Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

výhodná pôžička - prekvapenie

Ako rýchlo spoznať výhodnú pôžičku?

|Stanislav Rybár
5/5

Podľa registrov NBS na slovenskom trhu pôsobí 27 bankových, 33 nebankových, a niekoľko poskytovateľov P2P úverov. Veľká časť z nich poskytuje pôžičky, preto o výber nemáme núdzu. Avšak, ktorá z nich je najvýhodnejšia? Čo všetko potrebujete vedieť, aby ste to zistili? Dnes sa na to pozrieme.

Čo musím sledovať?

Ak chcete mať 100% istotu, že si vyberiete výhodnú pôžičku, je potrebné všímať si tieto veci:

 • úrok,

 • RPMN,

 • poplatky,

 • podmienky pre získanie úveru,

 • podmienky akčného zvýhodneného úveru,

 • nastavenie dĺžky splácania ,

 • referencie druhých.

Úrok 

Banka poskytuje úver za účelom zisku. Zisk v tomto prípade predstavuje úrok. Čím väčší je úrok, tým väčšiu odmenu banka získa, a naopak. Je preto dôležité sledovať aj výšku úroku. Ak chcete mať lepšiu predstavu, urobíme porovnanie ponuky banky A a banky B, pričom budeme prihliadať len na úrok.

„Požičali sme si 10 000 Eur, ktoré budeme splácať 8 rokov. Banka A ma úrok 5 % a banka B 7 %. Pri banke A dohromady zaplatíme 12 153,52 Eur a pri banke B 13 088,37 Eur. Ak si vyberiete banku A, oproti banke B ušetríte takmer 935 Eur.”

RPMN

Aj keď úrok patrí medzi dôležité parametre pre úver, nevyjadruje konečnú sumu, ktorú za úver zaplatíte. Dôležitejším parametrom je ročná percentuálna miera nákladov, ktorá vyjadruje konečnú cenu za úver. Obsahuje úrokovú sadzbu a jednorazové alebo pravidelné poplatky, ktoré súvisia s úverom. Banky a nebankové spoločnosti majú zo zákona povinnosť informovať vás o výške RPMN.

Môže nastať situácia, kedy vám banka ponúka na prvý pohľad výhodnú pôžičku s 0 % úrokom, ale vysokou RPMN. V takom prípade môžu tvoriť RPMN absurdne vysoké poplatky za poskytnutie pôžičky. Pamätajte, pokiaľ je v zmluve uvedená RPMN, nemôžeme hovoriť o bezúročnej pôžičke. Nenechajte sa zlákať nízkymi úrokmi, ale nízkou RPMN.

Poplatky

Ak chcete rýchlo spoznať výhodnú pôžičku, potrebujete poznať aj všetky poplatky s ňou spojené. Vyberajte si preto najtransparentnejšie ponuky na trhu, ktoré vás oboznámia so všetkými poplatkami, ako napríklad:

 • poplatok za poskytnutie úveru,

 • poplatok za predčasné splatenie úveru,

 • poplatok za vedenie účtu,

 • poplatky za zmluvné zmeny zo strany klienta,

 • poplatok za úhradu splátky na pobočke banky,

 • poplatok za postupné čerpanie úveru (hypotéky),

 • sankcie za omeškanie platby.

Poplatok za poskytnutie úveru

Je to poplatok, ktorý si účtuje skoro každá banka. Mnohým sa tento poplatok nepáči, pretože ho považujú za chamtivosť banky. Tento poplatok má však opodstatnenie. I napriek tomu, že peniaze sú na vašom účte iba „elektronické”, banke reálne vznikajú náklady na ich spracovanie a prevedenie. 

Banka si poplatky účtuje z výšky schváleného úveru. Ich výška je rôzna, a to od 1 až po 4 %. Najvýhodnejšia pôžička bude mať aj čo najnižší poplatok za poskytnutie úveru. Pri 4 % sadzbe a sume 30 000 Eur predstavuje poplatok za poskytnutie úveru 1 200 Eur! Tieto peniaze si banka väčšinou stiahne z požičanej sumy v momente jej načerpania.

Poplatok za predčasné splatenie úveru

Zákon 129/2010 Z.z. umožňuje predčasné alebo čiastočné splatenie úveru. V tomto prípade má banka možnosť účtovať si poplatok za predčasné splatenie, a to buď 1 % zo splatenej sumy, keď je doba medzi splatením úveru a dátumom ukončenia pôžičky dlhšia ako 1 rok alebo 0,5 %, ak je doba menšia ako 1 rok. Niektoré banky poskytujú úvery s možnosťou bezplatného predčasného splatenia.

Poplatok za vedenie účtu

Pri väčšine úverových produktov je tento poplatok od roku 2013 minulosťou. Avšak stále existujú presne definované úverové produkty, kde platí výnimka. Ide o produkty, kde vedenie úverového účtu je dôležité pre banku a spotrebiteľa, napríklad kontokorentný úver (bežné prečerpanie) alebo kreditná karta.

Poplatky za zmeny zmluvných podmienok zo strany klienta

Tieto poplatky si banka účtuje pri každej zmene na úverovej zmluve. Môže to byť zmena dňa splátky, zmena typu úrokovej sadzby alebo zmena predmetu zabezpečenia. Poplatky môžu byť nulové alebo aj veľmi vysoké.

