Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

dôchodci a dôchodok

Ako sa čo najlepšie pripraviť na dôchodok?

|Ján Schneider
5/5

Skeptik alebo lekár by k titulku nezabudli dodať: „Ak sa ho dožijeme.“ Prvotnou prípravou na dôchodok by teda mala byť zdravá životospráva a zodpovedný zdravý životný štýl. Druhotnou, ale porovnateľne dôležitou, je finančná príprava, pretože z lásky nevyžijeme ani na dôchodku, ani pred ním. Ako povedal klasik: „Peniaze nie sú najdôležitejšie na svete, ale sú dôležité minimálne z finančných dôvodov.“ Čítajte prečo, odkedy a ako sa treba pripraviť na dôchodok.

Ako sme na tom?

Už dnes, v roku 2021 je jasné, že náš solidárny dôchodkový systém nie je z dlhodobého hľadiska „trvalo udržateľný“. Niežeby sme mali očakávať zrútenie dôchodkového systému, to nám zatiaľ nehrozí, ale slovenská populácia dlhodobo starne a pomerne vysoké percento mladých, väčšinou zarábajúcich a ekonomicky aktívnych ľudí, odchádza pracovať a žiť do zahraničia.

Zjednodušene povedané, reálne hrozí, že na budúce dôchodky dnešných päťdesiatnikov nebude mať kto „zarábať“, čiže odvádzať odvody do solidárneho dôchodkového systému, z ktorého sa vyplácajú dôchodky ľuďom, ktorí na ne majú zo zákona nárok. Je jasné, že nemáme šancu dočkať sa švajčiarskych dôchodkov, ktoré sľubovali naši politici. Nedožijeme sa ich ani my, ani generácie po nás.

Naopak, kto dnes zarába relatívne slušne, musí sa začať už vopred pripravovať na síce nie voľný pád, ale pomerne prudký skok smerom nadol. Ak sa bude spoliehať len na „štátny“ dôchodok z 1. piliera, bude sa musieť na dôchodku uskromniť. Paradoxne, ak sa dnešná mzda zamestnanca alebo živnostníka blíži k minimálnej, skok v znížení príjmov na dôchodku nebude až tak výrazný. 

Dôchodkový systém „v kocke“

Slovenský dôchodkový systém by mal stáť na troch pilieroch. Za takmer 20 rokov od pomerne zásadnej dôchodkovej reformy sa ukázalo, že je veľmi dôležité, ako pevne sú piliere vystavané a ako dokážu napríklad politické rozhodnutia oslabiť či naopak upevniť ich stabilitu. V každom prípade je náš dôchodkový systém:

 • trojpilierový,

 • solidárny,

 • zásluhový.

I. pilier

 • Každý zamestnaný alebo podnikajúci človek odvádza povinné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne.

 • Financie z I. piliera slúžia na vyplácanie dôchodkov všetkým, ktorí na ne majú nárok.

 • Nárok na starobný dôchodok má každý po dovŕšení dôchodkového veku.

 • V roku 2021 je strop pre dôchodkový vek u mužov a bezdetných žien 64 rokov.

 • Dôchodkový vek sa u žien aj mužov od 1. januára 2021 znižuje v závislosti od počtu vychovaných detí.

 • Druhou podmienkou nároku na starobný dôchodok je byť dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov.

 • Nárok na minimálny starobný dôchodok má každý, kto spĺňa podmienku dôchodkového veku a dôchodkového poistenia aspoň 30 rokov.

 • Výška minimálneho dôchodku je 334,30 €.

II. pilier

 • Je to štátom garantované dobrovoľné dôchodkové sporenie.

 • Časť odvodov zo mzdy smeruje na váš osobný dôchodkový účet, kde sa budú zhodnocovať.

 • Môžete si vybrať a kedykoľvek zmeniť aj dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (DSS), ktorá bude váš dôchodkový účet spravovať.

 • Financie na účte v II. pilieri sú vašim majetkom a budú vám vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku formou dôchodku.

 • Výška úspor z II. piliera závisí na výške príjmu, dobe sporenia, čase odchodu do dôchodku a stratégii zhodnotenia financií.

 • Vstup do II. piliera umožňuje štát do dovŕšenia veku 35 rokov.

