Povinné zmluvné poistenie je povinný základ 

Poistenie za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla povinné zmluvné poistenie, je zo zákona povinné. Nielen u nás, v celej Európskej únii. Ak chcete pokryť riziká a služby nad rámec PZP, existuje viacero druhov doplnkových poistení, vrátane havarijného. Poisťovne k PZP ponúkajú viaceré bonusy ako motivačnú aj konkurenčnú výhodu. 

Čo sú to bonusy PZP? 

Bonusy v poisťovníctve sú akékoľvek zvýhodnenia poistených na základe presne daných kritérií. Výsledkom bonusu je pre konkrétneho človeka spĺňajúceho podmienky výhodnejšia cena poistného. Bonusy sú uplatňované najmä pri povinnom zmluvnom poistení.  

Hodnota zníženia poistného na základe bonusov je vyjadrovaná percentuálne a môže dosiahnuť aj viac než 60 %

Za čo môže vodič získať bonusy? 

Najbežnejšou možnosťou získania bonusu je pri PZP jazdenie bez nehody. Pričom platí, že čím dlhšie jazdíme bez nehôd a škôd, tým vyšší môžeme získať bonus.  

Na našich cestách teda jazdia mnohí vodiči,  ktorí majú na základe jazdy bez nehôd PZP lacnejšie aj viac než o polovicu. A k tomu sa môžu prirátať aj iné zľavy a benefity. 

Bezškodový priebeh poistenia 

Ak jazdíte bez nehody a bez škôd, hovoríme o bezškodovom priebehu poistenia. Je to časové obdobie, v ktorom nemá poisťovňa povinnosť likvidovať poistnú udalosť alebo vyplatiť poistné plnenie.  

Toto obdobie môže trvať mesiace, roky a aj desiatky rokov a ak je dlhšie, je poisťovňami odmeňované bonusmi. Dôležité je vedieť, že bezškodový priebeh a tým pádom aj čerpanie bonusov môžu ukončiť len dopravné nehody, ktoré spôsobí konkrétny poistený vodič.  

Presnejšie len tie, ktoré sú riadne nahlásené poisťovni a pri ktorých dochádza k poistnému plneniu. Cieľom každého vodiča by samozrejme malo byť to, aby bolo obdobie jazdy s PZP bez nehody čo najdlhšie.  

Bonus ako motivačný a preventívny faktor 

Ak zhodnotíme bonus za jazdu bez nehôd z pohľadu psychológie, môžeme ho pre vodičov považovať za motivačný. Bonus je jeden z viacerých motivačných faktorov ovplyvňujúcich štýl jazdy.  

Môžeme smelo tvrdiť, že bonus za jazdu bez nehôd má preventívny vplyv z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky. Motivačné je pre vodičov ale aj riziko zníženia alebo straty bonusu v prípade nehody. 

Malus je negatívny brat bonusu 

Ak sa získané bonusy za bezpečnú jazdu bez nehôd a poistných udalostí preklopia z kladných do záporných hodnôt, stanú sa z nich malusy. Fungujú presne ako bonusy, ale s opačným účinkom: neznižujú, ale naopak zvyšujú cenu PZP. Malus je prakticky prirážka k základnej cene poistného. 

Iné bonusy, zľavy a zvýhodnenia k PZP 

Okrem štandardných „bezškodových“ bonusov ponúkajú rôzne poisťovne rôzne zľavy, ktoré môžeme považovať za bonusy. Majú rôzne podmienky, limity a aj názvy. Napríklad vstupný bonus pre nového poistenca, rôzne druhy obchodných zliav, zvýhodnené ceny podľa parametrov vozidiel, ale aj regiónov. 

Na poistnom trhu sú aj zľavy PZP: 

  • súvisiace s výberom iného poistného produktu,  

  • za ročnú platbu, 

  • za bezpečnostnú výbavu vozidla, 

  • podľa veku – pre seniorov a držiteľov preukazu ZŤP, 

  • vernostné,

  • zľavy súvisiace s elektronickou komunikáciou s poisťovňou alebo s „dieťaťom na palube“ vozidla. 

Za bonusy k povinnému zmluvnému poisteniu môžeme považovať aj všetko, čo je nad zákonný rámec PZP v rámci rozšírenia poistných rizík. V tomto sa poisťovne tiež nenechajú vzájomne zahanbiť a k zákonne povinným rizikám si  v rámci rôznych balíkov dokážete PZP významne rozšíriť. Niektoré riziká a služby sú dokonca v cene PZP, viaceré si treba priplatiť ako pripoistenia. 

Takto si viete aj bez nutnosti uzatvoriť havarijné poistenie doslova vyskladať už nie len zo zákona povinné, ale v podstate plnohodnotné poistenie vozidla a jeho posádky.  

Výhodou online porovnávania ponúk PZP je okrem iného aj to, že dokážete získať komplexný prehľad. Nielen o najvýhodnejšej cene PZP, ale aj o rôznych bonusoch, zľavách a zvýhodneniach konkrétnych poisťovní.