Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

elektrické napätie

Aké sú ceny energií na Slovensku v porovnaní so zahraničím?

|Ján Schneider
5/5

Pri porovnávaní životnej úrovne a celkovej „ekonomickej kondície a bohatstva“ ľudí žijúcich na Slovensku a v zahraničí to, samozrejme, nie je len o výške platov. V kontexte komplexného „spotrebiteľského balíčka“, s ktorým pracujú ekonómovia, marketéri aj štatistici, sú podstatné životné náklady. V prvom rade sú to položky na zabezpečenie základných životných potrieb, teda jedla, vody a bývania, vrátane tepla a energií. Možno sa budeme spoločne čudovať, aké rozdielne sú ceny energií, ale aj vody v krajinách Európy.

Elektrická energia

Aj po liberalizácii a „odštátnení“ trhu s energiami v našej krajine bdie nad cenami Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Prenosová a čiastočne aj distribučná sústava je štátna, výrobcovia a distribútori sú súkromní. Cena elektrickej energie je teda nielen vecou trhu, ale aj štátnej regulácie. Výrobcovia a dodávatelia elektrickej energie, ale aj plynu, vody a tepla sú na Slovensku štátom regulované subjekty.

Ceny elektrickej energie pre slovenské domácnosti sú podľa dát Eurostatu z 2. polroka 2020 pod priemerom Európskej únie. Tu sú základné porovnávacie fakty:

  • cena elektriny pre domácnosti bola v EÚ a celkovo v Európe najvyššia v Nemecku: 0,30 € za kWh a najnižšia v Bulharsku: 0,10 € za kWh, rozdiel je viac než trojnásobný,

  • priemer Európskej únie: 0,2134 € za kWh,

  • cena elektriny pre domácnosti na Slovensku bola 0,1724 € za kWh, čo je medzi členskými štátmi únie 13. priečka,

  • pred nami je tesne Fínsko a za nami Švédsko,

  • Českej republike patrí v rebríčku 11. miesto s cenou 0,1795 € za kWh, naši západní susedia majú najdrahšiu elektrinu z krajín V4,

  • v Rakúsku majú domácnosti 6. najdrahšiu elektrinu v únii: 0,2167 € za kWh,

  • celkovo najlacnejšiu elektrickú energiu v Európe majú domácnosti na Ukrajine: 0,0396 € za kWh,

  • paradoxom trhu sú medziročné nárasty a poklesy cien, medzi rokmi 2019 a 2020 narástla cena elektrickej energie v 14 krajinách únie a poklesla v 13,

  • najvyšší pokles cien – až 33 % bol zaznamenaný v Holandsku, najvyšší nárast až 10,3 % v Luxembursku,

  • na Slovensku cena elektrickej energie medziročne vzrástla o takmer 8 %.

Zemný plyn

Aj cena zemného plynu pre slovenské domácnosti patrí v Európe k nižším, podľa dát Eurostatu z 2. polroka 2020 sme sa v rámci Európskej únie umiestnili na 15. priečke s cenou 0,048 € za kWh. Únijný aj celkový európsky rebríček vedie Švédsko s cenou 0,1073 za kWh. Najnižšie ceny zemného plynu majú v únii domácnosti v Lotyšsku, len 0,0280 za kWh. Rozdiel medzi 1. a 27. priečkou je viac než trojnásobný. Priemer únie je 0,0698 € za kWh.

Voda

Cenu vody na Slovensku tvoria podľa zákona dve zložky, vodné a stočné. Platíme teda nielen za spotrebovanú pitnú vodu dodanú do našej domácnosti verejnou vodovodnou sieťou. Druhou zložkou ceny je odvádzanie odpadovej vody do verejného kanalizačného systému a jej čistenie. Okrem toho, že ceny našej vody patria v Európe k nižším, naša pitná voda z vodovodnej siete je zaraďovaná medzi najkvalitnejšie na našom kontinente.

Celková priemerná cena vodného a stočného je v roku 2021 na Slovensku okolo 2,64 € za m3. Ceny vodného a stočného sú ale v našej krajine rôzne, pretože závisia od miestnych podmienok. Príprava a úprava pitnej vody z povrchových zdrojov je finančne náročnejšia, ako z podzemných zdrojov. Na cenu má vplyv aj dĺžka a kvalita vodovodnej siete v konkrétnom regióne a ďalšie faktory.


Viete, že …

cena vody vzrástla na Slovensku od roku 1989 viac než 40-násobne? Ak vás zaujíma, v ktorých okresoch a mestách našej krajiny máme najlacnejšiu, a v ktorých zase najdrahšiu vodu, pozrite sa na tohtoročný prehľad cien vo viac než 100 slovenských mestách. Najmenej platia za vodu domácnosti v Turci a najviac – možno prekvapivo - nie v hlavnom meste, ale na strednom Slovensku.


V rámci Európy platia za vodu najviac Dáni – priemerne až okolo 8 € za m3 , obyvatelia Veľkej Británie a Nemecka okolo 5 € za m3 . Voda vôbec nie je lacná ani v Rakúsku, kde domácnosti platia priemernú cenu za m3 okolo 4 €. Najlacnejšia voda pre domácnosti v Európe je na Islande, priemerne 1 € za m3 . V každej krajine sú ale pomerne výrazné regionálne cenové rozdiely.

Za energie zaplatíme viac

Podľa informácií z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nás v budúcom roku s vysokou pravdepodobnosťou čaká zvyšovanie cien energií. Odbornící to zdôvodnili nárastom dopytu po elektrine a plyne v dôsledku pandémie, ktorý vygeneroval zvýšenie cien elektriny na pražskej burze v 1. polroku 2021 až o 40 %, čiže z 56 na 76 € za MWh.

Ceny na komoditnej burze v českej metropole sú určujúce pre určovanie cien elektriny pre európske domácnosti. Okrem elektrickej energie stúpli aj ceny zemného plynu o približne 30 %. Percentuálny podiel zvýšenia sa ale nepreklopí do spotrebiteľských cien v absolútnej výške, ceny komodít sú len jednou zo zložiek tvorby cien energií pre domácnosti.


Náš tip

Ak chcete porovnať náklady rôznych distribútorov elektrickej energie, neblúďte na internete. Overené kalkulačky cien elektrickej energie a plynu sú na portáli Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. S upozornením, že slúžia na základnú orientáciu a porovnanie pri rozhodovaní o výbere dodávateľa elektriny alebo plynu a nemožno ich považovať za odporúčanie, alebo návod.


Základné pravidlo porovnávania …

porovnávajme porovnateľné platí čiastočne aj pri cenách energií. Elektrická energia, plyn a voda sú všade v Európe a aj globálne rovnaké komodity. Náklady na ich získavanie, úpravu, distribúciu a všetko, čo súvisí s ich dodávaním koncovým spotrebiteľom, sú však v rôznych krajinách rôzne. Sú to lokálne činitele, ktoré majú vplyv na ceny elektriny, plynu a vody v konkrétnych krajinách, ale aj v ich regiónoch. Ďalším určujúcim faktorom je aj kúpyschopnosť obyvateľstva: je rozdiel platiť za najdrahšie energie v Nemecku z nemeckých platov a za najlacnejšie energie v Bulharsku z tamojších platov. Ak sa na ceny energií pozrieme z pohľadu podielu na celkových nákladoch domácnosti, porovnanie bude úplne iné a rozdiely nebudú také markantné.


Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.