Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

cestovanie a cestovné poistenie

5 dôvodov, prečo uzatvoriť cestovné poistenie

5/5

Čo sa týka cestovného poistenia, ide o jedno z najviac využívaných poistení na Slovensku. Je to hlavne z dôvodu, že cestovanie je čoraz viac dostupné. Majte preto na pamäti, že vydať sa do sveta a nemať uzatvorené cestovné poistenie je obrovským rizikom. Pred čím vás môže zachrániť?

Cestovné poistenie a jeho význam

Poistenie je určené pre osoby, ktoré sa chystajú na cestu do zahraničia. Chcú sa vyhnúť akýmkoľvek rizikám, ktoré sú spojené s pobytom v zahraničí. Ideálne zvolené cestovné poistenie vám umožní cestovať do sveta s istotou, že ak ochoriete, stane sa vám úraz, či vám ukradnú batožinu, budete v relatívnom bezpečí.

Je dôležité vedieť, že odlišujeme dlhodobé a krátkodobé poistenie. Krátkodobé cestovné poistenie môžete uzatvoriť iba na dni, v rámci ktorých plánujete pobyt za hranicami. Podobný typ poistenia kryje najmä liečebné náklady.

5 dôvodov, prečo by ste mali uzatvoriť komplexné cestovné poistenie

Základný balík cestovného poistenia tvorí poistenie liečebných nákladov. K poisteniu sú poskytované asistenčné služby. Poistenie liečebných nákladov vám zaručí preplatenie nákladov, ktoré sa týkajú vyšetrenia, liečenia či hospitalizácie v spojitosti s ochorením či zranením. 


Asistenčný servis poskytuje nepretržitú pomoc s poradenstvom v slovenskom jazyku. Pomôžu vám so zabezpečením ošetrenia u lekára, poskytnú tlmočnícke služby, prípadne sprostredkujú finančnú pomoc. Môžu informovať najbližšiu rodinu o zdravotnom stave pacienta.


TIP

Pri akútnej bolesti chrupu vám poisťovňa nemusí preplatiť ošetrenie všetkých zubov. Je možné, že bude ošetrený iba zmluvne určený počet. Ošetrenie je preplácané iba vtedy, ak ste v minulom roku absolvovali preventívnu prehliadku. Nezabúdajte preto na pravidelné návštevy u stomatológa. 


#1 Pripoistenie úrazu

Ide o finančnú náhradu za úraz či zranenie, ktoré utrpíte počas pobytu v zahraničí. Nepomýľte si ho so so všeobecným poistením krytia liečebných nákladov. Pripoistenie úrazu je odškodným za utrpenú ujmu. 

#2 Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie vás chráni pred škodami na majetku, živote alebo zdraví, ktoré spôsobíte inej osobe, kvôli nepozornosti či z nedbanlivosti. 

V rámci poistenia sú kryté:

 • služby advokáta,

 • škody spáchané na zdraví a majetku tretej osoby,

 • právna pomoc spolu s poradenstvom,

 • poskytnutie tlmočníka,

 • pomoc, ak vás zadrží polícia, pri zháňaní kaucie či pri hrozbe zadržania. 

Pomoc sa na vás nevzťahuje v okamihu, ak ste ju spôsobili úmyselne kvôli vašej nedbanlivosti, v dôsledku konzumácie alkoholu či drog.

#3 Pripoistenie storna zájazdu, ubytovania, aj leteniek

Poistenie storna vám zaručí preplatenie storno poplatkov, ktoré by ste boli povinní v okamihu zrušenia cesty zaplatiť cestovke, leteckej spoločnosti, alebo ďalšiemu poskytovateľovi cestovnej služby. 

Poistenie storna pokrýva vymáhané storno poplatky za zrušenie:

 • ubytovania,

 • leteniek a iného cestovného lístka,

 • dovolenky či zájazdu,

 • študijného pobytu.

Odškodnenie vám poisťovňa preplatí aj vtedy, ak ste vážne chorí, prípadne sa vám stal vážny úraz. Nárok na odškodné máte aj v prípade, že vás postihne vážne ochorenie alebo sa stane úraz blízkej osobe, prípadne niekto z vašich blízkych zomrie. Sú poisťovne, ktoré akceptujú aj predvolanie na súd, rozvod či tehotenstvo. 