 • Po vstupe do II. piliera už nie je možné z neho vystúpiť.

III. pilier

 • Je to dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie.

 • Zamestnanec si mesačné príspevky na doplnkový dôchodkový účet platí sám

 • účet spravuje DSS.

 • Na sporenie v III. pilieri nemusí, ale môže prispievať aj váš zamestnávateľ.

 • III. pilier je k dispozícii pre zamestnancov od veku 18 rokov.

 • Pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce je vstup do III. piliera povinný, rovnako má ich zamestnávateľ povinnosť do III. piliera prispievať.

 • Financie nasporené v III. pilieri si po dovŕšení dôchodkového veku môže sporiteľ vybrať jednorazovo alebo ako doplnkový starobný či výsluhový dôchodok.

 • Financie je možné vybrať aj predčasne za dohodnutých podmienok.

dôchodok

Stratégia pre zamestnanca

Ak vám zamestnávateľ umožňuje sporenie v 2. pilieri, je to v poriadku, a tak to má byť. Skúste sa ale opýtať, prečo nemáte možnosť sporiť si na dôchodok aj v III. pilieri. Odpoveď bude jednoznačná: pretože to nie je povinnosť a zamestnávateľ vám na sporenie v III. pilieri prispievať nemusí. Ak tak robí, vážte si to, pretože to nie je bežná prax. Ak tak váš zamestnávateľ nerobí, vstúpte vo vlastnom záujme do III. piliera sami


Náš tip

Klasický bonmot finančníkov tvrdí: „Kto šetrí, nezbohatne.“ Pokiaľ v rodinnom či osobnom rozpočte dokážete vytvárať pravidelný prebytok, zvážte popri sporení aj investovanie. Majte však na pamäti, že akékoľvek investovanie sa spája aj s možným rizikom finančnej straty. 


Stratégia pre podnikateľa

Keďže živnostníci a podnikatelia nemajú nárok sporiť si na dôchodok v II. a III. pilieri, stratégia je jednoznačná: treba si financie na dôchodok odkladať bokom na účet, kde sa zhodnotia, pretože podľa štatistík až okolo 80 % živnostníkov si platí len minimálne odvody, čo je na normálny dôchodok žalostne málo. Ide aj o to, z akého základu sa odvody vymeriavajú. Na uchovanie akého-takého štandardu by mala byť výška dôchodku minimálne 2/3 príjmu. Tento cieľ je z I. piliera prakticky nedosiahnuteľný.

Ak podnikáte, je predovšetkým na vás, aký vysoký dôchodok budete mať. Keďže ste odkázaní len na jeden z troch pilierov štátneho dôchodkového systému, nerátajte s tým, že aj pri vyšších ako minimálnych odvodoch „dostanete od štátu“ pre vás prijateľný dôchodok. Treba preto maximálne využiť časy, keď sa vám darí zarábať toľko, aby ste mali plusový rozpočet, pričom prebytok odkladajte bokom, zhodnocujte a rozumne investujte. 


Viete, že…

… do II. piliera vám štát dovolí vstúpiť len do 35. roku vášho veku? Ak sa na to pozrieme naopak, je to akurát maximálny vek, od ktorého si treba začať sporiť na dôchodok, mimo I. povinného piliera. Ideálne je ale začať sporiť si na dôchodok už z prvej výplaty a robiť tak pravidelne. Ak si každý mesiac odložíte 5 % príjmu a ďalších 5 % investujete, ste na správnej ceste.


Na dôchodok je najlepšie…

… pripravovať sa už v mladosti a nie pár rokov pred dovŕšením dôchodkového veku. Samozrejme, ani na dôchodku vám nikto nemôže zakázať pracovať, treba si ale aj oddýchnuť a užiť si pokojnú jeseň života. Nespoliehajte sa preto, že v dôchodkovom veku sa o vás postará štát. Žijeme v časoch, keď aj za výšku svojho dôchodku musíme prevziať pomerne vysoký diel zodpovednosti a urobiť tak včas. Ideálna stratégia – na ktorej sú postavené aj všetky dôchodkové systémy – je pravidelné dlhodobé sporenie, spojené so zhodnocovaním úspor.


Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.