Šťastní dôchodcovia

Ako sa čo najlepšie pripraviť na dôchodok?

22. 8. 2021
|
Dĺžka čítania: 9 min.

Skeptik alebo lekár by k titulku nezabudli dodať:  „Ak sa ho dožijeme.“„Ak sa ho dožijeme.“  Prvotnou prípravou na dôchodok by teda mala byť zdravá životospráva a zodpovedný zdravý životný štýl. Druhotnou, ale porovnateľne dôležitou, je finančná príprava, pretože z lásky nevyžijeme ani na dôchodku, ani pred ním. Ako povedal klasik:  „Peniaze nie sú najdôležitejšie na svete, ale sú dôležité minimálne z finančných dôvodov.“„Peniaze nie sú najdôležitejšie na svete, ale sú dôležité minimálne z finančných dôvodov.“   Čítajte prečo, odkedy a ako sa treba pripraviť na dôchodok.

Ako sme na tom?

Už dnes, v roku 2021 je jasné, že náš solidárny dôchodkový systém nie je z dlhodobého hľadiska  „trvalo udržateľný“„trvalo udržateľný“. Niežeby sme mali očakávať zrútenie dôchodkového systému, to nám zatiaľ nehrozí, ale slovenská populácia dlhodobo starne a pomerne vysoké percento mladých, väčšinou zarábajúcich a ekonomicky aktívnych ľudí, odchádza pracovať a žiť do zahraničia.

Zjednodušene povedané, reálne hrozí, že na budúce dôchodky dnešných päťdesiatnikov nebude mať kto  „zarábať“„zarábať“,  čiže odvádzať odvody do solidárneho dôchodkového systému, z ktorého sa vyplácajú dôchodky ľuďom, ktorí na ne majú zo zákona nárok. Je jasné, že nemáme šancu dočkať sa švajčiarskych dôchodkov, ktoré sľubovali naši politici. Nedožijeme sa ich ani my, ani generácie po nás.

Naopak, kto dnes zarába relatívne slušne, musí sa začať už vopred pripravovať na síce nie voľný pád, ale pomerne prudký skok smerom nadol. Ak sa bude spoliehať len na  „štátny“„štátny“   dôchodok z 1. piliera, bude sa musieť na dôchodku uskromniť. Paradoxne, ak sa dnešná mzda zamestnanca alebo živnostníka blíži k minimálnej, skok v znížení príjmov na dôchodku nebude až tak výrazný. 

Dôchodkový systém „v kocke“

Slovenský dôchodkový systém by mal stáť na troch pilieroch. Za takmer 20 rokov od pomerne zásadnej dôchodkovej reformy sa ukázalo, že je veľmi dôležité, ako pevne sú piliere vystavané a ako dokážu napríklad politické rozhodnutia oslabiť či naopak upevniť ich stabilitu. V každom prípade je náš dôchodkový systém:

 • trojpilierový,

 • solidárny,

 • zásluhový.

I. pilier

 • Každý zamestnaný alebo podnikajúci človek odvádza  povinné dôchodkové poistenie  do Sociálnej poisťovne.

 • Financie z I. piliera slúžia na vyplácanie dôchodkov všetkým, ktorí na ne majú nárok.

 • Nárok na starobný dôchodok má každý po dovŕšení dôchodkového veku.

 • V roku 2021 je strop pre dôchodkový vek u mužov a bezdetných žien 64 rokov.

 • Dôchodkový vek sa u žien aj mužov od 1. januára 2021 znižuje v závislosti od počtu vychovaných detí.

 • Druhou podmienkou  nároku na starobný dôchodok je byť dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov.

 • Nárok na minimálny starobný dôchodok má každý, kto spĺňa podmienku dôchodkového veku a dôchodkového poistenia aspoň 30 rokov.

 • Výška minimálneho dôchodku je 334,30 €.

II. pilier

 • Je  to  štátom garantované dobrovoľné dôchodkové sporenie.

 • Časť odvodov zo mzdy smeruje na váš osobný dôchodkový účet, kde sa budú zhodnocovať.

 • Môžete si vybrať a kedykoľvek zmeniť aj dôchodcovskú správcovskú spoločnosť  (DSS), ktorá bude váš dôchodkový účet spravovať.

 • Financie na účte v II. pilieri sú vašim majetkom  a budú vám vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku formou dôchodku.

