eurové mince

Zdravotné a sociálne odvody: Zmeny v roku 2022

4. 12. 2021
|
Dĺžka čítania: 10 min.

Samostatne zárobkovo činné osoby, teda SZČO, ale aj živnostníkov čakajú v roku 2022 opäť vyššie povinné výdavky. Od januára 2022 im stúpnu minimálne odvody. Do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne budú každý mesiac posielať o čosi vyššiu sumu. Aké zmeny ich čakajú?

Výška minimálnych odvodov za rok 2022

Živnostníci budú od ďalšieho roka posielať do zdravotnej a sociálnej poisťovne minimálnu sumu 267,09 €.  Ide skoro o 10 € viac ako v roku 2021.

Každoročná zmena sa týka väčšiny z nich, pretože najnižšie poplatky za poistenie zasiela viac než 80 % živnostníkov. Ich podiel každým rokom stúpa. Samotná výška odvodov sa vyráta z celkového ročného príjmu. Živnostníci si príjmy v daňovom priznaní obvykle optimalizujú.

Najnižšia suma sociálnych a zdravotných odvodov od januára 2022 stúpne z pôvodných 257,43 € na spomínaných 267,09 €. Celkovú sumu nezvyšuje vláda, ale automatický mechanizmus, ktorý je v legislatíve. Spolu s priemernou mesačnou mzdou stúpa aj minimálny mesačný vymeriavací základ. 

Suma vymeriavacieho základu tvorí polovicu z celkovej priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred obdobia 2 rokov. Znamená to, že sa bude rátať z priemerného zárobku za rok 2020, ktorý dosiahol výšku 1 133 € mesačne

Minimálny vymeriavací základ od januára porastie z 546 € na sumu 566,50 € mesačne. Spoločne s minimálnym vymeriavacím základom pôjde hore aj maximálny vymeriavací základ. Uplatňuje sa iba pri sociálnom poistení. Pri zdravotných odvodoch bol ešte v minulosti zrušený. 

Maximálny vymeriavací základ je definovaný ako limit na platenie poistného. Od januára 2022 stúpne z aktuálnych 7 644 € na 7 931 € mesačne. Vyráta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred obdobia 2 rokov.

Vedeli ste, že...

... ak ste nezačali podnikať od januára, pri výpočte mesačného vymeriavacieho základu na platenie zdravotných odvodov vydelíte výsledok celkovým počtom mesiacov, počas ktorých ste mali vašu živnosť otvorenú?

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne za rok 2022

V rámci minimálneho vymeriavacieho základu drvivá väčšina samostatne zárobkovo činných osôb zaplatí povinné odvody.

Pri sociálnych odvodoch je  platená sadzba vo výške:

 • 14,4 % za nemocenské poistenie,

 • 18 % na dôchodkové starobné poistenie,

 • 6 % putuje na dôchodkové invalidné poistenie,

 • 4,75 % ide do rezervného fondu.

Platby do Sociálnej poisťovne sa zvýšia z pôvodných 180,99 € na sumu 187,78 € mesačne.

Suma na zdravotné poistenie za rok 2022

Ako sme už spomínali, minimálny mesačný vymeriavací základ sa od januára 2022 zvýši o 20,50 €. Okrem toho sa živnostníkom zvýšia aj odvody do zdravotnej poisťovne. 

Výška sadzby mesačných platieb je 14 % z vymeriavacieho základu. Pri zdravotných odvodoch SZČO alebo pri živnostníkoch, ktorí sú zdravotne postihnutí, sú sadzby polovičné. Pôjde o sadzbu vo výške 7 %.

Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie budú v roku 2022 vyššie oproti tým z roku 2021, ktorých výška bola 76,44 €. Po novom stúpnu na 79,31 € mesačne. Podnikatelia, ktorí sú zdravotne postihnutí, budú platiť 38,22 € mesačne, čo predstavuje polovicu oproti klasickým odvodom.

