Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

žiarovka

Viete, aká je aktuálna cena za elektrinu?

5/5

Ak chcete mať skvelý prehľad o tom, aká je aktuálna cena za elektrinu, ste tu správne. Pripravili sme si pre vás prehľad cien, typy sadzieb a dozviete sa, čo tvorí cenu elektriny a ako platiť menej za účty. Všetky dôležité informácie máte na jednom mieste. 

Cena elektriny za rok 2021

Ceny, ktoré uvádzame, platia od 1.1.2021 a sú platné na základe poskytovateľa elektrickej energie, ktorým sú Slovenské elektrárne.

Ceny sú nasledovné:

 • jednotarifná DD1 sadzba pre odberné miesto s nízkou spotrebou energie - 0,90 € s DPH / 1 kWh = 0,06800 €,

 • jednotarifná DD2 sadzba pre odberné miesto s vyššou spotrebou energie - 0,90 € s DPH / 1 kWh = 0,07086 €,

 • jednotarifná DD3 sadzba pre odberné miesto s nižšou spotrebou energie - 0,90 € s DPH / 1 kWh = 0,07391 € pre vysokú tarifu a 0,04639 € pre nízku tarifu,

 • dvojtarifná DD4 sadzba pre odberné miesto s vyššou spotrebou energie - 0,90 € s DPH / 1 kWh = 0,07391 € pre vysokú tarifu a 0,04639 € pre nízku tarifu,

 • dvojtarifná DD5 sadzba pre odberné miesto s priamovýhrevným vykurovaním - 0,90 € s DPH / 1 kWh = 0,09532 € pre vysokú tarifu a 0,06150 € pre nízku tarifu,

 • dvojtarifná DD6 sadzba pre odberné miesto s tepelným čerpadlom - 0,90 € s DPH / 1 kWh = 0,09532 € pre vysokú tarifu a 0,06150 € pre nízku tarifu,

 • dvojtarifná DD7 sadzba pre miesta s prevádzkou počas víkendu - 0,90 € s DPH / 1 kWh = 0,08003 € pre vysokú tarifu a 0,05435 € pre nízku tarifu,

 • dvojtarifná DD8 sadzba pre domácnosti, ktoré využívajú ohrev vody a elektrické akumulačné spotrebiče na vykurovanie - 0,90 € s DPH a 1 kWh = 0,07391 € pre vysokú tarifu a 0,04639 pre nízku tarifu.

Typy sadzieb

Ak si vyberiete správnu sadzbu, môžete ušetriť náklady na elektrickú energiu vo vašej domácnosti. Vďaka adekvátnej sadzbe môže byť znížená platba za elektrinu priamo na vašom odbernom mieste. Výber správnej sadzby závisí najmä od účelu, na ktorý chcete elektrinu využívať. Môže ísť o vykurovanie, ohrev vody alebo bežnú spotrebu. 

Dôležitým aspektom je aj predpokladané množstvo elektriny, ktoré spotrebujete v priebehu roka. Všetky sadzby majú rozdielny poplatok za spotrebované kWh. Rovnako je odlišný aj mesačný poplatok za odberné miesto.

Jednotlivé typy sadzieb

 • jednotarifná DD1 je ideálna pre domácnosti, ktoré majú nízku spotrebu a využívajú elektrinu na domáce spotrebiče a osvetlenie,

 • jednotarifná DD2 slúži domácnostiam, ktoré majú vyššiu spotrebu, využívajú elektrinu na domáce spotrebiče, akými sú práčka, TV, kanvica a aj osvetlenie,

 • dvojtarifná DD3 je pre domácnosti, v rámci ktorých je vysoká spotreba prevažne v nočných hodinách, nižšia tarifa je poskytnutá na dennej báze od 22. hodiny do 6. hodiny,

 • dvojtarifná DD4 je vhodná pre domácnosti, ktoré používajú na ohrev vody či na vykurovanie elektrické akumulačné spotrebiče spoločne s nabíjacími stanicami pre elektromobily,

 • dvojtarifná DD5 je určená pre domácnosti, ktoré disponujú elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, na vykurovanie, ohrievanie vody a na varenie sa používa výhradne elektrická energia,

 • dvojtarifná DD6 je pre domácnosti, ktoré majú tepelné čerpadlo a na vykurovanie, ohrev a na varenie sa využíva iba elektrina,

 • dvojtarifná DD7 je určená pre chalupy a chaty, ktoré sú využívané iba počas víkendov a počas dovolenky,

 • dvojtarifná DD8 slúži domácnostiam, ktoré používajú na ohrev teplej vody a na vykurovanie elektrické akumulačné spotrebiče.TIP 

Ak chcete zmeniť vašu sadzbu, musíte vyplniť zmenový formulár. V rámci priznania sadzieb DD4 až DD8 je nutné predložiť súhlas vášho poskytovateľa distribučnej sústavy spoločne s priznaním sadzby. Správne zvolená sadzba vám garantuje nižšie náklady v rámci odberu elektrickej energie v dome, byte či nehnuteľnosti.