 • Výška úspor z II. piliera závisí  na výške príjmu, dobe sporenia, čase odchodu do dôchodku a stratégii zhodnotenia financií.

 • Vstup do II. piliera umožňuje štát do dovŕšenia veku 35 rokov.

 • Po vstupe do II. piliera už nie je možné z neho vystúpiť.

III. pilier

 • Je to dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie.

 • Zamestnanec si mesačné príspevky na doplnkový dôchodkový účet platí sám

 • účet spravuje DSS.

 • Na sporenie v III. pilieri nemusí, ale môže prispievať aj váš zamestnávateľ.

 • III. pilier je k dispozícii pre zamestnancov od veku 18 rokov.

 • Pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce je vstup do III. piliera povinný, rovnako má ich zamestnávateľ povinnosť do III. piliera prispievať.

 • Financie nasporené v III. pilieri si po dovŕšení dôchodkového veku môže sporiteľ vybrať jednorazovo alebo ako doplnkový starobný či výsluhový dôchodok.

 • Financie je možné vybrať aj predčasne za dohodnutých podmienok.


  Starší ľudia na lavičke

Stratégia pre zamestnanca

Ak vám zamestnávateľ umožňuje sporenie v 2. pilieri, je to v poriadku, a tak to má byť. Skúste sa ale opýtať, prečo nemáte možnosť sporiť si na dôchodok aj v III. pilieri. Odpoveď bude jednoznačná: pretože to nie je povinnosť a zamestnávateľ vám na sporenie v III. pilieri prispievať nemusí. Ak tak robí, vážte si to, pretože to nie je bežná prax. Ak tak váš zamestnávateľ nerobí, vstúpte vo vlastnom záujme do III. piliera sami

Náš tip

Klasický bonmot finančníkov tvrdí: „Kto šetrí, nezbohatne.“ Pokiaľ v rodinnom či osobnom rozpočte dokážete vytvárať pravidelný prebytok, zvážte popri sporení aj investovanie. Majte však na pamäti, že akékoľvek investovanie sa spája aj s možným rizikom finančnej straty. 

Stratégia pre podnikateľa

Keďže  živnostníci a podnikatelia nemajú nárok sporiť si na dôchodok v II. a III. pilieri, stratégia je jednoznačná:  treba si financie na dôchodok odkladať bokom na účet, kde sa zhodnotia, pretože podľa štatistík až okolo 80 % živnostníkov si platí len minimálne odvody, čo je na normálny dôchodok žalostne málo. Ide aj o to, z akého základu sa odvody vymeriavajú. Na uchovanie akého-takého štandardu by mala byť výška dôchodku minimálne 2/3 príjmu. Tento cieľ je z I. piliera prakticky nedosiahnuteľný.

Ak podnikáte, je predovšetkým na vás, aký vysoký dôchodok budete mať.  Keďže ste odkázaní len na jeden z troch pilierov štátneho dôchodkového systému, nerátajte s tým, že aj pri vyšších ako minimálnych odvodoch „dostanete od štátu“ pre vás prijateľný dôchodok. Treba preto maximálne využiť časy, keď sa vám darí  zarábať toľko, aby ste mali plusový rozpočet, pričom prebytok odkladajte bokom, zhodnocujte a rozumne investujte. 

Viete, že…

… do II. piliera vám štát dovolí vstúpiť len do 35. roku vášho veku? Ak sa na to pozrieme naopak, je to akurát maximálny vek, od ktorého si treba začať sporiť na dôchodok,  mimo I. povinného piliera. Ideálne je ale začať sporiť si na dôchodok už z prvej výplaty a robiť tak pravidelne. Ak si každý mesiac odložíte 5 % príjmu a ďalších 5 % investujete, ste na správnej ceste.

