podpis dokumenty rukou

Ako zrušiť poistnú zmluvu? Vzor dokumentu a rady, ktoré oceníte

30. 10. 2022
|
Dĺžka čítania: 9 min.

Potrebujete zrušiť poistnú zmluvu? Pripravili sme pre vás návod, ako by ste mali postupovať. V článku nájdete vzor dokumentu na zrušenie poistnej zmluvy, ktorý stačí vyplniť, podpísať a doručiť poisťovni. 

Poistná zmluva je upravená v zákone

Občiansky zákonník, ktorý vymedzuje vznik poistenia, vo svojich ustanoveniach § 800 - § 804 definuje aj zánik poistenia.  Poistenie môže zaniknúť: 

#1  Výpoveďou ku koncu poistného obdobia 

Výpoveď poistenia, pri ktorom je dojednané bežné poistné, sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím


Táto lehota neplatí, ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistiteľ nemôže takýmto spôsobom vypovedať poistenie osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu. 

#2 Výpoveďou do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy 

Poistnú zmluvu môže vypovedať každý z účastníkov aj do 2 mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná lehota je 8-denná a jej uplynutím poistenie zanikne. 

#3 Nezaplatením poistného 

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie.

#4 Odstúpením poisťovateľa 

Ak poisťovateľ zistí, že ten, kto zmluvu uzavrel, uviedol nepravdivé informácie a pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel, môže od zmluvy odstúpiť do 3 mesiacov, kedy túto skutočnosť zistil. 

#5 Odstúpením osoby, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu

Odstúpiť od zmluvy môže aj osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, a to v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu, najneskôr do 30 dní od jej uzavretia.

#6 Ďalšie dôvody

Okrem vyššie uvedených dôvodov môže poistná zmluva zaniknúť aj z iných príčin, ktoré sa týkajú špecifických typov poistenia. Napríklad v prípade:


 • poistenia vozidiel - vyradenie z evidencie, predaj či krádež vozidla, 

 • poistenia zodpovednosti zamestnanca - ukončenie pracovného pomeru so zamestnávateľom,

 • poistenia nehnuteľnosti - zmena vlastníka nehnuteľnosti,

 • cestovné a životné poistenia - úmrtie poistného a podobne.


Ako napísať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy?

Podanie  žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy, resp. jej výpovede, je pomerne jednoduchá. Predtlačené formuláre nájdete často aj na stránke svojej poisťovne alebo na iných webových stránkach. Napríklad na našom portáli si môžete vygenerovať výpoveď zmluvy PZP alebo havarijného poistenia. V tom prípade stačí formulár vyplniť, stiahnuť a vytlačiť. Podpísanú žiadosť potom už len odovzdáte poisťovni, v ktorej ste zmluvu uzatvorili.  


Havarijné poistenie sa vyplatí všetkým

Nie ste spokojní so súčasnou cenou vášho havarijného poistenia alebo potrebujete nové? Ponúkame vám kalkuláciu havarijného poistenia zdarma. Stačí vyplniť údaje do našej kalkulačky a my vám poradíme s výberom a uzavretím najvýhodnejšej ponuky na trhu.Ak takýto formulár nemáte, žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy môžete jednoducho sformulovať v niekoľkých vetách. V žiadosti však určite uveďte:


 • vaše identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail, 

 • identifikáciu poisťovne,

 • číslo poistnej zmluvy, ktorej sa výpoveď týka a dátum jej začiatku,

 • dôvod výpovede, 

 • číslo bankového účtu, ak sa má z poistenia vyplatiť odkupná hodnota, plnenie alebo iný výnos,

 • dátum výpovede,

 • podpis. 

Poistná zmluva - vzor

Aby sme vám podanie výpovede uľahčili, pripravili sme pre vás univerzálnu žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy na stiahnutie. Prikladáme vám ich vo formáte .docx na ďalšiu editáciu alebo v .pdf na ručné doplnenie.Žiadosť o zrušenie poistenia vyplňte, vytlačte a podpíšte. Následne ju môžete poslať poisťovni poštou (najlepšie doporučene) alebo ju odovzdajte v niektorej z jej pobočiek. Niektoré poisťovne umožňujú podanie výpovede aj elektronickou formou. 


