Asistenčné služby PZP

V zákone, ktorý rieši povinné zmluvné poistenie by ste asistenčné služby hľadali márne. Napriek tomu ho poisťovne k PZP ponúkajú, väčšinou v „štandardných balíčkoch“ v rámci platby PZP.

povinné ručení

Niektoré nadštandardné asistenčné služby nájdeme ako doplnkové služby v rámci pripoistenia alebo zabalené v „prémiových balíčkoch“. Štandardné asistenčné služby patria k PZP tak ako výfuk k autu. Bez neho by to síce išlo, ale nebolo by to ono. 

Druhy a formy asistenčných služieb 

Asistenčné služby sú konkrétne služby poskytované poisťovňou alebo asistenčnou spoločnosťou, zvyčajne v prípade nehody, ale aj poruchy či krádeže. Najčastejšie ide o: 


 • odtiahnutie vozidla,

 • náhradnú prepravu do cieľa cesty, 

 • ubytovanie posádky,

 • dotankovanie, 

 • menšie opravy na mieste, 

 • administratívnu asistenciu – poskytnutie užitočných informácií, 

 • právne služby.   


Všetky poisťovne pôsobiace v našej krajine majú asistenčné linky nastavené v režime 24/7/365, aby ste sa v prípade problému mohli do svojej poisťovne dovolať kedykoľvek.  

Asistenčné služby už nie sú nadštandardným komfortom, ale bežnou súčasťou štandardov povinného zmluvného poistenia PZP. Rozsah a limity asistenčných služieb sa však v rôznych poisťovniach môžu líšiť. 

Väčšina je „v základe“ 

Všetky poisťovne v našej krajine ponúkajú v rámci PZP komplexné asistenčné služby. Za príplatok si môžete dovoliť vyšší štandard napríklad za: 


 • napríklad kvalitnejšie ubytovanie, 

 • lepší model náhradného vozidla, 

 • využívanie auta na dlhší čas.  


Asistenčné služby v rámci PZP by mali pokryť všetky možné situácie, v ktorých si neviete poradiť sami. V rôznych variantoch balíkov PZP môžu byť v jeho cene napríklad: 


 • nonstop telefonická asistencia, 

 • komplexné servisné služby – od výmeny kolesa cez menšie opravy na mieste, dotankovanie až po odtiahnutie k najbližšiemu servisu či úschovu vozidla, 

 • zabezpečenie dopravy posádky do cieľa cesty alebo domov, 

 • zabezpečenie ubytovania,

 • poskytnutie náhradného vozidla, 

 • administratívna asistencia,

 • právna asistencia.


Väčšina poisťovní  pôsobiacich na Slovensku má k dispozícii varianty základných asistenčných služieb v rámci platby PZP a rozšírených asistenčných služieb za príplatok.  Nadštandard zvyčajne znamená vyššie limity plnenia. Jedna z poisťovní má všetky asistenčné služby pre všetkých svojich poistencov na rovnakej úrovni v cene PZP bez doplatkov. Nuansy asistenčných služieb 

Ak máte v balíku PZP zabalený v rámci asistenčných služieb „odťah“ v prípade poruchy alebo nehody, mali by ste vopred vedieť podrobnosti. Aby ste neboli priamo v akcii na ceste zaskočení, že poisťovňa síce odtiahnutie vášho vozidla zabezpečí, ale platiť ho musíte vy.  

Rozdiely môžu byť dokonca aj v príčine odťahu: ak ide o nehodu, odtiahnutie hradí zvyčajne poisťovňa. Ak ale potrebujete odtiahnuť do najbližšieho servisu auto po poruche, môže sa stať, že odťahovku zaplatíte vy. 

Ak často  jazdíte do zahraničia, podrobne zisťujte najmä rozsah a limity plnenia asistenčných služieb v konkrétnych krajinách. Nielen škodová udalosť, ale aj porucha môže byť v zahraničí pomerne vážny problém. V rámci asistenčných služieb určených pre zahraničie platia vyššie limity na plnenie a sú v nich napríklad aj tlmočnícke služby

Porovnanie je dôležité 

Keďže zákonný rozsah PZP je pre všetky poisťovne rovnaký, rozdiely existujú vo všetkom, čo je naviac. Za asistenčné služby v komplexnom rozsahu v rámci PZP by ste ale nemali platiť nič naviac. Aj preto je dôležité podrobne porovnať všetky dostupné ponuky a vybrať si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.