Predaj je jedným z najčastejších dôvodov ukončenia PZP na Slovensku. Ak predávate svoje auto, a máte pritom platné povinné zmluvné poistenie, ako pôvodný majiteľ musíte podať výpoveď PZP vo svojej poisťovni. 

Odhlásenie vozidla

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť ešte pred výpoveďou PZP, je odhlásenie vozidla z evidencie a prihlásenie nového majiteľa. Pre prepis vozidla navštívte políciu spolu s novým majiteľom a aj s vaším vozidlom. Nový majiteľ musí mať PZP na toto vozidlo uzavreté ešte pred zápisom do evidencie vozidiel. 

Ešte pred zrušením poistky sa presvedčte, či je vozidlo v technickom preukaze na nového majiteľa skutočne prepísané. Inak by sa mohlo stať, že prípadné škody spôsobené nepoisteným vozidlom budú zúčtované vám ako pôvodnému majiteľovi. 

Výpoveď PZP pri predaji vozidla

Ak ste sa s kupujúcim nedohodli tak, že predaj vozidla prebehne ku koncu poistného obdobia, PZP musíte zrušiť. Ako na to? Na stránke svojej poisťovne alebo na našich stránkach si vygenerujte výpoveď poistnej zmluvyAko dôvod výpovede zvoľte zmenu vlastníka, vyberte svoju poisťovňu a vyplňte vaše údaje. Pre dokončenie kliknite na tlačidlo “Vygenerovať výpoveď”.  


Vyplnenú žiadosť si vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu poisťovne, prípadne ju odovzdajte osobne na niektorej z jej pobočiek. K výpovedi priložte aj kópiu veľkého technického preukazu a potvrdenie o odhlásení vozidla z evidencie.


Poistná zmluva zanikne ku dňu oznámenia zmeny vlastníka poisťovni. Ak máte poistné zaplatené vopred, poisťovňa vám na účet pošle alikvotnú časť uhradeného poistného. Preto výpoveď PZP pošlite poisťovni čím skôr, inak by sa vám mohlo stať, že zaplatíte mesiac navyše. Naopak, ak máte nehradené predpisy, vznikne vám nedoplatok, ktorý budete musieť poisťovni uhradiť. Výpoveď zmluvy PZP

Formulár k výpovedi poistnej zmluvy nájdete kliknutím na príslušný odkaz.