Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

traktor

Potrebujete poistenie traktora? Máme odpoveď

5/5

Aj keď je traktor používaný mimo cestných komunikácií, taktiež podlieha povinnosti, aby bol poistený, ako ostatné motorové vozidlá. Či už slúži súkromnej osobe, alebo firme, je dobré si ho poistiť. Poistenie traktora sa vám môže vyplatiť v prípade nepríjemnej situácie, ktorá sa môže odohrať na cestách.

PZP musia mať traktory, ktoré sú domácky vyrobené

Každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestnej komunikácii, a to bez ohľadu na cestnú triedu, má povinnosť uzatvorenia PZP. Poistenie kryje škody, ktoré môžu vzniknúť prevádzkou tohto vozidla. Uzatvorenie je rýchle a jednoduché, pretože ho neovplyvňujú také kritériá, ako pri autách. 

Cena za povinné zmluvné poistenie pre vozidlo, ktoré má špeciálne EČV druhu „C”, je daná sumou približne 25 €. Odlišovať sa môže iba v poisťovniach, ktoré majú zvolený vyšší limit v rámci poistného krytia.

PZP uhrádza zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené prevádzkou vozidla tretím osobám na:

 • živote,

 • zdraví,

 • majetku,

 • ušlom zisku na území Slovenska alebo v členských štátoch Zelenej karty.

Povinnosť je zakotvená aj v slovenskej legislatíve o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovaním vozidla.

Aké výhody poskytuje PZP?

 • ponúka bezplatné pripoistenie úrazu vodiča a posádky vozidla počas dopravnej nehody, pričom sa týka každého spolucestujúceho,

 • bonus na poistení v prípade bezškodového priebehu,

 • široké spektrum asistenčných služieb, ktoré sú platné na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Kto môže uzatvárať poistenie traktora?

PZP zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovaním motorového vozidla, je povinný uzatvoriť majiteľ vozidla. Musí byť zapísaný v osvedčení o evidencii. 

Ktoré traktory je možné poistiť?

 • traktor,

 • malotraktor,

 • špeciálne vozidlo,

 • pojazdný pracovný stroj,

 • vysokozdvižný vozík.

Klasický traktor a potenciálne nebezpečenstvo

Klasický traktor továrenskej značky je skonštruovaný tak, aby chránil 3 prepravované osoby. Čo sa týka profesionálneho malotraktora, môže ho riadiť len jeden vodič. V rámci zákona o cestnej premávke je zakázané osobám, ktoré sú mladšie ako 12 rokov, možnosť prepravy vo zvláštnom vozidle. 

Podobný odvoz je realizovateľný iba v ložnom priestore nákladného prívesu, ktorý je za traktorom. Daný typ traktorov a podomácky vyrobených vozidiel patrí k najpomalším účastníkom premávky. Ani v tomto prípade neplatí, že nehody sa ich netýkajú. V prípade, že vodič jazdu neprispôsobí vlastným schopnostiam či terénu, môže dôjsť k nešťastiu. 

Traktor má vysoké ťažisko a zvládnuť jazdu na ňom nie je jednoduché. Stáva sa, že vodič podceňuje vozidlo a dozadu naloží iné osoby. V tom momente predná náprava stratí trakciu. Následne je aj ovládateľnosť traktora znížená, a to najmä počas cesty do kopca. V rámci traktora je podceňovaná funkcionalita bŕzd. Môžu byť nefunkčné, respektíve absentujú. 

Klasický traktor disponuje bezpečnostným prvkom, ktorým je ochranný rám. Tento rám chýba hlavne pri malotraktoroch a domácich strojoch. 

Domácky vyrobené vozidlá a ich definícia 

Ide predovšetkým o vozidlá, ktoré nie sú prispôsobené na premávku. Sú to vozidlá, ktoré sú využívané hlavne v lesoch a v poľnohospodárstve. Vozidlá môžu premávať len po cestách tretej triedy, prípadne účelových a miestnych komunikáciách. Nedisponujú ani vlastnou továrenskou značkou a nie sú ani inak typizované.

Pre všetky vozidlá typu „C” je daná povinnosť uzatvorenia PZP. 


TIP 

Ak chcete pridelenie, v rámci ktorého môžete disponovať evidenčným číslom typu „C”, požiadajte o to dopravný inšpektorát v mieste vášho bydliska. Suma je jednorazová a je vo výške 33 €. Vďaka oprávneniu môže vodič v rozhraní troch rokov jazdiť vozidlom po ceste tretej triedy, účelových či miestnych komunikáciách, a to aj za zníženej viditeľnosti.


Patria vozidlá typu „C” na cesty?

Legálna cesta, ako vyjsť na cestu, je len s uzatvoreným PZP. Je to vhodné prevažne pre malých domácich hospodárov v rámci obrábania polí či počas zberu úrody. Určite to ocenia aj lesníci popri presunoch medzi lesným hospodárstvom a prácami, ktoré sú v nich realizované. 

Je to vhodné aj pre včelárov, ktorí presúvajú včelstvo. Plusom je aj spresnenie evidencie podobných domácky vyrobených vozidiel.

Ak si majitelia vozidiel, ktorí neprešli emisnou či technickou kontrolou myslia, že budú jazdiť pod zámienkou označenia vozidla typu „C”, sú na omyle. Nezabudnite na povinné zmluvné poistenie, ktoré sa dá uzatvoriť aj online. Chránite sa pred krytím následkov pri prípadnej nehode z vášho vrecka.


Vedeli ste, že…

… je možné požiadať bezplatne o výnimku pre používanie vozidla na cestách prvej a druhej triedy a počas zníženej viditeľnosti? V žiadosti je nutné, aby bol podrobne uvedený čas a trasa predpokladaného pohybu vozidla.


Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko držiteľa vozidla, dátum narodenia a trvalý pobyt. Ak je držiteľom právnická osoba, musí uviesť názov spoločnosti, adresu sídla, identifikačné číslo majiteľa a aj osobné údaje o osobe, ktorá koná v mene danej spoločnosti. Dôležité sú aj základné technické údaje o vozidle. 

K týmto údajom patrí značka, typ, obchodný názov, druh, kategória a identifikačné číslo vozidla s menom výrobcu. Uvádzať sa musí aj šírka, dĺžka či výška vozidla. Nezabudnite ani na fotodokumentáciu vozidla z bočnej strany, zozadu a spredu. Na záver je nevyhnutný už len podpis žiadateľa a dátum, kedy bola žiadosť podaná.

Potrebujete aj vaše vlastné odôvodnenie žiadosti. Je dôležité vtedy, ak chcete výnimku aj predpokladanú trasu vozidla s časom používania na cestnej komunikácii. V rámci prihlásenia na dopravnom inšpektoráte nie je potrebná fyzická prítomnosť vozidla na obhliadku.

Zhrnutie

Ako vidíte, povinné zmluvné poistenie sa týka aj traktorov. Nepodceňujte túto skutočnosť, pretože vďaka tomu sa môžete vyhnúť problémom v prípade potenciálnej nehody.

Miroslav Novysedlak
Miroslav Novysedlak
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.