TIP

Je známe, že ak vám zdravotná či sociálna poisťovňa vyráta mesačný vymeriavací základ, ktorý bude nižší ako minimálny, zaplatíte najnižšie odvody. V opačnom prípade, ak pri sociálnych odvodoch bude mesačný vymeriavací základ vyšší než maximálny, zaplatíte iba maximálne odvody. V rámci zdravotných odvodoch nie je daný limit na výšku poistného.

Ako si môžete vypočítať odvody?

Ak si otvoríte živnosť, prvý rok budete platiť iba minimálne zdravotné poistenie. Povinné sociálne odvody budete platiť až v tom roku, v ktorom podáte vaše prvé daňové priznanie z podnikania.  O ich celkovej výške aj o začiatku platenia vás vždy bude informovať Sociálna poisťovňa.

O skutočnosti, či ich po prvom roku podnikania budete musieť platiť, rozhoduje aj skutočnosť, koľko peňazí ste vy ako živnostník v hrubom zarobili. Hranica pre platenie odvodov je každým rokom vyššia a vyššia.

V prípade, že začínajúci živnostník za tento rok nezarobí minimálne 6 798 €, v nasledujúcom roku nemá povinnosť platenia povinných odvodov. Dokonca aj pri výške mesačného poistného má rozhodujúce slovo hrubý príjem.

Vymeriavací základ poisťovňa vyráta sčítaním čiastkového základu dane spolu so zaplatenými sociálnymi aj zdravotnými odvodmi.  Súčet je následne vydelený koeficientom 1,486. Na koniec sa výsledok vydelí číslom 12, čiže počtom kalendárnych mesiacov v každom roku.

Príklady, ako na výpočet odvodov

Zoberme do úvahy, že ste podnikali celý rok 2021. Váš čiastkový základ dane sa bude pohybovať vo výške 10 000 €. Znamená to, že za zdravotné poistenie ste celkovo zaplatili 917 € a za sociálne poistenie sumu 2 171 €.

Mesačný vymeriavací základ si vypočítate takto:

10 000 € + 917 € + 2 171 € = 13 088 € / 1,486 = 8 807,54 € / 12 = 733,96 €.

Sociálne odvody budú v sume 243,30 € mesačne, čo predstavuje 33,15 % zo mzdy. Zdravotné odvody budú predstavovať sumu 102,75 € mesačne, čo je 14 %.

Ak ste podali daňové priznanie za tento rok v riadnom termíne, teda do konca marca, od júla 2022 budete platiť sociálne odvody v sume 243,30 € mesačne.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne, ktoré by ste mali od januára 2022 posielať, bude 102,75 € mesačne. V prípade, že budete posielať iba minimálne odvody, zdravotná poisťovňa vám v ročnom zúčtovaní zaúčtuje nedoplatok.

Zhrnutie

Výška minimálnych a sociálnych odvodov bude od januára opäť vyššia. Všetci živnostníci budú do zdravotnej a sociálnej poisťovne zasielať minimálne 267,09 €, čo znamená, že pôjde o 9,66 € viac než v predošlom roku.

Miroslav NovysedlakViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Smutný muž
  Život
  10. júna 2022|Silvia Múdra
  Zneužitie osobných údajov: Čo vám hrozí?

  Môže sa to začať celkom nevinne, napríklad stratou občianskeho preukazu. Pokračovanie však nie je ani zďaleka zábavné. Podvodník, ktorý sa skryje za vašu identitu, si môže neoprávnene vybaviť pôžičku, ktorú by ste mali splácať vy. Ako sa brániť a čo v takýchto situáciách robiť?

 • Dvaja zamestnanci
  Život
  04. apríla 2022|Martina Pisarčíková
  Zodpovednosť zamestnanca za škodu: Všetko, čo by ste o nej mali vedieť

  V pracovnom aj osobnom živote nastávajú situácie, kedy spôsobíte rôzne škody. Niekedy je to z dôvodu nešťastnej náhody, inokedy má na to vplyv prostredie, kde sa nachádzate. Tak či onak, zodpovednosť za škodu je kľúčová. Vybrať si ju môžete ako pripoistenie k určitému balíku poistenia alebo ako samostatný produkt, ktorý sa vám bude hodiť najmä v práci. Čo všetko kryje a ako funguje?

