Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

pán vedľa auta s telefónom

Viete, kedy vám PZP nepomôže?

|Ján Schneider
5/5

Povinné zmluvné poistenie ako vychádza z názvu zo zákona povinné. Prakticky to znamená, že všetky poisťovne, ktoré ho ponúkajú, musia mať v ponuke povinný základ. To, čo majú poisťovne v rámci konkrétnych balíčkov a pripoistení naviac, je nad rámec zákona a možno sa budete čudovať, ale PZP naozaj nekryje všetko. Ani nemá prečo, veď okrem PZP existuje aj kasko, teda havarijné poistenie. Niektoré poisťovne nemajú problém v rámci pripoistenia PZP poistiť to, čo ich konkurencia nepripoistí.

Definujme PZP

Ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzatvoriť PZP má každý držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ vozidla danú zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Uzatvorením PZP prenáša držiteľ vozidla finančné krytie nákladov pokrytia škôd spôsobených motorovým vozidlom na poisťovňu. Za spôsobenú škodu je zodpovedný vodič vozidla.

Povinnosť mať uzatvorené PZP platí počas celého obdobia, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. PZP pritom nie je viazané na držiteľa vozidla, ale na konkrétne vozidlo. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve, čiže aj na vodiča, ktorý nemusí byť držiteľom, vlastníkom alebo prevádzkovateľom vozidla, ktoré viedol a spôsobil ním škodu.

Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázateľné nároky na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

 • ušlého zisku,

 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov súvisiacich s poistnou udalosťou.


Viete, že ...

... napriek tomu, že PZP je zo zákona povinné, nemá ho uzatvorených okolo 6 % evidovaných vozidiel, čo je až okolo 200 000? Nezodpovední majitelia a vodiči, ktorí chcú takto ušetriť pár desiatok či možno stovku € ročne riskujú, že škoda spôsobená ich vozidlom bude od nich vymáhaná. Okrem toho im hrozí aj pokuta do výšky 3 320 €.


Pozor na výluky

Na slovenskom poisťovacom trhu poskytuje PZP aktuálne 11 poisťovní. Všetky majú povinnosť poskytovať krytie v zákonnom rozsahu PZP. V rámci konkurenčného boja o zákazníkov sa doslova predháňajú v tom, čo k povinnému rozsahu PZP poskytnú naviac v základnom balíku, alebo pripoistení. Je to v podstate voľný ring a treba si s rozvahou vybrať PZP, ktoré vám najviac vyhovuje.

Dôležité je aj to, čo poisťovne v rámci PZP odmietajú kryť v rámci výluk. Je toho pomerne dosť a v zásade platí, že čo nie je vo výlukách, pravdepodobne nájdeme niekde v základnom balíku, alebo pripoistení. Všetky výluky musíte mať jasne uvedené v poistnej zmluve. Na čo sa teda nemôžeme spoliehať, aj keď máme uzatvorené PZP?

Najčastejšie dôvody výluk plnenia PZP

1. Škody spôsobené pod vplyvom alkoholu a omamných látok

Ak spôsobíte škodu motorovým vozidlom a ste pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných a psychotropných látok, bude to drahé. Napriek uzatvorenému PZP vám poisťovňa nepreplatí ani cent. Neexistuje žiadne poistenie, ktoré by krylo jazdu pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Okrem spôsobenej škody zaplatíte aj pokutu a môžete prísť v lepšom prípade o „papiere“, v horšom prípade vás čaká aj tvrdší trest.

2. Odmietnutie dychovej skúšky alebo vyšetrenia

Táto výluka súvisí s prvou, ak vodič odmietne dychovú skúšku alebo vyšetrenie na zistenie, či bol v čase spôsobenia škody motorovým vozidlom pod vplyvom alkoholu a ostatných zakázaných látok, plnenie PZP je vylúčené.

3. Iné porušenia zákona

Plnenie PZP je vylúčené aj v ďalších prípadoch porušenia zákona, napríklad vtedy, ak vodič nemá oprávnenie viesť vozidlo - teda vodičský preukaz, alebo vozidlo použil na trestnú činnosť.