Na dôchodok je najlepšie…

… pripravovať sa už v mladosti a nie pár rokov pred dovŕšením dôchodkového veku.  Samozrejme, ani na dôchodku vám nikto nemôže zakázať pracovať, treba si ale aj oddýchnuť a užiť si pokojnú jeseň života. Nespoliehajte sa preto, že v dôchodkovom veku sa o vás postará štát. Žijeme v časoch, keď aj za výšku svojho dôchodku musíme prevziať pomerne vysoký diel zodpovednosti a urobiť tak včas. Ideálna stratégia – na ktorej sú postavené aj všetky dôchodkové systémy – je pravidelné dlhodobé sporenie, spojené so zhodnocovaním úspor.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • výber peňazí z bankomatu
  13. júla 2022|Silvia Múdra
  Výber eur v zahraničí: Na čo si dať pozor

  Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Aj keď sa vyberiete do destinácie, kde je domácou menou euro, prípadne platbu eurami aspoň akceptujú, premyslite si vopred, ako sa k hotovosti dostanete. Výber z bankomatu v zahraničí vás totiž v niektorých prípadoch môže vyjsť naozaj draho.

 • skupina mladych ludi
  07. januára 2022|Silvia Múdra
  Najlepšia banka pre mladých, ktorá im rozumie

  Mladí majú diametrálne odlišné nároky na bankové produkty ako tí skôr narodení. Prím hrajú moderné technológie a rýchly progresívny systém dostupný prostredníctvom moderných technológií. Na čiernu listinu sa dostala návšteva kamennej pobočky a papierová korešpondencia. Ktorá banka svojimi službami najvernejšie kopíruje očakávania mladých klientov? Hľadali sme najlepšiu banku pre mladých.

 • starí rodičia na fotke
  01. januára 2022|Miroslav Novysedlak
  Ako si vypočítať dôchodkový vek?

  Neviete, ako na výpočet dôchodkového veku, prípadne ani to, kedy naň máte nárok? Už v roku 2022 sa valorizácia dôchodkov zmení. Znamená to, že penzistom už štát viac nebude každoročne garantovať zvýšenie dôchodku o pevnú sumu.

 • Muž s kalkulačkou
  27. decembra 2021|Richard Zona
  Týmto poplatkom za prepis auta sa nevyhnete: S čím rátať?

  Poplatkov za prepis auta je viac než dosť. Čo je ešte horšie, závisia od rôznych faktorov. Nemožno sa preto čudovať, že sa v tom bežný človek trochu stráca. V článku vám prinášame ich stručný prehľad tak, aby ste nabrali ten správny smer. 

 • Dve ženy v staršom veku v parku
  10. decembra 2021|Michaela Pősová
  Dôchodkový vek žien: Aké výhody máte oproti mužom?

  O dôchodkovom veku sa vedú diskusie už dlhé roky. Na to, kedy budete môcť odísť do dôchodku, vplýva viacero premenných. Inak je to pri mužoch a inak zase pri ženách. Kapitolou samou o sebe je aj to, že sa podmienky odchodu do dôchodku sa často menia. Podmienky sa upravovali znova aj začiatkom tohto roka. Aké zmeny priniesli a koho týkajú?

 • Rodina
  23. augusta 2021|Ján Schneider
  Ako získať rodičovský príspevok a na čo nezabudnúť?

  Zrejme všetci rodičia, ktorí v našej krajine privedú na svet ratolesti a starajú sa o ne, aspoň tušia, že môžu od štátu dostať nejaké peniaze. Väčšina ľudí si však pletie  „pôrodné“„pôrodné“   s  „materskou“„materskou“, rodinnými prídavkami a rodičovským príspevkom. Rodičia, ale aj tí, ktorí sa starajú o deti v náhradnej starostlivosti, majú možnosť získať od štátu viacero jednorazových, aj cyklických finančných príspevkov. Jedným z nich je rodičovský príspevok, ktorému sa podrobnejšie povenujeme.

 • Karta od banky
  12. augusta 2021|Miroslav Novysedlak
  Rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou

  Hoci vyzerajú skoro rovnako, sú medzi nimi odlišnosti. Spoznať rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou už pre vás nebude žiadny problém. Spoločne s nami preskúmajte, čo ich odlišuje a čo, naopak, spája.

 • znalecky posudok
  09. augusta 2021|Dominika Blchová
  Znalecký posudok na dom a byt: Čo obsahuje a ako ho vybaviť?

  So znaleckým posudkom sa väčšina z nás stretne pri vybavovaní hypotéky. Samozrejme, existujú aj iné situácie, kedy je potrebný. Jeho vybavenie nie je náročné. Na to, aby ste ho však získali, musíte vedieť, na koho sa obrátiť. Kde sa dá vybaviť a čo všetko by mal obsahovať? Máme odpovede.