 • graf finančnej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine
  Život
  30. marca 2022|Silvia Múdra
  Aká finančná kríza nám hrozí po udalostiach na Ukrajine?

  Momentálne je Európa hore nohami. Už dnes je isté, ruská invázia na Ukrajinu spôsobí finančnú krízu. Situácia určite poznačí globálnu ekonomiku, ceny tovarov, pohonných hmôt, úverov či nehnuteľností. Na čo sa máme pripraviť?

 • Zamestnanci vo firme
  Život
  05. marca 2022|Silvia Múdra
  Hmotná zodpovednosť zamestnanca: Čo by ste mali vedieť

  Hmotná zodpovednosť zamestnanca je pojem, s ktorým sa v oblasti pracovno-právnych vzťahov stretávame bežne. Čo však tento výraz presne znamená? Aký je rozdiel medzi hmotnou a všeobecnou zodpovednosťou zamestnanca? Na čo si treba dávať pozor a kedy hmotná zodpovednosť zaniká? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.

 • dohoda zamestnanec
  Život
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Matka a dcéra
  Život
  20. februára 2022|Silvia Múdra
  Úrazové poistenie pre deti: Myslite na zdravie svojich najmenších

  Detské úrazy nie sú ničím výnimočným. V lepšom prípade sa skončia zalepeným kolenom, v tom horšom nesú so sebou ďalekosiahle dôsledky, ktoré ovplyvnia fungovanie i finančnú situáciu celej rodiny. Náklady na liečbu, rehabilitácie, cestovanie, ale najmä dočasný výpadok príjmu jedného alebo oboch rodičov. Pýtate sa, ako sa dá na takúto situáciu pripraviť? S výberom úrazového poistenia pre dieťa vám poradíme v nasledujúcom článku.

 • ropny vrt
  Život
  17. februára 2022|Silvia Múdra
  Ako pandémia ovplyvnila vývoj ceny ropy vo svete?

  Cena ropy je ovplyvňované viacerými faktormi, ktoré spôsobujú, že v poslednom období stúpa. S cenou ropy rastú aj ceny pohonných hmôt, čo má, samozrejme, vplyv na každého. Majitelia áut cítia vyššie ceny pri tankovaní, ale keďže rastú aj náklady na dopravu, v konečnom dôsledku sa zdražovanie odráža aj v cenách tovarov a služieb. Prečo cena ropy rastie a aké trendy môžeme očakávať? 

 • vysokoškoláci
  Život
  12. februára 2022|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku a v susedných Čechách.

 • Pár ide po pláži
  Život
  27. januára 2022|Silvia Múdra
  Riziková, kapitálová či investičná životná poistka? Vyberte si správne

  Možno už viete, že životné poistenie je značne komplikovaný finančný produkt. Má totiž hneď niekoľko typov, z ktorých každý má svoje výhody a nevýhody. Ako si teda spomedzi nich vybrať ten správny? Čítajte ďalej, poradíme vám v nasledovných riadkoch.

 • rodina v aute
  Život
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Kto ponúka najlepšie životné poistenie? Aktuálny prehľad v roku 2022

  Vybrať si vhodné životné poistenie vôbec nie je jednoduché. Životné poistenie sa totiž považuje za jeden z zložitejších finančných produktov vôbec. Práve preto sme pre vás pripravili návod, ako sa v ponukách jednotlivých poisťovní zorientovať. Viete, kto ponúka najlepšie životné poistenie?

 • Lyžiar na svahu
  Život
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Ako si vybrať úrazové poistenie na lyžovačku?

