poistenie motorky

Nepodceňujte poistenie motocykla. Informácie práve tu

Motorkári sú nepochybne jednou z najohrozenejších skupín účastníkov cestnej premávky.  Pri dopravnej nehode ide v ich prípade najmä o zdravie a často dokonca aj o život. Zohľadňuje poistenie motorky aj tento fakt? V porovnaní s autami tu platia isté odlišnosti, o ktorých si povieme v našom článku.

PZP je základ

Podľa policajnej štatistiky má úmrtnosť motocyklistov na Slovensku stúpajúci trend. Treba si uvedomiť, že motorkári sú pri dopravnej nehode oveľa zraniteľnejší, a preto im pri kolízii a páde hrozia vážne zranenia s trvalými následkami, dokonca aj smrť.

Výber PZP na motocykel sa preto rozhodne neoplatí podceňovať. Zo zákona ho musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo s prideleným evidenčným číslom. Zároveň by naň nemali zabúdať ani tí, ktorí motorku využívajú iba rekreačne. Ak totiž spôsobia dopravnú nehodu, odškodnenie druhej strane musia platiť z vlastného vrecka.

Pochopiteľne, pri poistnom plnení pre PZP poisťovňa postupuje v súlade s limitmi poistného krytia, ktoré sú dojednané v príslušnej poistnej zmluve. PZP kryje vašu zodpovednosť v nasledujúcich rovinách:

 • Škoda na zdraví - patria sem aj náklady za usmrtenie a za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti či nemocenského a dôchodkového poistenia.

 • Škoda vzniknutá poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci - patrí sem aj ušlý zisk a náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov.


Bonusový tip

Pre vodiča motocykla je výhodné uzatvoriť si aj vlastné pripoistenie. Napríklad v prípade smrti alebo trvalých zdravotných následkov po havárii, a to do výšky dohodnutej poistnej sumy s poisťovňou.

Podľa čoho sa určuje výška PZP?

Vo všeobecnosti je možné povedať, že princíp stanovenia výšky PZP pri motocykloch je podobný, ako je tomu pri automobiloch. Zvažujú sa nasledovné faktory:

 • Objem valcov v cm3

 • Výkon motora v kW

 • Vek majiteľa motorky

 • Trvalé bydlisko

 • Počet dopravných nehôd, ktoré ste spôsobil v určitom období

Pre koho je PZP najvýhodnejšie? Najlacnejšie ho dostanú motocyklisti z menšieho mesta a so slabším výkonom motora motorky. Samozrejme len v prípade, ak za posledné roky nespôsobili žiadnu dopravnú nehodu. Principiálne tu teda platí, že čím silnejšia motorka, tým drahšie PZP.

Naopak, najrizikovejšou skupinou sú mladí motorkári do 26 rokov. Dôvod je prostý. Majú najväčšie sklony k riskantnej jazde, čo sa niekedy nezaobíde bez nehôd. Preto je pre nich PZP na motorku drahšie, ako pre vodičov, ktorí majú nad 30 rokov a jazdia opatrnejšie.

Čo sa týka nehodovosti, niektoré poisťovne pri výpočte PZP zohľadňujú iba posledné 3 roky. Sú však aj také, ktoré berú do úvahy bezškodový priebeh až za posledných 8 rokov.

Ako uzatvoriť PZP výhodne?

Aj na PZP sa dá ušetriť. Pri jeho výbere je predovšetkým výhodné použiť internetové kalkulačky a porovnávače, ktoré vám jednotlivé ponuky poisťovní rýchlo porovnajú. Potrebujete poznať iba zopár údajov - druh vozidla, výkon motora, rok výroby, objem valcov, počet nehôd v minulosti a kontaktné (osobné) informácie o majiteľovi.

Lacnejšie PZP  online cestou  získate aj z dôvodu, že poisťovne dávajú pri uzatváraní poistiek cez internet automaticky zľavu. Navyše sú v online priestore vždy k dispozícii najnovšie ceny a aktuálne akcie. Dajte si však pozor. Podobne, ako je tomu pri autách, aj tu platí, že najlacnejšia poistka nemusí byť vždy najlepšia. Treba si dobre pozrieť, čo dané PZP ponúka.

