Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

horiaci dom

Ako postupovať pri výbere poistenia bytu a akým nástrahám sa vyhnúť?

|Ján Schneider
5/5

Nie sú to úplne nástrahy ani pasce, sú to proste nuansy poistenia. Určite nejde o to, že by poisťovne zámerne ponúkali poistné produkty, ktorých plnenie je v prípade poistnej udalosti problematické. Ide najmä o poučený výber správneho poistného produktu a nastavenie krytia všetkých rizík, ktoré môžu nastať – pre istotu - a zbytočne neplatiť za riziká, ktoré zrejme nastať nemôžu. Čítajte osvedčené rady, ako postupovať pri výbere poistenia bytu.

Základné otázky

Ak ste v prenájme, poistenie bytu môžete riešiť naozaj len informačne: treba sa opýtať majiteľa či a ako má poistený byt a jeho zariadenie. Pre istotu si treba urobiť kvalitnú poistku zodpovednosti za spôsobené škody – pretože využívate cudzí majetok a ak ho poškodíte, treba to zaplatiť. Mimochodom, kvalitné poistenie zodpovednosti za škody by sa malo týkať všetkých členov domácnosti, vrátane domácich miláčikov, ktorí zvyknú čokoľvek prehrýzť alebo rozdriapať.

Ak ste majiteľom bytu, treba si pri rozhodovaní a výbere správneho poistenia položiť kľúčové otázky:

 • Prečo chcem poistiť byt?

 • Chcem poistiť byt ako nehnuteľnosť alebo chcem poistiť len jeho zariadenie?

 • Viem, aké riziká potrebujem a aké riziká nepotrebujem poistiť?

 • Čo je to nadhodnotenie a podhodnotenie nehnuteľnosti?

Prečo je potrebné poistiť byt?

Odpoveď je jednoduchá. Existuje pomerne široké spektrum rizík a aj ich dôsledkov, ktoré v bytoch číhajú a môžu nastať. Ak chcete v pokoji a kľude spávať, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti by malo byť samozrejmosťou. Možno vás prekvapí, že celoeurópsky je najčastejšou poistnou udalosťou v domácnostiach vytopenie – nie povodeň, záplavy či tsunami, ale vytopenie vodou z vodovodnej siete.


Náš tip

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti je komplexná záležitosť, ktorú by ste mali konzultovať s profesionálom. Pri rozhodovaní treba postupovať tak ako pri akomkoľvek výbere finančného či poistného produktu: porovnať rôzne ponuky a vybrať si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.


Poistenie nehnuteľnosti verzus poistenie domácnosti

Rozdiel je v podstate jednoduchý: ak chcete poistiť byt napríklad pred vyhorením do tla, poisťujete nehnuteľnosť. Ak chcete poistiť pred zhorením len zariadenie, poisťujete domácnosť. Riziká oboch druhov poistení sú prakticky totožné, rozdiel je vo výške krytia a v jej nastavení. Plnenie „totálky“ poisteného zhoreného bytu ako nehnuteľnosti by malo pokryť náklady na kúpu nového, plnenie „totálky“ poistenia domácnosti by malo pokryť náklady na nové zariadenie.

Poistenie nehnuteľnosti je druh majetkového poistenia, kde môže byť na jednej poistnej zmluve poistená nehnuteľnosť, vrátane jej zariadenia alebo len samotná nehnuteľnosť. Vtedy hovoríme o poistení budovy. Poistenie domácnosti je druh majetkového poistenia, poisťujúce hnuteľné veci nachádzajúce sa v domácnosti.

Aký je rozdiel medzi poistením bytu a domu?

Principiálne žiaden, v detailoch je však rozdielov viac. Byt aj dom sú nehnuteľnosti a viete ich poistiť ako nehnuteľnosť, aj ako domácnosť – teda samotný dom alebo byt a osobitne jeho zariadenie. Riziká sú v drvivej väčšine rovnaké, rozdiely sú najmä v nastavení a pravdepodobnosti rizík:

 • ak bývate v byte, nepotrebujete poistenie na živly, ktoré sa týkajú rodinného domu – napríklad povodeň, zosuv pôdy, víchricu či tornádo,

 • pri poistke bytu nepotrebujete riešiť ani „dopravné riziká“ – napríklad náraz dopravného prostriedku do plota či steny alebo pád lietadla a jeho trosiek,

 • pri poistení rodinného domu nemusíte priplácať napríklad za krádež bicyklov zo spoločných priestorov.