4. Škody zapríčinené sebe, rodine alebo svojej firme vlastným a nesprávnym konaním

Napríklad, ak vo vlastnej garáži „ťuknete“ svojím SUV autíčko, ktoré ste kúpili manželke na nákupy, plnenia z PZP sa nedočkáte. Môže to ale byť „spacifikované“ cez havarijnú poistku, ak ju máte uzatvorenú. Ak neťuknete svoje druhé auto, ale trafíte sa rovno do steny garáže či vlastného plota, pre takéto prípady by ste mali mať pripoistenú nehnuteľnosť.

5. Prasknuté alebo rozbité čelné sklo

Táto klasická situácia nie je plnená cez PZP vtedy, ak nemáte vinníka, ktorý vám čelné sklo zničil. Vtedy pomôže pripoistenie čelného skla k PZP, alebo v rámci havarijného poistenia. Ak vinníka máte a má uzatvorené PZP, výmenu skla hradí jeho poisťovňa.

6. Nemajetkové ujmy

Žiadne PZP, havarijné poistenie či pripoistenie nekryje nemajetkové ujmy súvisiace so škodou, ktorú ste spôsobili svojim motorovým vozidlom. Ak má poškodený šikovného právnika, môže sa stať, že mu budete platiť zo svojho, napríklad psychickú či inú nemajetkovú ujmu.

7. Meškanie platieb

Poisťovne môžu uplatniť výluku aj v prípade meškania platby PZP, pretože pre poisťovňu nevyplýva striktne plnenie škodovej udalosti v prípade uzatvoreného PZP. Presnejšie: uzatvorené PZP nemusí vždy znamenať aj uhradené PZP a v prípade, kým nie je zrušené z dôvodu neplatenia, môže dôjsť k škodovej udalosti, ktorú poisťovňa môže odmietnuť plniť.

Pri všetkých prípadoch výluk – s výnimkou škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu a zakázaných látok, porušení zákona a aj meškajúcich platieb – však platí, že nie sú „paušálne“. Prakticky to znamená, že to, čo jedna poisťovňa v rámci PZP či jeho pripoistenia vylučuje, druhá môže za určitých podmienok kryť.

Najbežnejšie pripoistenia k PZP

Berme to tak, že pripoistenia k PZP sú komerčné produkty, neexistujú ich zákonné limity, rámce a vymedzenia, a každá poisťovňa si ide podľa svojej marketingovej politiky. Niektoré pripoistenia k PZP sú takmer adekvátnou náhradou havarijného poistenia a stoja za zváženie najmä pri starších vozidlách. Tu sú najbežnejšie pripoistenia k PZP – niektoré sú ponúkané „zadarmo“ v rámci základného balíka, iné za príplatok k zákonnému PZP:

 • úraz alebo smrť vodiča,

 • úraz alebo smrť posádky,

 • krádež vozidla,

 • poškodenie, krádež alebo zničenie batožiny,

 • vandalizmus,

 • poškodenie čelného skla a ďalších skiel,

 • živelné udalosti,

 • stret so zverou,

 • škody spôsobené hlodavcami,

 • cestovné poistenie,

 • rozšírené asistenčné služby,

 • následky prejazdu po vozovke v zlom stave,

 • poškodenie pneumatík,

 • amortizácia,

 • nečakané výdavky spojené so škodovou udalosťou.

Pri pripoisteniach tiež platí jedno zo zlatých pravidiel výberu akéhokoľvek poistenia: podrobne sa pýtajte na presné definovanie rozsahu rizika a výšku plnenia. Okrem širokého spektra pripoistení ponúkajú poisťovne k PZP aj rôzne zľavy a bonusy.

Otázka „Čo kryje PZP?“...

... je zodpovedaná v zákone a všetko, čo je nad rámec zákona, je vecou ponuky konkrétnej poisťovne. Dôležité je tiež vedieť, čo základné PZP nekryje: v prvom rade škodu na vašom aute, ak vy spôsobíte dopravnú nehodu, a aj viacero rizík a situácií, ktoré sú z PZP vylúčené. Naopak, viacero variantov pripoistení môže zákonné PZP výhodne a výrazne doplniť tak, že zaujímavo rozšíria poistné krytie.


Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.