete P2P pôžičky, na ktoré si dávajte pozor. Majú vysoké úroky a krátku dobu splácania. Plus, nechýbajú ani skryté poplatky.

P2P inštitúcie si dobre preverte. Zistite, aké skúsenosti s nimi majú iní ľudia. Pred podpisom zmluvy si tiež naštudujte jednotlivé informácie. Prečítajte si všetky podrobnosti a až potom pôžičku zoberte.

Požičať si viete aj inak

Požičanie od známej osoby alebo v rámci P2P je rizikové a môže predstavovať problémy. Namiesto toho by ste mali vyskúšať iné možnosti požičiavania. Sú to napríklad banky alebo overené nebankové spoločnosti. Prezrite si jednotlivé ponuky, porovnajte ich a vyberte si najvýhodnejšiu.

Dominika Blchová
Dominika Blchová
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.