Uzatvorili ste havarijné poistenie a po čase ste zistili, že nie je veľmi výhodné, alebo vozidlo predávate? Dobrou správou je, že od zmluvy sa dá odstúpiť, a to niekoľkými spôsobmi. Ako na to?

Kedy sa dá odstúpiť od havarijného poistenia?

Havarijné poistenie je síce praktické, no keď uzatvoríte nevýhodnú zmluvu, robí viac problémov ako úžitku. To isté platí vtedy, keď ho predávate alebo vyraďujete z evidencie. Ak ste sa dostali do takejto situácie, je dobré vedieť, že od zmluvy môžete odstúpiť.Urobiť tak môžete viacerými spôsobmi a z viacerých dôvodov:


  • ku koncu poistného obdobia,

  • z dôvodu zmeny majiteľa,

  • z dôvodu vyradenia z evidencie,

  • z dôvodu krádeže,

  • z dôvodu škodovej udalosti,

  • iné dôvody a možnosti.

Koniec poistného obdobia

Havarijné poistenie môžete vypovedať k dátumu jeho ukončenia. Podľa zákona sa tak dá urobiť v prípade, že výpoveď doručíte najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Keď to nestihnete, musíte počkať na obnovenie zmluvy.

V takýchto situáciách stačí vyplniť žiadosť a zaslať ju na adresu poisťovne. Keď to nestíhate, doručte ju osobne na jednu z pobočiek.

Zmena majiteľa

Havarijné poistenie sa dá zrušiť aj vtedy, keď sa mení majiteľ vozidla. Poistenie musí byť napísané na človeka, ktorý auto vlastní.

V tomto prípade stačí poisťovňu písomne požiadať o zrušenie poistenia. Na zrušenie budete potrebovať aj kúpno-predajnú alebo darovaciu zmluvu.

Vyradenie z evidencie

Poistenie sa dá zrušiť aj vtedy, keď vozidlo vyraďujete z evidencie. Postup je v tejto situácii rovnaký. Vyplňte písomnú žiadosť a odošlite ju na adresu poisťovne.

Krádež

Ak vám niekto odcudzil vozidlo, okrem iných dôležitých vecí nezabudnite aj na poistenie. Čím skôr ho zrušte, aby ste neplatili za vozidlo, ktoré doma nemáte.

Škodová udalosť

Mnohí zistia, že majú nevýhodné poistenie až vtedy, keď sa stane škodová udalosť. Po jej vyplatení máte nárok na zrušenie zmluvy. Urobiť tak môžete do jedného mesiaca od ukončenia udalosti.

Iné dôvody a možnosti

Havarijné poistenie sa dá zrušiť aj do 30 dní od jeho uzatvorenia. Niekedy sa táto doba predlžuje na 60 dní. Písomnú výpoveď stačí doručiť do poisťovne osobne alebo ju zaslať poštou.

Táto výpovedná lehota je výhodná najmä vtedy, keď po uzatvorení zmluvy nájdete lepšiu ponuku.

Vedeli ste, že …

… zmluva zaniká aj vtedy, keď poistenie nezaplatíte? Poisťovňa je povinná zaslať vám niekoľko informačných listov o zaplatení. Ak poistenie nezaplatíte dodatočne, zanikne.

Vyberte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Ešte predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť nejakú zmluvu, si všetko dobre premyslite. Porovnajte si jednotlivé ponuky. Zistite, ktorá poisťovňa vám poskytuje najvýhodnejšie možnosti. Ušetríte čas a hneď na prvýkrát získate skvelé služby a krytie.


Formulár pre výpoveď havarijného poistenia