V rámci PZP krytia by ste sa mali zamerať najmä na asistenčné služby. Niektoré poisťovne majú pri danej vyrátanej sume bohatšiu ponuku poskytnutej asistencie pri nepredvídateľných situáciách. Iné zase toho ponúkajú menej. Zaujímavé sú najmä pomoc pri strate kľúčov, defekte a pri vybití batérie. Zvážiť by ste mali aj asistenciu pri nehode a poruche.

Niektoré poisťovne ponúkajú dokonca asistenciu pri odškodnení po nehode. V tomto prípade to znamená právnu pomoc. Služby právnika vám tak pomôžu dostať od vinníka nehody odškodné, čiže maximálnu možnú sumu peňazí, ktorá vám podľa zákona prislúcha.

Havarijné poistenie na motorku

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia ide o dobrovoľné poistenie. Slúži ako poistná ochrana vás a vášho motocykla, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody aj v prípade, že ste zavinili dopravnú nehodu. Úlohou havarijného poistenia (KASKO) je tiež nahradiť škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmus inej osoby, a samozrejme aj krádež.

Pre motocyklistu sú však zvlášť dôležité aspekty poistného krytia v súvislosti s poškodením zdravia a trvalých zdravotných následkov pri nehode. V tomto prípade platí, že ak má motocyklista záujem aj o úrazové poistenie, môže ho uzatvoriť, buď ako pripoistenie k PZP alebo k havarijnému poisteniu. Úrazové poistenie samozrejme pokrýva i riziko smrti a trvalých následkov úrazu.

Výhody havarijného poistenia motorky možno zhrnúť nasledovne:

 • poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia a krádeže vašej motorky

 • pri bezškodovom priebehu výrazne nižšia sadzba pri uzatvorení poistenia

 • možnosť rozšírenia poistenia o rôzne dodatkové pripoistenia 

 • bezplatné asistenčné služby platné na území Slovenska aj v zahraničí

 • zvýhodnená výška poistného pri ročnej platbe.

Podobne, ako je tomu pri PZP, aj v prípade havarijného poistenia sa dajú ušetriť čas i peniaze, a to prostredníctvom internetových kalkulačiek a porovnávačov, ktoré jednotlivé ponuky poisťovní rýchlo porovnajú. Údaje, ktoré potrebujete zadávať do online formulára sú pritom podobné ako pri PZP.

Vedeli ste, že…

 … havarijné poistenie je upravené voľnejšie ako PZP? Avšak môže obsahovať rôzne ustanovenia, ktoré vám nemusia vyhovovať. Pred podpisom si preto dobre skontrolujte poistnú zmluvu.

Nevýhody havarijného poistenia súvisia s predovšetkým s podmienkami poistného krytia. Môže ísť napríklad o:

 • poisťovňa preplatí opravu len v autoservisoch, ktoré sama určí

 • poisťovňa preplatí iba neznačkové diely

 • poisťovňa neuhradí všetky úkony autoservisu

 • poisťovňa neuhradí celú škodu, ale len jej určitú časť

Je sezónne poistenie výhodné?

Poistenie na motorku má oproti automobilom isté špecifikum, a síce, že poisťovne umožňujú sezónne poistenie. Veľa motocyklistov totiž každoročne svojho tátoša zazimujú a nejazdia. Navyše si toto poistenie môžete prispôsobiť obdobiu, počas ktorého budete váš motocykel využívať. Väčšinou ide o obdobie od jari do jesene.

Výšku ceny sezónneho poistenia pritom poisťovne zvyčajne určujú na základe alikvotnej čiastky z ceny za celý rok. Avšak môžu si stanoviť obmedzenia, ako napríklad platnosť na minimálne štvrťroka. Nie je to ale najväčšia nevýhoda.

Väčším problémom je povinnosť dočasného odhlásenia a následného prihlásenia motorky do evidencie vozidiel, čo znamená čas aj peniaze za registračný poplatok. V konečnom dôsledku sa tak cena sezónneho poistenia môže priblížiť tomu celoročnému. V niektorých prípadoch teda stojí za zváženie, či sa vôbec oplatí a či radšej nezvoliť klasické celoročné PZP.

Zhrnutie

PZP a havarijné poistenie motocykla majú svoje výhody a nevýhody. Avšak fungujú na podobnom princípe, najmä čo sa týka stanovenia výšky ceny poistenia. V online priestore tiež v rámci porovnania jednotlivých ponúk poisťovní používajú rovnaké nástroje a postupy.