Poistenie môžete využiť, aj keď sa predčasne vrátite z dovolenky kvôli spomínaným dôvodom. Poisťovňa vám následne preplatí nespotrebovanú časť nákladov na samotnú cestu.


Vedeli ste, že…

… ako poistenec môžete stratiť nárok na náhradu škody? Situácia môže nastať vo chvíli, ak ste sa vedome správali rizikovo, prípadne ste ovplyvnili vznik poistnej udalosti vo chvíli, ak ste skonzumovali alkohol či iné omamné látky. Viacero poisťovní nepreplatí následky úrazu, ktoré vzniknú v spojitosti s teroristickými útokmi či vojnovými udalosťami.


#4 Pripoistenie batožiny 

Poistenie batožiny chráni veci osobnej potreby, doklady, cennosti, elektroniku a športové potreby. Kryje celú batožinu v istej poistnej sume a náhrada za jednu vec je zvyčajne limitovaná. Ak máte so sebou cennú vec, ktorou môže byť napríklad notebook, je dôležité si ju pripoistiť. Podobné nadštandardné poistenie vám garantuje preplatenie plnej sumy.

Poistenie nekryje škodu, ktorá bola spôsobená krádežou predmetov, nad ktorými ste nemali dohľad alebo vám ich odcudzili vreckovou krádežou. Ak bol poistený predmet v poškodenej batožine, nemáte právo na poistné plnenie. Rovnako nemáte právo na poistné plnenie ani vtedy, ak bol poistený predmet zničený či odcudzený zámerne.

#5 Pripoistenie športových aktivít počas dovolenky

Pripoistenie športových aktivít poskytuje nadštandardné krytie úrazov alebo škôd, ktoré môžu vzniknúť kvôli vykonávaniu špecifických typov športových činností. Ide prevažne o rizikové športy, ktoré poisťovňa nekryje v základnom poistnom balíku. 

Sú aj športy, ktoré poistenie nekryje. Všetky poisťovne majú určené kategórie nepoistiteľných a rizikových športov. Zistite, či vaša poisťovňa kryje druh športu, ktorý plánujete vykonávať. 

Výhody cestovného poistenia

Bez riadneho cestovného poistenia vám neodporúčame vycestovať do zahraničia. Ide o priveľký risk.

Medzi hlavné plusy cestovného poistenia zaraďujeme:

 • môžete ho uzatvoriť online,

 • k dispozícii máte pestrú paletu poistení a pripoistení,

 • budete mať istotu, že vaša dovolenka bude pokojná,

 • nie je nutný žiaden podpis,

 • poisťovne ponúkajú výhodné balíky, aj zľavy na poistenie.

Ako si vybrať cestovné poistenie?

Na to, aby ste si vybrali najlepšie cestovné poistenie, potrebujete absolvovať niekoľko krokov. Prvým z nich je získanie presných informácií. Musíte vedieť výšku poistnej sumy a vyhýbať sa nákladným poisteniam. Vyššie mesačné splátky negarantujú kvalitu poistenia. 

Porovnajte si viaceré ponuky a zvážte váš výber. Nemusíte siahnuť hneď po prvom poistení, na ktoré natrafíte. Ak vám poisťovňa ponúka výhodné balíčky, skontrolujte ich výhody a podmienky v rámci plnenia. Buďte obozretní pri výške splátok. Nastavte si trvalý príkaz na splátky poistenia a vyhnete sa negatívnym záznamom v registri. 

Zhrnutie

Predtým, než si vyberiete cestovné poistenie, odporúčame vám zvážiť destináciu, aktivity, ktoré budete vykonávať, aj dĺžku pobytu. Iba vtedy si vyberiete také poistenie, ktoré je pre vás najvýhodnejšie. Nevyberajte si poistenie, ktoré v skutočnosti ani nepotrebujete a zaplatíte zaň oveľa viac.

Miroslav Novysedlak
Miroslav Novysedlak
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.