Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

čierne auto

Pridelenie náhradného VIN čísla: Ako postupovať?

|Michal Postulka
5/5

Dostali ste sa do situácie, kedy potrebujete nové VIN číslo pre vaše vozidlo? V tomto článku nájdete presný návod na to, ako prideľovanie náhradného identifikačného čísla VIN prebieha. Na záver sa dozviete aj to, koľko vás bude vybavovanie náhradného identifikačného čísla vozidla stáť.

Kedy máte nárok na nové VIN?

Identifikačné číslo následkom korózie prirodzene stráca čitateľnosť, ale môže sa tiež stať, že je odstránené pri výmene dielu v servise. Vtedy má prevádzkovateľ vozidla právo vo vybraných situáciách požiadať o pridelenie náhradného VIN čísla. Príslušný dopravný úrad vám ho pridelí, ak:

 • pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

 • pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

 • identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

Žiadosť o pridelenie nového VIN čísla

Základom celého procesu je žiadosť o pridelenie nového identifikačného čísla VIN pre vaše vozidlo. Jej vzor na vytlačenie bez problémov nájdete na internete. Skladá sa z troch hlavných častí.

Identifikácia žiadateľa

Túto časť vyplníte podľa toho, či je prevádzkovateľom vozidla fyzická alebo právnická osoba. Ak ide o fyzickú osobu, bude vám stačiť meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska a podpis.

Právnická osoba sa identifikuje názvom a adresou, prípadne obchodným menom a sídlom a identifikačným číslom (IČO). Taktiež musí žiadosť obsahovať meno a priezvisko osoby/osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky


Tip

Pomocou VIN čísla si viete pred kúpou ojazdeného vozidla overiť údaje, ako jeho skutočný nájazd, históriu dopravných nehôd, majiteľov či opráv.


Identifikácia vozidla

Na správne vyplnenie tejto časti žiadosti je najlepšie zobrať si veľký technický preukaz a v ňom vyhľadať tieto údaje:

 • značku vozidla,

 • obchodný názov vozidla,

 • typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),

 • druh vozidla,

 • kategóriu vozidla,

 • obchodné meno výrobcu vozidla,

 • identifikačné číslo vozidla VIN.

Odôvodnenie žiadosti

Posledná časť žiadosti o náhradné VIN číslo sa týka dôvodu, ktorý vás viedol k jej podaniu. V princípe sem stačí napísať jednu z troch možností uvedených v zozname na konci odseku „Kedy máte nárok na nové VIN.“

Prílohy

Dopravný inšpektorát si pred udelením náhradného VIN potrebuje overiť, či skutočne máte nárok na jeho pridelenie. Je preto dôležité, aby ste im dodali rôzne dokumenty potvrdzujúce stav vášho vozidla alebo dôvod výmeny dielu s VIN číslom. Keď teda budete podávať žiadosť, majte pripravené tieto dokumenty:

 • fotokópia osvedčenia o evidencii alebo fotokópia technického osvedčenia vozidla,

 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,

 • protokol o pravidelnej technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,

 • doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,

 • súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,

 • doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti, ak je vozidlo po dopravnej nehode.


Vedeli ste, že…

… ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), môžete žiadosť o pridelenie náhradného VIN čísla podať aj elektronicky?


Zamietnutie žiadosti o náhradné VIN

V niektorých situáciách môže úrad vašu žiadosť zamietnuť. Smutné na tom je, že vy ste o danom probléme ani nemuseli vedieť. Často sa stáva, že pri kúpe ojazdeného vozidla pôvodný majiteľ zatají dôležité informácie, následkom ktorých novému majiteľovi pri úradnej kontrole a odhalení chýb zoberú technický preukaz.

Náhradné identifikačné číslo sa vozidlu nepridelí napríklad vtedy, keď technik pri kontrole originality nájde rôzne VIN čísla. Samozrejme, neplatí to, ak ide o schválené čísla, ktoré boli vozidlu oficiálne pridelené. Problémy so žiadosťou majú aj tí, ktorí ho zmenili alebo úplne odstránili neschválenými úpravami vozidla.

Žiadosť musí byť takisto zamietnutá v prípade, ak VIN číslo jednotlivo dovezeného vozidla nie je identifikovateľné alebo aktuálne VIN číslo nikdy nebolo vyrobené, čiže je falšované.

Koľko stojí pridelenie nového VIN čísla?

Samotné podanie žiadosti na dopravnom úrade stojí 20 €. To však zaplatíte iba za to, že vám pridelia náhradné VIN číslo. Oveľa viac vás bude stáť vybavenie potrebných dokumentov a následné pripevnenie nového identifikačného čísla.

Technická kontrola vozidla vás vyjde približne na 40 €. Za kontrolu originality osobných automobilov si pracoviská KO pýtajú okolo 70 €. Po pridelení náhradného čísla budete musieť pracovisku KO zaplatiť aj za jeho pripevnenie na vozidlo. Suma za tento úkon prekračuje hranicu 100 €. Celkové náklady sa teda pokojne môžu vyšplhať na 200 – 250€.

Zhrnutie

Vybavenie náhradného VIN čísla rozhodne nie je lacná, ani príjemná záležitosť. Bohužiaľ, musíte sa pripraviť na viaceré kontroly, behanie po úradoch a platenie vysokých poplatkov. Bez toho by však vaše vozidlo oficiálne nemohlo jazdiť v premávke a neprešlo by ďalšou STK.


Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.