  O tom, že lyžovanie patrí medzi obľúbené rekreačné športy Slovákov, svedčia preplnené svahy vychytených i menej známych ski parkov. Priamo úmerne s počtom lyžiarov na zjazdovke však rastie aj riziko úrazu. Zranenie s potrebou lekárskeho ošetrenia či s dlhodobými zdravotnými následkami nie je pri páde na lyžiach ničím výnimočným. K povinnej výbave zodpovedného lyžiara by preto okrem kvalitného výstroja malo patriť aj vhodné úrazové poistenie.

 • matka so svojím dieťaťom
  Život
  31. decembra 2021|Silvia Múdra
  Chráňte vaše bábätko: Kedy je vhodný čas na poistenie pre novorodenca?

  Dieťatko je to najcennejšie, a zároveň najzraniteľnejšie, čo máme. Je pochopiteľné, že nikto z nás si nechce ani len pripustiť myšlienku, že by jeho ratolesť mohli postretnúť akékoľvek nepríjemnosti v zmysle ohrozenia zdravia, či dokonca života. Napriek tomu je rozumné byť zodpovedný a pripraviť sa aj na prípadné ťažšie životné obdobia. Poradíme vám, kedy je ten správny čas na poistenie dieťaťa a ako uzavrieť vhodné poistenie.

 • muž a žena v objatí
  Život
  28. decembra 2021|Silvia Múdra
  Investičné životné poistenie: Aké benefity ponúka oproti klasickej životnej poistke?

  Netušíte, aký je rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením? Nie ste sami. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, aké sú rozdiely medzi týmito produktmi, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú niektoré z nich vhodné aj na zhodnotenie peňažných prostriedkov.

 • dôchodcovia
  Život
  22. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  V akom veku máte nárok na starobný dôchodok?

  Chcete zistiť, v akom veku máte nárok na starobný dôchodok? O koľko sa budú zvyšovať dôchodky v novom roku a čo vplýva na ich výšku? Na tieto otázky máme odpovede.

 • riziko
  Život
  14. decembra 2021|Silvia Múdra
  Rizikové životné poistenie: Aké výhody vám prinesie?

  Život prináša plno neočakávaných situácií. Aby vás nezastihol nepripravených, je dobré mať poistku. A to nie hocijakú, ale životnú. Viete, z akých typov životného poistenia máte na výber? A v akých prípadoch by ste si mali zvoliť práve rizikové poistenie? Čítajte ďalej, prezradíme vám to v nasledujúcich riadkoch.

 • miniatúra domu
  Život
  02. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  Ako zrušiť stavebné sporenie a neprísť o štátny príspevok?

  Stavebné sporenie bolo kedysi veľmi žiadaným sporením. Aktuálne už nie je také vyhľadávané a mnohí ho kvôli tomu chcú zrušiť. Ako na zrušenie stavebného sporenia a súčasne neprísť o štátny príspevok?

 • šetriaci dôchodci na dôchodku
  Život
  21. novembra 2021|Silvia Múdra
  Životné poistenie: Na čo všetko sa oplatí poistiť?

  Zdá sa vám, že životné poistenie je riadne komplikované? Zdanie neklame. Práve tento typ poistenia sa považuje za jeden z najzložitejších. Aby sme vám aspoň čiastočne uľahčili orientáciu v ňom, pripravili sme pre vás prehľad toho, aké riziká by mala vaša životná poistka zahŕňať a ako správne nastaviť poistné sumy. 

 • dvaja dospelí ľudia a papiere
  Život
  20. októbra 2021|Silvia Múdra
  Ako postupovať pri vypovedaní a vyplatení životnej poistky?

  Rozhodli ste sa vypovedať svoju aktuálnu životnú poistku? Môžete tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, akú žiadosť a v akých termínoch treba v prípade výpovede podať, aké podmienky musíte dodržať a aká suma sa vám zo zrušenej poistky vráti.

 • Žena, ktorá spadla z bicykla
  Život
  17. októbra 2021|Michaela Pősová
  Keď sa život nevyvíja podľa predstáv: Ako postupovať pri plnení úrazového poistenia?