Hlavným rozdielom je skutočnosť, že pri PZP sa prípadná škoda na majetku a zdraví hradí iba druhej strane, zatiaľčo hradenie nákladov za opravy idú u vás z vlastného vrecka. Práve túto nepríjemnosť odstraňuje havarijné poistenie, prípadne PZP s pripoistením. Dôležité je však zamerať sa na to, aké pripoistenia si môžete dokúpiť, a aká je výška poistného krytia.

Čo sa týka motocyklistov, je veľmi výhodné najmä úrazové poistenie, ktoré kryje náklady v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Tým, že je motorkár na cestách veľmi zraniteľný, je poistná suma pri úrazovom pripoistení veľmi dôležitá. Čím je vyššia, tým lepšie.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • Dve havarované autá
  18. januára 2023|Silvia Múdra
  Havarijná poistka na auto: 5 otázok, ktoré by ste mali zvážiť pred uzavretím

  Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.

 • vytopené auto na ulici
  22. novembra 2022|Dominika Blchová
  Poistenie auta proti živelným pohromám: Aké máte možnosti?

  Na svoje vozidlo si musíte dávať pozor. Nikdy neviete, čo sa mu môže stať. Parkovanie v garáži alebo pri dome však nemusí stačiť. Najlepšie je preto spoľahnúť sa na krytie z poistenia alebo pripoistenia. Takéto zabezpečenie je dôležité hlavne v prípade živelných udalostí. Aké máte možnosti?

 • podpis dokumenty rukou
  30. októbra 2022|Silvia Múdra
  Ako zrušiť poistnú zmluvu? Vzor dokumentu a rady, ktoré oceníte

  Potrebujete zrušiť poistnú zmluvu? Pripravili sme pre vás návod, ako by ste mali postupovať. V článku nájdete vzor dokumentu na zrušenie poistnej zmluvy, ktorý stačí vyplniť, podpísať a doručiť poisťovni. 

 • červená na semafore
  24. októbra 2022|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • peniaze, kalkualčka, mini autíčko a papiere
  05. septembra 2022|Silvia Múdra
  Zdražovanie PZP: Vodiči zaplatia za poistky viac

  Nemáme pre vás dobré správy. Tento rok si priplatíme nielen za potraviny, energie, ale aj za poistenie vozidiel. Pri predlžovaní uzatvorených zmlúv zaplatíme aj o niekoľko desiatok eur naviac. Môže za to hneď niekoľko faktorov.

 • kľúč od auta
  28. augusta 2022|Daniel Výcha
  Ako zistiť vek pneumatiky alebo koľko stojí náhradný kľúč od auta? Prinášame auto-moto informácie

  Zaujíma vás, ako zistiť vek pneumatiky, kedy je dobré ich vymeniť alebo koľko stojí náhradný kľúč od auta? Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa pýta veľké množstvo vodičov.

 • dopravná nehoda dvoch áut na ceste
  18. júla 2022|Silvia Múdra
  Dopravná nehoda prichádza nečakane. Ako postupovať, keď sa stanete jej svedkom?

  Každá cesta autom je nevyspytateľná. Nikdy neviete, kedy sa môžete stať priamym alebo nepriamym účastníkom dopravnej nehody. V takejto stresujúcej situácii je dobré byť vopred pripravený. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako postupovať, ak stanete svedkom nehody. Ako poskytnúť prvú pomoc, privolať záchranku či pomôcť polícii pri vyšetrovaní.

 • dievča na elektrokolobežke
  18. júna 2022|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Majiteľov elektrických kolobežiek čaká nová povinnosť. O necelé dva roky by malo začať platiť nariadenie Európskeho parlamentu, podľa ktorého budú musieť mať používatelia týchto dopravných prostriedkov uzatvorené PZP. Bude sa táto povinnosť týkať aj vás?

 • kontrola PZP cez počítač
  12. júna 2022|Diana Kotesová
  Overenie PZP: Ako na to?

  Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné a musí ho mať uzatvorené každé vozidlo. Jeho platnosť si môžete overiť prostredníctvom online nástrojov, a to bez toho, aby ste niekam chodili. Ako overiť platnosť poistnej zmluvy svojho alebo cudzieho auta? Máme pre vás jednoduchý návod.