Poistenie domu je zvyčajne drahšie ako poistenie bytu, pretože kryje vyššiu hodnotu. Nemusí to však byť pravidlo – exkluzívny viacizbový byt v lukratívnej oblasti môže mať vyššiu hodnotu, ako menší, skromnejší a starší domček.

Riziká a pravdepodobnosť

Každý profesionál z oblasti poisťovníctva vie, že nie všetko sa dá poistiť. Každý poistený by ale pri výbere vhodného poistenia mal vedieť, že nie všetko si musí poistiť. Pri poistení bytu naozaj nemusíte platiť za riziko ťarchy snehu na streche či pádu stromu. Základná logika výberu rizík je nepriestrelná: musí byť aspoň nejaká pravdepodobnosť, že nastanú.

Základné riziká v ponuke poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

 • živly, teda riziká prírodného charakteru ťažko ovplyvniteľné človekom: povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, požiar a zadymenie, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu a námrazy, zemetrasenie, pád stromov, stožiarov a lavín či iných predmetov, atmosférické zrážky, ale aj voda z vodovodných zariadení,

 • vandalizmus – úmyselné zničenie alebo poškodenie poistenej veci cudzou osobou,

 • iné predvídateľné a nepredvídateľné riziká: náraz vozidla, pád lietadla alebo jeho častí, nadzvuková vlna, krádež vlámaním alebo lúpež.

Nadštandardné riziká v ponuke poistenia nehnuteľnosti a domácnosti:

 • elektrický skrat,

 • prepätie v dôsledku nepriameho úderu bleskom,

 • výpadok elektrickej energie a zničenie obsahu chladničky a mrazničky,

 • rozbitie skiel v domácnosti z akýchkoľvek príčin,

 • poškodenie majetku vypadnutím predmetu z okna,

 • voda z akvária, vodnej postele, vykurovacích zariadení, klimatizácie,

 • pokazenie automatickej práčky, umývačky riadu a iných „vodných“ spotrebičov,

 • lom rúrok vykurovacích zariadení,

 • prasknutie potrubia,

 • krádež či poškodenie bicyklov v spoločných priestoroch mimo bytu,

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú členom domácnosti,

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú domácim zvieraťom,

 • krádež, zničenie alebo poškodenie umeleckých a vzácnych predmetov,

 • krádež, poškodenie alebo zničenie stavebných častí,

 • asistenčné služby.

Tak, ako pri akomkoľvek druhu komerčného poistenia, aj pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti platí: to, čo má jedna poisťovňa v základnom balíku, môže iná považovať za pripoistenie či nadštandard. Samozrejme, treba sa presne informovať aj o výlukách z plnenia poistenia.

Pozor na nadhodnotenie a podhodnotenie

Okrem správneho výberu rizík je dôležité aj správne nastavenie hodnoty nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti. Poistná suma nehnuteľnosti vychádza zo znaleckého posudku, tu nadhodnotenie či podhodnotenie zvyčajne nehrozí. Hodnotu zariadenia domácnosti ale väčšinou určuje jeho vlastník a hrozí reálne riziko nadhodnotenia či podhodnotenia. Ak nadhodnotíte, budete platiť zbytočne drahú poistku a pri plnení dostanete aj tak len reálnu hodnotu určenú likvidátorom. Ak podhodnotíte, hrozí, že pri plnení dostanete menej.


Viete, že…

poistenie nehnuteľnosti sa nemusí vzťahovať len na byt alebo rodinný dom? Pred viacerými rizikami môžete samozrejme poistiť aj svoju chatu, chalupu či iný rekreačný objekt, garáž, kôlňu, humno, stajňu, bazén, altánok, studňu či plot.


Poistenie bytu …

je niečo ako vaše úrazové a životné poistenie. Chránite nimi seba, máte poistené všetky riziká, ktoré môžu nastať, vrátane toho najhoršieho. Poistenie bytu a jeho zariadenia chráni byt aj jeho zariadenie pred viacerými rizikami a ich dôsledkami, vrátane kompletného zničenia napríklad požiarom. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti treba „vyskladať“ a nastaviť tak, aby ste neboli nemilo prekvapení, keď dôjde k poistnej udalosti.


Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.