Podľa platnej legislatívy poznáme v Európskej únii len jeden druh povinného poistenia motorových vozidiel. Je to zo zákona povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla, u nás známe ako povinné zmluvné poistenie. Ostatné poistenia, vrátane havarijného, môžeme považovať za doplnkové. 

Čo všetko môžu kryť doplnkové poistenia automobilov? 

Ak použijeme vylučovaciu metódu, ide o všetky riziká, ktoré nekryje PZP. Ide teda o poistné krytie ostatných rizík, okrem prípadov vami zavinenej nehody, ktorou spôsobíte škodu na majetku či ujmu na zdraví niekomu inému.  

Doplnkové poistenia môžu teda kryť spravidla tieto riziká súvisiace s prevádzkou vášho motorového vozidla, ale aj služby: 

 • poranenie vodiča a posádky vášho auta, 

 • poškodenie alebo zničenie vášho vozidla, 

 • odcudzenie vozidla a jeho obsahu, 

 • vandalizmus, 

 • asistenčné služby, 

 • právnu pomoc. Havarijné poistenie 

Dobrovoľné, zo zákona nepovinné havarijné poistenie môžeme považovať za doplnkové. Ide o variant poistenia majetku, v tomto prípade motorového vozidla. Základné balíky komerčných produktov poisťovní v rámci havarijného poistenia kryjú najmä riziká: 

 • poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie bez cudzieho zavinenia, 

 • poškodenie alebo zničenie vozidla cudzím zavinením bez možnosti zistiť vinníka, 

 • poškodenie v dôsledku živelnej udalosti, 

 • poškodenie alebo krádež vozidla alebo jeho častí. 

Vedeli ste, že …

… PZP si viete vybaviť online? Nemusíte nikam chodiť. Na všetko vám stačí oficiálna stránka poisťovne.

Doplnkové poistenie – pripoistenia 

Všetko, čo nekryje PZP a konkrétny balík havarijného poistenia konkrétnej poisťovne, si môžete doplnkovo poistiť, teda pripoistiť. Ide najmä o tieto riziká, možnosti poistenia a služby: 

 • smrť v dôsledku havárie, 

 • trvalé následky po havárii, 

 • odškodné za liečenie a pobyt v nemocnici po havárii, 

 • poškodenie čelného skla alebo všetkých skiel, 

 • krádež alebo zničenie batožiny vo vozidle, 

 • poškodenie alebo zničenie pneumatík, 

 • asistenčné služby, 

 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla, 

 • zrážku so zverou alebo poškodenie zaparkovaného vozidla zverou, 

 • poistenie nadštandardnej výbavy, 

 • poistenie finančnej straty v prípade odcudzenia vozidla alebo totálnej škody, 

 • poistenie právnej ochrany. 

Správnym výberom doplnkových poistení a pripoistení si dokážete poistenie vášho vozidla nastaviť na mieru a prispôsobiť presným a konkrétnym požiadavkám. Ak jazdíte autom len na nákupy a vozíte deti do a zo školy, nepotrebujete napríklad poisťovať náklady za nadštandardné asistenčné služby v prípade poruchy či nehody v zahraničí. 

Nie je asistencia ako asistencia 

Ak nemáte v základnom balíku PZP alebo havarijného poistenia asistenciu a chcete ju, pýtajte sa na jej rozsah.  

Asistenčné služby k PZP dnes už ponúkajú všetky poisťovne, v niektorých sú bežným štandardom. Nie je ale asistencia ako asistencia. Ak máte v zmluve odťah, preverte si, či ho poisťovňa iba zabezpečí, alebo aj zaplatí a v akých prípadoch

Asistenčné služby sa zvyčajne líšia v maximálnych sumách, do ktorých sú konkrétne poisťovne ochotné hradiť konkrétne asistenčné služby. Zvyčajne je rozdielny prístup v asistencii po nehode a po poruche toho istého auta. Ak ide o poruchu, môžete mať odťah či náhradné vozidlo zadarmo, ak ide o nehodu, nemusíte. 

Balíčky a zľavy 

Viaceré poisťovne „balia“ poistné produkty do rôznych balíčkov. Ak máte napríklad v niektorej poisťovni poistený majetok alebo zdravie, máte šancu získať výhodnejšie PZP alebo havarijné poistenie.  

Ďalšie poisťovne vám PZP a havarijné poistenie zabalia do jedného balíčka s uplatnením nejakej zľavy. Mnohé poistenie ponúkajú rôzne špecifické, napríklad sezónne zľavy. 

Neexistujú rovnaké celoeurópske pravidlá 

Pri akomkoľvek doplnkovom poistení motorového vozidla musíte riešiť aj jeho územnú platnosť. Doplnkové - aj havarijné poistenie  platné na slovenských cestách nemusí za hranicami platiť vôbec alebo môže platiť len čiastočne.  

Vaše poistenie môže byť obmedzené časovo alebo vzdialenosťou, napríklad 150 km od hranice vašej domovskej krajiny. Existujú aj výluky krytia niektorých rizík - najmä krádeže - v niektorých krajinách. 

Havarijné poistenie

Uzatvorte najvýhodnejšie kasko aj vy

Vybavte si ho aj vy havarijné poistenie. Ak neviete, či je pre vás to pravé, porovnajte si ho prostredníctvom nášho porovnávača. Uzatvorte to najvýhodnejšie poistenie ešte dnes.

Porovnaný magazín

 • 22. novembra 2022|Dominika Blchová
  Poistenie auta proti živelným pohromám: Aké máte možnosti?

  Na svoje vozidlo si musíte dávať pozor. Nikdy neviete, čo sa mu môže stať. Parkovanie v garáži alebo pri dome však nemusí stačiť. Najlepšie je preto spoľahnúť sa na krytie z poistenia alebo pripoistenia. Takéto zabezpečenie je dôležité hlavne v prípade živelných udalostí. Aké máte možnosti?

 • 11. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • 30. novembra 2015|Barbora Petříková
  Havarijné poistenie – áno alebo nie?

  Poistiť, či nepoistiť? To je otázka. Havarijné poistenie na rozdiel od PZP nie je povinné, tak sa mu mnoho vodičov vyhýba. A často na to aj doplatia. V nasledujúcich riadkoch sa Vám pokúsime priblížiť, prečo považujeme havarijné poistenie za dôležitú vec pre sviatočných i tých najskúsenejších vodičov.

Potrebujete poradiť?


Využite naše bezplatné poradenstvo. Naši špecialisti sú vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 h.