Pillow pojišťovna, a. s. nie je na českom poistnom trhu žiadnym nováčikom. Je totiž nasledovníkom První klubové pojišťovny, ktorá na českom trhu pôsobila už od roku 2015. K premenovaniu na Pillow pojišťovnu dochádza v roku 2019, ktorý je zároveň rokom vstupu na slovenský poistný trh. Stojí za ňou jedna z najväčších českých finančných skupín RSJ.

Poisťovňa Pillow je najrýchlejšie rastúcou poisťovňou na českom trhu a trojnásobným víťazom súťaže o najlepšiu inováciu v poisťovníctve, postupne s produktmi poistenie vozidiel, poistenie úrazu a choroby a poistenie bytov, domov, chát a chalúp. Na slovenskom poistnom trhu ponúka zatiaľ poistenie vozidiel.

Poistenie Pillow

Poisťovňa Pillow ponúka svojim klientom revolučné poistenie vozidiel postavené na cene podľa počtu najazdených kilometrov. Ak najazdíte menej, ako ste predpokladali, poisťovňa vám nenajazdené kilometre preplatí.

Poistenie si jednoducho vyskladáte výberom 10 samostatných častí nazývaných vankúše. Sú to PZP, dopravná nehoda, krádež vozidla, prírodná udalosť, stret so zverou, sklá, vandalizmus, asistencia, batožina a úraz. Nemusíte kupovať zbytočné poistenia, ktoré nepotrebujete. Navyše, všetko od obhliadky vozidla až po zaslanie stavu najazdených kilometrov vybavíte cez mobilnú aplikáciu.

Poisťovňa Pillow poskytuje poistenie vozidiel so zámerom jasných a férových podmienok, bez nezmyselných výluk a skrytých háčikov.

Dôležité kontakty

Korešpondenčná adresaSídlo spoločnostiIČOE-mailTelefón

P.O. BOX 2/13, 908 51 Holíč

Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov

042 57 111

info@mypillow.sk

Klientská linka: +421 522 902 902

Hlásenie škôd: +421 522 902 903

Asistenčné služby: +421 522 902 909

Ukončenie poistnej zmluvy u poisťovne Pillow

Poistná zmluva môže byť ukončená spoločnou dohodou, výpoveďou alebo odstúpením, ďalšími možnosťami podľa Občianskeho zákonníka a tiež z dôvodov uvedených v zákone o povinnom zmluvnom poistení (zánikom, krádežou, prevodom alebo vyradením vozidla z evidencie či z prevádzky).

Ako klient poisťovne môžete poistenie vypovedať:

  • do 2 mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy (s 8-dňovou výpovednou dobou),

  • ku koncu poistného obdobia (výpoveď doručte aspoň 2 týždne vopred),

  • do 1 mesiaca od nahlásenia poistnej udalosti (s mesačnou výpovednou dobou).Od poistnej zmluvy môžete tiež odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia bez udania dôvodu, ak ste zmluvu uzavreli na diaľku, teda cez internet alebo cez telefón. Odstúpenie môžete poslať:

  • odoslať prostredníctvom kontaktného formulára,

  • poštou na doručovaciu adresu poisťovne uvedenú v úvode klientskej zmluvy,

  • online priamo v portáli na stránke poisťovne.Oznámenie o odstúpení je potrebné zaslať najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.Vaše poistenie môže zaniknúť aj v dôsledku nezaplatenia dohodnutých platieb či splátok za:

  • prvé poistné obdobie – ak neuhradíte splátku alebo doplatok (napríklad za kilometre najazdené navyše) týkajúce sa prvého roka poistenia do 3 mesiacov od ich splatnosti,

  • ďalšie poistné obdobie – ak neuhradíte platbu, splátku alebo doplatok na ďalšie obdobie trvania poistenia do 3 mesiacov od jej splatnosti.

Povinné zmluvné poistenie

Ušetrite na PZP

Ušetrite na poistke až 50 % jednoduchým spôsobom - porovnávaním. Porovnajte si jednotlivé ponuky a zistite, ktorá je pre vás najvýhodnejšia a ihneď zistíte, koľko peňazí ušetríte. Vybranú ponuku môžete behom pár minút uzavrieť online.