Čo tvorí cenu elektriny?

Finálna cena elektriny, plynu alebo tepla, je v rámci fakturácie súčtom viacerých položiek. Cena komodity je iba jednou z mnohých položiek finálnej sumy. Celková platba za elektrickú energiu nie je priamo nasmerovaná len vášmu dodávateľovi. On ovplyvňuje iba cenu za dodávku elektrickej energie, ktorá tvorí z finálnej sumy 1/3. 

Najlepšie bude, ak sa pozriete, z ktorých položiek je zložená cena elektrickej energie, ktorú platíte vo vašej faktúre. Ceny elektriny sú na trhu tvorené na báze dopytu a ponuky. Trh s elektrinou je prepojený, čo znamená, že ide o komoditu, ktorá „cestuje” naprieč Európou.

Rovnaký vzorec platí aj pre iné komodity, akými sú autá alebo televízory. 

Daný tovar sa dá exportovať a importovať. Elektrická energia sa preto prostredníctvom liberalizácie obchodu v EÚ stala tovarom. Naša krajina spadá pod tento trh, preto ceny za elektrinu nemôžu byť iné než v susedných štátoch.

Cenu elektrickej energie tvorí:

 • dodávka v mieste spotreby energie, v ktorej sú zahrnuté náklady na klientsky servis,

 • distribúcia cez elektrické vedenia,

 • prenos elektrickej energie od výrobcu až na miesto odberu,

 • tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá zabezpečuje podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov,

 • tarifa za systémové služby, ktorá garantuje stabilné napätie v elektrickej sieti,

 • distribučné straty alebo prirodzené straty, ktoré nastanú počas distribúcie elektriny,

 • odvod do Národného jadrového fondu.Vedeli ste, že…

… môžete ušetriť až 50 % energie na základe správne zvoleného energetického auditu? V prvom rade by ste mali kontaktovať energetického audítora. Je to odborník, ktorý vykoná energetický prieskum domu. Následne určí, koľko môže dom ušetriť energie, ako eliminovať straty, kde k stratám dochádza, a ktoré úsporné energetické opatrenia je nutné vykonať.


Ako platiť menej za elektrinu?

V prvom rade si musíte vybrať správny produkt a dodávateľa. Vďaka tomu dokážete ovplyvniť cenu za dodávky elektrickej energie. Je nutné popremýšľať aj nad výberom dobrej sadzby. Cenu za distribúciu elektriny môžete ovplyvniť tým, že si vyberiete vhodnú sadzbu, ktorá bude zodpovedať spotrebe na vašom odbernom mieste.

Snažte sa o výber úsporných technológií. Vďaka inovatívnym technológiám pozitívne ovplyvníte finálnu spotrebu energie. Zamerajte sa aj na únik tepla. Skoré odhalenie a postupné zamedzovanie úniku tepla vám ušetrí nemalé náklady spojené s vykurovaním.

V zimných mesiacoch spotreba elektrickej energie rastie o 20 až 30 %. Vrchol spadá na mesiace január a február. Ak by chcela priemerná rodina ušetriť asi 50 % výdavkov, je dôležité dodržiavať integrovaný prístup k energetickej účinnosti a aj k úspore energie. 

V tomto prípade vám bude nápomocný dvojzónový elektromer. 

Vďaka nemu budete platiť za elektrickú energiu v čase od 23.00 do 7.00 približne dvakrát menej. V noci ľudia spotrebujú asi 30 % elektriny. Niektorý spotrebič môžete pustiť na nočný režim. 

Rolu zohráva aj izolácia domu či bytu. Je dobré izolovať celkový obvod budovy na báze súvislej čiary. Ide o izoláciu od hrebeňa strechy až po suterén. Vhodným pomocníkom je aj inteligentná zásuvka s časovačom.

Zhrnutie

Ak chcete ušetriť na elektrickej energii, mali by ste si vybrať správneho dodávateľa, ktorý vám pomôže stanoviť adekvátne sadzby. Nezabudnite ani na úsporné technológie, ktoré vám ušetria približne 40 až 50 % nákladov na elektrinu.

Miroslav Novysedlak
Miroslav Novysedlak
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.