Je vaše vozidlo v takom zlom technickom stave, že ho budete likvidovať? V tom prípade je vám povinné zmluvné poistenie úplne zbytočné. Poradíme vám, ako postupovať pri výpovedi PZP pri vyradení vozidla z evidencie. 

Vyradenie vozidla z evidencie

vyradeniu vášho auta z evidencie vozidiel vás môže viesť niekoľko dôvodov. Môže to byť napríklad jeho prirodzené opotrebenie, havária, požiar alebo iná živelná udalosť, ktoré zapríčinili zlý technický stav vozidla. Vyradenie vozidla z evidencie je nutné aj v prípade jeho krádeže a aj z ďalších dôvodov.

Predtým, ako vyradíte vozidlo z evidencie, musíte ho ekologicky zlikvidovať. Znamená to, že ho odovzdáte niektorému z certifikovaných spracovateľov starých vozidiel na Slovensku alebo v rámci Európskej únie. Spracovateľ urobí záznam priamo v evidencii vozidiel a vystaví vám potvrdenie o jeho likvidácii, ktorý predložíte na polícii.

Pri trvalom vyradení vozidla z evidencie sa následne postupuje podľa toho, o akú kategóriu vozidla ide a tiež v závislosti od toho, v akom stave sa vozidlo nachádza. Orgán Policajného zboru vykoná vyradenie vozidla na základe žiadosti o zmenu v evidencii vozidiel, ktorú podávate ako vlastník alebo držiteľ vozidla. Po vyradení dostanete potvrdenie ako doklad o ukončení evidencie.

Výpoveď PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Ak bolo vozidlo vyradené z prevádzky, zmluvu o PZP je nutné zrušiť čím najskôr. Ako na to? Na stránke svojej poisťovne alebo na našich stránkach si vygenerujte výpoveď povinného zmluvného poistenia. Ako dôvod výpovede zvoľte vyradenie vozidla z evidencie. Vyberte svoju poisťovňu, vyplňte svoje osobné údaje a pre dokončenie stlačte tlačidlo “Vygenerovať výpoveď”.


TIP

Formulár pre výpoveď zmluvy PZPVyplnenú žiadosť si vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu poisťovne, prípadne ju odovzdajte osobne na niektorej z jej pobočiek. K žiadosti priložte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie

Výpoveď z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie môžete podať kedykoľvek. Zmluva zanikne ku dňu vyradenia vozidla z evidencie, ktorý je uvedený v technickom preukaze. Podľa dátumu zániku vznikne buď nedoplatok, ktorý budete musieť poisťovni uhradiť, alebo preplatok vo výške alikvotnej čiastky uhradeného poistného, ktorý vám poisťovňa vráti na bankový účet uvedený v žiadosti o odhlásenie PZP.