Poplatok za úhradu splátky na pobočke banky

Je to spracovateľský poplatok za prijatie hotovosti. Banka posiela hotovosť do spracovateľského centra, ktoré si za tieto úkony účtuje províziu. Tieto poplatky sú snahou preniesť všetok klientský servis do online prostredia.

Poplatok za postupné čerpanie úveru (hypotéky)

Ak viete, že budete čerpať hypotekárny úver postupne, hľadajte ponuku, kde sú poplatky za postupné čerpanie čo najmenšie

Sankcie za omeškanie platby

Aj keď by k omeškaniu platieb splátky nemalo dochádzať, život je nepredvídateľný. Z toho dôvodu je dôležité, aby ste si pri výbere pôžičky zistili výšku pokút za omeškanie platby. Každá banka to má nastavené rôzne. Hľadajte si preto takú pôžičku, kde sú sankcie čo najnižšie, aby nedošlo k nepríjemnému prekvapeniu.


TIP

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za poskytnutie úveru, počkajte na úverové akcie banky, ktoré sa opakujú pravidelne. Napríklad pri spotrebných úverov je to obdobie pred Vianocami.


Podmienky získania úveru

Sústreďte sa aj na podmienky pre získanie úveru. Väčšinou banky vyžadujú dva doklady totožnosti, prípadne pri hypotékach je potrebné založenie nehnuteľnosti. Vyhýbajte sa ponukám, kde sú podmienky netransparentné a pre vás ako spotrebiteľa neprijateľné, napríklad pri nízkych pôžičkách, kde si veriteľ pýta vysoké záruky za krytie úveru.

Podmienkou na poskytnutie úveru môže byť aj povinnosť zriadiť si v danej banke bežný účet. Napríklad, ak chcete pôžičku od 365 banky, musíte si založiť aj bežný účet. Bez neho pôžičku nedostanete. Podmienka zriadenia účtu býva súčasťou aj akčných úverových ponúk.

Akčné ponuky a ich podmienky

Ak chcete mať najlepšiu a najvýhodnejšiu pôžičku, často sa oplatí počkať si na akcie, ktoré banky majú v pravidelných intervaloch. Avšak aj tu si dajte pozor na všetky podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste akčný benefit dostali. Jednou z takýchto akcií býva odpustenie poplatku za spracovanie úveru alebo jeho zľava. 

Zvykom bývajú aj zľavy z úrokovej sadzby pri nových pôžičkách, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú úsporu z celkovej ceny úveru. Táto zľava býva naviazaná na rôzne podmienky. 

„Pri Flexipôžičke od VÚB banky je potrebné riadne a včasne uhrádzanie splátok. Na bežný účet pre splácanie vo VÚB treba posielať sumu minimálne vo výške 2-násobku mesačnej splátky. Mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie treba realizovať v stanovených podmienkach.”

Okrem nových pôžičiek, banky lákajú zľavami z úrokov aj klientov, ktorí si už od banky požičali. Klient si môže svoj úver refinancovať, avšak, aby získal zľavu z úroku, musí refinancovanú sumu navýšiť

Nastavenie dĺžky splácania

Dĺžka splácania úveru ovplyvňuje výšku splátky, aj jeho výhodnosť. Môžete mať bezúročnú pôžičku, ale zle zvolená doba splácania ju vie rýchlo premeniť na nevýhodnú. Príkladom sú mladé rodiny, ktoré si nastavujú vyššie splátky hypotéky, aby ju splatili skôr. Keď sa ale narodí dieťa, rodina príde o značnú časť príjmov, a aj z toho mála si značnú časť odkrojí splátka úveru.

Na druhej strane, príliš dlhá doba pri vysokých úrokoch úver zbytočne predraží. Ak chcete preto dosiahnuť čo najväčšiu rovnováhu, riaďte sa vašimi finančnými možnosťami. Ak sú vaše prijmy vysoké a máte istotu, že nenastane žiadna situácia, ktorá by ich znížila, nastavte si kratšiu dobu. Avšak, ak ich nemáte, zvoľte si dlhšiu dobu a v prípade nepriaznivých situácií to zvládnete ľahšie.

Referencie druhých

Okrem toho všetkého sa riaďte aj skúsenosťami druhých ľudí. Ako sa hovorí, papier a v dnešnej dobe aj internet veľa znesie. Ak je ponuka podozrivo výhodná, mal by sa u vás rozozvučať alarm. Pátrajte na internete po skúsenostiach ostatných. Pôžička môže byť výhodná, ale prístup ku klientom alebo mnoho iných skrytých háčikov, vás môže nepríjemne prekvapiť. 

Zhrnutie na záver

Nikto sa so schopnosťou rýchlo spoznať výhodnú pôžičku nenarodil. Všetko je to o praxi, vzdelávaní a porovnávaní. Vďaka dnešnému článku viete, na čo sa máte zamerať a sledovať. Praxou a porovnaním sa naučíte rýchlo rozoznať, čo je pre vás dobré a čo nie. Dajte si preto pozor na malé písmená a budete mať istotu, že ste si zobrali najvýhodnejšiu pôžičku.

Stanislav Rybár
Stanislav Rybár
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.