Pri všetkých spôsoboch odovzdania si však dávajte pozor na dodržanie termínov. Ak sa napríklad rozhodnete o ukončenie poistenia výpoveďou ku koncu poistného obdobia, poisťovňa musí obdržať vašu žiadosť najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím. Nestačí teda, ak v tento termín žiadosť odnesiete na poštu, poisťovňa už musí mať v tomto termíne vašu žiadosť na stole. 


Malá rada na záver

Ak chcete zrušiť poistku a nahradiť ju novou, urobte to až vtedy, keď vám bude platiť nová poistka. Inak by ste v prípade vzniku poistnej udalosti v tomto období nemali nárok na poistné plnenie. Výber nového poistenia dôsledne zvážte a poistné produkty poisťovní si najskôr porovnajte.


Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • auto na dialnici
  20. februára 2023|Richard Zona
  Diaľničná známka: Oplatí sa vám kupovať celoročnú?

  Viete, aký typ diaľničnej známky si môžete kúpiť a za akú cenu v roku 2023? Je výhodnejšia celoročná diaľničná známka alebo s kratšou platnosťou? Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • Dve havarované autá
  18. januára 2023|Silvia Múdra
  Havarijná poistka na auto: 5 otázok, ktoré by ste mali zvážiť pred uzavretím

  Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.

 • nezverejnené evidenčné číslo vozidla
  30. decembra 2022|Martina Pisarčíková
  Zmeny k novým tabuľkám s EČV: Čo čaká motoristov?

  O nových evidenčných číslach sa začalo hovoriť už v roku 2021. Zmena ich výzoru a používania mala prísť do platnosti v marci 2022. Nestalo sa tak a po najnovších úpravách je v hre ďalší dátum, presnejšie 1. január 2023. Aké zmeny môžu motoristi očakávať?

 • autá jazdiace po zasneženej ceste
  09. decembra 2022|Martina Pisarčíková
  Ako zvládnuť zimu za volantom?

  Zima je jedným z najnáročnejších období pre nejedného vodiča. Poľadovica a nízke teploty zvyšujú riziko dopravnej nehody či inej kolízie, ktorá môže skončiť nešťastím. Ak sa tomu chcete vyhnúť, nezabudnite sa na chladné ročné obdobie správne pripraviť. Ako na to? Máme pre vás praktické tipy.

 • auto-súčiastky
  30. novembra 2022|Silvia Múdra
  Vyradenie starého vozidla z evidencie: Aké sú možnosti?

  Priemerná životnosť vozidla je 12 až 15 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa často stáva nepojazdným a je potrebné ho vyradiť z evidencie. Ako takýto proces prebieha? Je možné takéto vozidlo rozpredať na náhradné diely alebo je potrebné ho zošrotovať? Zaujímajú vás poplatky s tým spojené? Všetky odpovede sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

 • auto na ceste
  11. novembra 2022|Martina Pisarčíková
  Čo je amortizácia auta a čo ju spôsobuje?

  Pri vybavovaní povinného zmluvného alebo havarijného poistenia sa môžete stretnúť aj so slovom amortizácia. Tá môže výrazne ovplyvniť to, ako na vozidlo pozerajú jednotlivé poisťovne a akú výslednú sumu vám za poistku ponúknu. Čo amortizácia znamená a prečo je taká dôležitá?

 • podpis dokumenty rukou
  30. októbra 2022|Silvia Múdra
  Ako zrušiť poistnú zmluvu? Vzor dokumentu a rady, ktoré oceníte

  Potrebujete zrušiť poistnú zmluvu? Pripravili sme pre vás návod, ako by ste mali postupovať. V článku nájdete vzor dokumentu na zrušenie poistnej zmluvy, ktorý stačí vyplniť, podpísať a doručiť poisťovni. 

 • červená na semafore
  24. októbra 2022|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • diaľničná známka nalepená na čelnom skle auta
  10. októbra 2022|Martina Pisarčíková
  Dá sa na Slovensku kúpiť jednodňová diaľničná známka?

  Európsky parlament schválil v apríli tohto roka jednodňovú diaľničnú známku Eurovignette. Jej úlohou je uľahčiť cestovanie najmä vodičom, ktorí využívajú spoplatnené cesty len sporadicky, napríklad z dôvodu cesty na dovolenku. Ako bude jednodňová známka fungovať, koľko bude stáť a kedy sa bude dať kúpiť? Pripravili sme pre vás všetky informácie.