Koľko áut jazdí bez PZP? 

Napriek nemožnosti spracovať a analyzovať presné štatistické dáta, sa dá pomerne jednoducho vypočítať, koľko áut na Slovensku jazdí bez PZP

K výsledku sa dostaneme porovnaním počtu evidovaných vozidiel a počtu uzatvorených PZP. Na začiatku roka 2021 bolo v našej krajine evidovaných takmer 3 350 000 vozidiel, z toho skoro 2 440 000 osobných áut. Z nich jazdí bez PZP až okolo 5-7 %, teda približne 171-tisíc. 

Čo znamená neuzatvorené PZP? 

V prvom rade ide o porušenie zákona, ktoré je sankcionované pokutou do výšky 3 320 €. Keďže PZP je zo zákona viazané ku konkrétnemu vozidlu a jeho držiteľovi, za uzatvorenie PZP je zodpovedný držiteľ, vlastník alebo nájomca vozidla.  

Za škodu spôsobenú konkrétnym vozidlom je zodpovedný ten, kto ho viedol v čase vzniku škodovej a poistnej udalosti.  Miestna samospráva, kde má držiteľ trvalý pobyt, môže za neuzatvorené PZP udeliť pokutu až tri roky po zistení, že auto nemalo uzatvorené PZP. 

Sankciou sa to nekončí 

To, že držiteľ – zvyčajne aj majiteľ a vodič - vozidla jazdiaceho bez PZP zaplatil pokutu, neznamená, že môže bez PZP jazdiť ďalej. 

Pochopiteľne nemôže a nie až po uhradení pokuty, ale hneď po zistení, že PZP nemá, má povinnosť PZP uzavrieť a zaplatiť. Pokuta a uzatvorenie PZP sú však tie finančne menej závažné dôsledky neuzatvorenia PZP. 

Špekulovať sa neoplatí

Dopravní policajti a aj zamestnanci poisťovní vedia, že určité percento majiteľov vozidiel takmer vzápätí po uzatvorení PZP zruší alebo nezaplatí a „nechá zaniknúť“ a veselo jazdí bez neho. Až dovtedy, kým ich nezastaví dopravná kontrola.  

Nikto síce nemá povinnosť voziť v aute doklad o zaplatení PZP, ale ak ho nemáte ani uzatvorené, nemáte k nemu kartu. Rovnako ten, kto nemá uzatvorené PZP, nemá uzatvorenie ako preukázať v prípade nehody. 

Neuzatvorené PZP neznamená vyhnutie sa zodpovednosti 

V princípe ide o obrovskú nezodpovednosť, pretože v snahe ušetriť doslova pár desiatok či stoviek môže majiteľ auta bez PZP spôsobiť škodu, ktorá je často neporovnateľne vyššia. Mnoho tých, ktorí zámerne nemajú uzatvorené PZP, sa zrejme spolieha na to, že ak spôsobia nehodu so škodou, zaplatí to za nich garančný fond poisťovní

Je to tak, ale s dôležitým dodatkom: takáto škoda je vymáhateľná. Napriek tomu poisťovne ročne evidujú tisíce škôd spôsobených držiteľmi áut bez PZP. 

Nezaplatené PZP sa nevyplatí, pretože v prípade vyššej škody môže prísť nezodpovedný držiteľ vozidla o celý majetok. PZP zo zákona kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistenej zmluve až do limitovanej výšky: 

 • najmenej 5 240 000 € za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

 • najmenej 1 050 000 € za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, nákladov spojených s právnym zastúpením a za náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených.

Nikto síce nemá povinnosť voziť v aute doklad o zaplatení PZP, ale ak ho nemáte ani uzatvorené, nemáte k nemu kartu. Rovnako ten, kto nemá uzatvorené PZP, nemá uzatvorenie ako preukázať v prípade nehody. 

Pozor na neuhradené, nepredĺžené či neplatné PZP 

Zákon popisuje viacero dôvodov, kedy PZP zaniká


 • zánikom vozidla,

 • zápisom prevodu držby na nového držiteľa v evidencii vozidiel,

 • vyradením vozidla z evidencie,

 • vyradením vozidla z premávky,

 • prijatím oznámenia o krádeži,

 • vrátením dokladu o PZP,

 • zmenou nájomcu pri leasingu.

Posledným dôvodom, na ktorý sa často zabúda, je neuhradenie PZP v zákonnej lehote, teda do 1 mesiaca od jeho splatnosti. Ak sa tak stane, PZP automaticky zaniká. Podobne PZP neexistuje, respektíve nie je platné, keď vyprší a nie je predĺžené. V týchto prípadoch sa zábudlivosť naozaj nevypláca. 

Aj štvorkolky a motorky sú vozidlá 

Mnoho majiteľov štvorkoliek a motocyklov zrejme ani netuší, že PZP je zo zákona povinné aj pre nich. Zákon hovorí jasne, že motorovým vozidlom je samostatné nekoľajové vozidlo s osvedčením o evidencii, technickým osvedčením alebo obdobným preukazom. PZP musí mať uzavreté každý držiteľ, majiteľ, prevádzkovateľ alebo nájomca motorového vozidla, definovaného v zákone. 

Porovnaný magazín

 • 11. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • 05. septembra 2022|Silvia Múdra
  Zdražovanie PZP: Vodiči zaplatia za poistky viac

  Nemáme pre vás dobré správy. Tento rok si priplatíme nielen za potraviny, energie, ale aj za poistenie vozidiel. Pri predlžovaní uzatvorených zmlúv zaplatíme aj o niekoľko desiatok eur naviac. Môže za to hneď niekoľko faktorov.

 • 14. septembra 2021|Ján Schneider
  Viete, kedy vám PZP nepomôže?

  Povinné zmluvné poistenie ako vychádza z názvu zo zákona povinné. Prakticky to znamená, že všetky poisťovne, ktoré ho ponúkajú, musia mať v ponuke povinný základ. To, čo majú poisťovne v rámci konkrétnych balíčkov a pripoistení naviac, je nad rámec zákona a možno sa budete čudovať, ale PZP naozaj nekryje všetko. Ani nemá prečo, veď okrem PZP existuje aj kasko, teda havarijné poistenie. Niektoré poisťovne nemajú problém v rámci pripoistenia PZP poistiť to, čo ich konkurencia nepripoistí.

Potrebujete poradiť?


Využite naše bezplatné poradenstvo. Naši špecialisti sú vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 h.