Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategórie

automechanik

Ako overiť STK na Slovensku? Vieme, ako na to

|Miroslav Novysedlak
5/5

Ak vlastníte auto, určite viete, že okrem cestovania musíte chodiť aj na pravidelné kontroly, na ktoré by ste rozhodne nemali zabúdať. Jednou z nich je aj STK alebo technická a emisná kontrola. Ide o zákonom danú povinnosť, ktorú musíte vykonávať v pravidelných intervaloch. 

Čo je STK?

STK vypovedá o emisnom a technickom stave motorového vozidla. Vyhodnocuje, či je vaše auto vhodné na jazdu po cestnej komunikácii, preto vám odporúčame, aby ste túto kontrolu nebrali na ľahkú váhu. 

V prípade, že nemáte platnú technickú a emisnú kontrolu, policajt vám môže zadržať doklady od auta. Doklady sú odoslané na obvodný úrad dopravy, ktorý začne vzniknutú situáciu riešiť. 

V tých lepších prípadoch vám pošle potvrdenie o tom, v rámci ktorého vám povolí jazdu na obdobie najviac 15 dní, ak takouto jazdou nebudete ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky.

V opačnom prípade sa do cieľa budete musieť transportovať iným spôsobom. V obidvoch prípadoch sa pripravte na peňažné sankcie.


Vedeli ste, že…

… skratka STK označuje stanicu technickej kontroly? Na tejto stanici sa vykonáva emisná a technická kontrola, ktorá sa medzi motoristami udomácnila tak, že obidve kontroly sú uvádzané pod touto skratkou.Technická a emisná kontrola: O čo ide?

 • Technická kontrola označuje zákonnú povinnosť, ktorá má za úlohu overiť technický stav auta na prevádzku po cestnej komunikácii.

 • Emisná kontrola je zákonom daná povinnosť, ktorá má za cieľ preveriť, či auto neprekračuje povolené množstvo toxických látok, ktoré vypúšťa do vzduchu.

Kedy musíte navštíviť STK?

Technická a emisná kontrola je spätá s každým vozidlom, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel SR. 

Rozdielne sú iba intervaly, v rámci ktorých je nevyhnutná táto kontrola:

 • Pri osobných a malých nákladných vozidlách s benzínovým motorom bez katalyzátora (M1 a N1) sa prvá kontrola vykonáva rok po prihlásení. Následný interval pre STK je rok po poslednej kontrole vozidla.

 • Osobné a nákladné vozidlá s benzínovým motorom s katalyzátorom (M1 a N1) majú povinnosť vykonávania prvej kontroly 4 roky po prvom prihlásení. Interval pre vykonávanie STK je 2 roky po prvej kontrole.

 • Osobné a malé nákladné vozidlá s naftovým motorom (M1 a N1) sa musia dostaviť na kontrolu 4 roky po prvom prihlásení a 2 roky po prvej kontrole.

 • Motocykle a štvorkolky (L3e, L4e, L5e, L6e) majú prvú kontrolu 4 roky po prvom prihlásení a 2 roky po prvej kontrole.

 • Malé motocykle s označením L1e a L2e musia absolvovať prvú kontrolu 4 roky po prvom prihlásení a 4 roky po prvej kontrole.

 • Prípojné vozidlá (O1 a O2) absolvujú prvú kontrolu 4 roky po prvom prihlásení a 2 roky po prvej kontrole.

 • Autobusy a nákladné vozidlá (M2, M3, N2, N3) majú povinnosť dostavenia sa na kontrolu rok po prihlásení a rok po prvej kontrole.

 • Traktory (T) absolvujú prvú kontrolu 4 roky po prvom prihlásení a 2 roky po prvej kontrole.


TIP 

STK si môžete jednoducho a rýchlo overiť online. Stačí, ak zadáte EČV vozidla a získate údaje o dátume a platnosti emisnej a technickej kontroly, veku vozidla, technických parametroch alebo o jeho pôvode.


V ktorých prípadoch sa môže vykonávať STK?

Kontrola sa vykonáva aj v prípadoch, že ide o opätovne schvaľované auto, prípadne auto, na ktorom nejazdíte. Rovnako sa kontrola týka aj vozidiel, ktoré sú na istý čas alebo natrvalo vyradené z premávky. Ide aj o jednotlivo dovezené auto z tretej krajiny, zmluvnej krajiny a členského štátu s neplatným dokladom o STK pred prihlásením do evidencie vozidiel SR.

Veci, ktoré budú zaujímať technikov počas prehliadky vášho vozidla:

 • zhoda identifikačných údajov na aute s údajmi, ktoré sú v dokladoch od vášho motorového vozidla,

 • povinná výbava vozidla (výstražný trojuholník, povinná a zvláštna výbava, reflexné oblečenie, zdvihák, hasiaci prístroj, ktorý majú nákladiaky nad 3,5 tony, kľúč na matice a skrutky od kolies, výbava na opravu defektu, náhradné koleso),

 • vplyv a zaťaženie životného prostredia vaším vozidlom,

 • unikanie prevádzkovej kvapaliny,

 • stav a funkcionalita auta (kolesá, nápravy, kĺby, hriadele, pruženie, okná, brzdová sústava, klaksón, svetelná signalizácia, osvetlenie, karosérie a rámy).

Dokumenty, ktoré musíte mať pri STK

Dokumenty, ktoré si so sebou musíte priniesť, sa líšia na základe toho, či je auto prihlásené do evidencie, prípadne ide o vozidlo dovezené zo zahraničia a je zaradené do schvaľovacieho procesu.

Emisná kontrola

V rámci technickej kontroly musíte predložiť osvedčenie o emisnej kontrole. Z toho dôvodu sa ako prvá robí emisná kontrola.

Pri emisnej kontrole a vozidle, ktoré je už prihlásené, sa musíte preukázať osvedčením o evidencii, protokolom o montáži plynového zariadenia, a to v prípade, že máte auto na LPG alebo CNG pohon. 

Pri dovezenom vozidle, ktoré je v schvaľovacom procese, musíte disponovať technickým preukazom z krajiny vývozu, preukazom totožnosti, kúpno-predajnou zmluvou alebo faktúrou a posudkom o kontrole originality.

Technická kontrola

Doklady potrebné pri prihlásenom vozidle sú osvedčenie o emisnej kontrole (ak jej podlieha) a o evidencii, protokol z predošlej kontroly (ak bola vykonaná) a protokol o montáži plynového zariadenia, ak máte auto na LPG alebo CNG pohon.

Ak máte dovezené vozidlo a je v procese schvaľovania musíte mať kúpno-predajnú zmluvu alebo faktúru, preukaz totožnosti, technický preukaz z krajiny vývozu, osvedčenie o emisnej kontrole, ak jej auto podlieha, protokol z predošlej kontroly (ak bola vykonaná) a posudok týkajúci sa kontroly originality.

Zhrnutie

Ak sa blíži aj váš termín na technickú a emisnú kontrolu, určite to neodkladajte. V prípade, že žijete vo väčších mestách, sú termíny staníc technických kontrol zaplnené na dlhé mesiace dopredu. Ani ceny oboch kontrol nemajú stanovenú fixnú sumu, no v priemere sa cena STK pohybuje od 70 do 90 €.

Miroslav Novysedlak
Miroslav Novysedlak
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.