Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

prázdna peňaženka

Ako sa vymaniť z dlhovej pasce? Riešením je osobný bankrot

|Dominika Blchová
5/5

Pod pojmom osobný bankrot si každý predstaví niečo iné. Pre väčšinu ide o situáciu, kedy človek príde o úplne všetko, dokonca aj o strechu nad hlavou. V skutočnosti to však nemusí byť tak zlé. Ako sa teda zbaviť dlhov a vyhlásiť bankrot? Máme pre vás praktické rady a tipy.

Čo je to osobný bankrot?

Na začiatok je dobré vymedziť si, čo vlastne osobný bankrot je. Človek, ktorý ho ešte nikdy nevyhlásil a neprešiel si ním, nemôže tušiť, čo všetko obnáša. Osobný bankrot, často nazývaný aj oddlženie, sa využíva vtedy, keď osoba nedokáže plniť svoje záväzky

Pod pojmom záväzky sa rozumejú hypotéky, spotrebné úvery, iné typy pôžičiek, platenie nájmu či energií. Ináč povedané, všetky povinné výdavky.

Hoci pre väčšinu predstavuje osobný bankrot niečo negatívne a rizikové, skutočnosť je iná. Ide o praktické riešenie, ako sa zbaviť dlhov a nerobiť ďalšie a väčšie. Samozrejme, má zopár negatív, no je najlepším riešením pre väčšinu dlžníkov. Určený je pre fyzické i právnické osoby a dá sa vyhlásiť kedykoľvek.

Podmienky na osobný bankrot

Keď chcete vyhlásiť osobný bankrot, musíte splniť niekoľko základných podmienok. K týmto podmienkam sa radia:

 • musí byť voči vám vedené exekučné konanie,

 • nemôžete byť platobne schopní,

 • je potrebné preukázať poctivý zámer.

Musí byť voči vám vedené exekučné konanie

Táto podmienka je pomerne jednoduchá na splnenie. Väčšina dlžníkov má problémy s exekútormi, ktorí sa objavujú hneď pri prvých finančných problémoch.

Nemôžete byť platobne schopní

Na to, aby ste mohli vyhlásiť osobný bankrot, nemôžete byť platobne schopní. Znamená to, že na účte nemáte veľký obnos peňazí, ktorým by ste zaplatili záväzky alebo čokoľvek iné.

Preukázanie poctivého zámeru

Poctivý zámer mnohí často podceňujú. Úrady si však naň dobre posvietia. Je pre nich najdôležitejší zo všetkých bodov. Dôvod je ten, že prvé dva s veľkou pravdepodobnosťou spĺňate, keď o bankrot žiadate.

Poctivý zámer sa má preukazovať v tom, že máte skutočnú snahu o zbavenie sa všetkých peňažných záväzkov.

Zákon následne rozlišuje 12 situácií, kedy zámer nemusí byť poctivý. Patrí sem napríklad:

 • klamanie o výške majetku,

 • zatajovanie skutočností,

 • úmyselné požiadanie o pôžičku predtým, ako požiadate o osobný bankrot,

 • neplatenie výživného,

 • neplnenie splátkového kalendára,

 • podozrivé správanie,

 • ďalšie. 

Je preto zbytočné klamať. O výške majetku alebo iných skutočnostiach sa úrady dozvedia, a to buď z vašej banky alebo iných inštitúcií. Dávajte si na to pozor, inak by ste na osobný bankrot nemali nárok.

Vyhlásenie osobného bankrotu

To, čo sa bude diať po vyhlásení osobného bankrotu závisí od toho, akú formu oddlženia máte. Buď ste si vybrali konkurz alebo splátkový kalendár. Výber jednej z možností je čisto na vás. Nikto nemôže spraviť rozhodnutie namiesto vás.

Konkurz

Keď ste sa rozhodli pre konkurz, musíte počítať s tým, že prídete o majetok. Na druhej strane, zostanú vám vaše budúce príjmy a budúci majetok.

V návrhu o konkurz musíte opísať svoju terajšiu situáciu. Vypíšte všetok majetok a skutočnosti s ním spojené. Ďalej nesmie chýbať informácia o platobnej neschopnosti.

V minulosti pri konkurze platilo, že dlžník musel disponovať majetkom. Bolo to logické, pretože štát mu ho vzal a zaplatil ním jeho dlhy. Od roku 2017 však táto skutočnosť neplatí. Na vyhlásenie konkurzu stačí zaplatiť náklady vo výške 500 € + DPH. Tieto peniaze zaplatíte správcovi pre Centrum právnej pomoci. Keďže ste platobne neschopní, splácať ich môžete až tri roky.

Po splnení všetkých podmienok vyhlási súd do 15 dní konkurz. Týmto rozhodnutím stráca dlžník právo nakladať s majetkom. Nie je už jeho majiteľom.

Po vyhlásení konkurzu sa tiež:

 • zastavujú exekučné konania na majetok v konkurze,

 • zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,

 • zastavuje sa súdne konanie - ak by bolo začaté v súvislosti s finančnými problémami dlžníka.

Hlavným cieľom konkurzu je speňažiť majetok dlžníka. Jeho predajom získa štát peniaze na splatenie všetkých záväzkov alebo aspoň ich väčšej časti. Z predaja sa vyhotoví rozvrh výťažku. Financie sa následne rozdelia na náklady na konkurz a splatenie úverov alebo iných pohľadávok.


Vedeli ste, že …

…. od roku 2017 platí tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia? Táto hodnota slúži na to, aby dlžník nezostal bez strechy nad hlavou. Suma nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je stanovená na 10 000 €. Znamená to, že keď obydlie nepresiahne túto hodnotu, nebude sa predávať.


Splátkový kalendár

Druhou možnosťou je splátkový kalendár, kedy si dlžník svoj majetok necháva. V období 5 rokov musí ale zaplatiť aspoň 30 % svojich dlhov. Na to, aby ste splátkový kalendár dostali, musíte postupovať podobne, ako pri konkurze. Je nutné opísať svoju životnú situáciu a uviesť zoznam majetku.

Následne pridajte prehľad svojich príjmov a výdavkov za posledných 5 rokov. Nezabudnite ani na očakávané príjmy a výdavky na nasledujúcich 5 rokov. Splátkový kalendár sa posudzuje kritickejšie ako konkurz. Súd vám dáva možnosť splatiť dlhy, no musí si byť istý, že to dokážete.

Po splnení všetkých podmienok vyhlási súd do 15 dní splátkový kalendár, ktorý predstavuje ochranu pred veriteľmi, čiže inštitúciami, kde máte požičané peniaze. Do 45 dní správca preskúma vaše pomery a vyhotoví splátkový kalendár. Podľa neho začnete svoje záväzky splácať.

Zbavte sa svojich záväzkov bankrotom

Osobný bankrot predstavuje jedno z praktických riešení, ako sa zbaviť záväzkov. Je ale potrebné dávať si naň pozor. Premýšľajte nad ním, ako nad poslednou možnosťou. Môžete kvôli nemu prísť o všetok majetok. Celú situáciu si dobre premyslite. Zistite, či sa z finančných problémov neviete dostať inak.

Dominika Blchová
Dominika Blchová
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.