  Život býva nevyspytateľný. Aj ten najmenší úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak človek nevie, ako postupovať a ako si vyžiadať to, na čo má z poistenia nárok. Prinášame vám preto praktický prehľad o tom, ako sa v úrazoch zorientovať a ako byť aj v neľahkých životných situáciách nad vecou.

 • Žena spadla z bicykla a sedí na antuke
  Život
  17. októbra 2021|Michaela Pősová
  Keď sa život nevyvíja podľa predstáv: Ako postupovať pri plnení úrazového poistenia?

  Život býva nevyspytateľný. Aj ten najmenší úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak človek nevie, ako postupovať a ako si vyžiadať to, na čo má z poistenia nárok. Prinášame vám preto praktický prehľad o tom, ako sa v úrazoch zorientovať a ako byť aj v neľahkých životných situáciách nad vecou.

 • elektricke napatie
  Život
  07. septembra 2021|Ján Schneider
  Aké sú ceny energií na Slovensku v porovnaní so zahraničím?

  Pri porovnávaní životnej úrovne a celkovej „ekonomickejekonomickej   kondície a bohatstva“ondície a bohatstva“  ľudí žijúcich na Slovensku a v zahraničí to, samozrejme, nie je len o výške platov. V kontexte komplexného  „spotrebiteľského balíčka“„spotrebiteľského balíčka“, s ktorým pracujú ekonómovia, marketéri aj štatistici, sú podstatné životné náklady. V prvom rade sú to položky na zabezpečenie základných životných potrieb, teda jedla, vody a bývania, vrátane tepla a energií. Možno sa budeme spoločne čudovať, aké rozdielne sú ceny energií, ale aj vody v krajinách Európy.

 • automechanik opravuje auto
  Život
  03. septembra 2021|Tomáš Kolesár
  Viete, aké sú minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov?

  Možno sa budete čudovať, možno nie, ale Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu 6. najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie, a to až 49,7 %. V oblasti daňového a odvodového zaťaženia práce sme na tom ešte horšie, z 32 európskych krajín ho máme 4. najvyššie. Vonkoncom to nie sú lichotivé výsledky a vie to každý podnikateľ, živnostník, slobodný umelec,  „dvojchlapová eseročka“  alebo majitelia firmičiek, firiem či podnikov, ale aj zamestnanci. Pozrime sa spolu na minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov.  

 • jadrová elektráreň
  Život
  28. augusta 2021|Ján Schneider
  Ako sa poistiť pri práci v jadrovej elektrárni?

  Práca v jadrovej elektrárni patrí medzi rizikové povolania, podobne ako napríklad práca v bezpečnostných či záchranárskych zložkách. Možno sa budete čudovať, ale medzi rizikové profesie patrí napríklad aj profesionálny tanec. Majú ľudia zarábajúci si na živobytie rizikovejšie ako všetci ostatní šancu poistiť sa? Majú špeciálne podmienky alebo možno privilégiá týkajúce sa dôchodkového, ale aj životného či úrazového poistenia? Čítajte a dozviete sa určite aj to, čo ste doposiaľ netušili.

 • svadba-novomanželia
  Život
  21. augusta 2021|Ján Schneider
  Koľko stojí svadba v roku 2021?

  Pokiaľ sa nechystáte brať rovno na Bratislavskom hrade a sobášiaci nebude predseda parlamentu, tak aj menej reprezentatívna svadba vás môže stáť pomerne veľa. Nehádžte snubné prstene do žita: cena je vždy relatívny pojem a to, čo je pre niekoho nedosiahnuteľný luxus, môže byť pre iného bežný výdavok. Skúsme nájsť zmysluplnú odpoveď na otázku: koľko stojí svadba na Slovensku v roku 2021?

 • poistenie
  Život
  16. augusta 2021|Dominika Blchová
  Ako si vybrať najlepšie poistenie?

  Výber poistenia môže byť náročný. Na trhu sa stretnete s viacerými typmi a možnosťami. Každá poisťovňa vám poskytne iné benefity a výhody. Cena ale nie je všetko. Okrem nej je nutné sledovať aj ďalšie parametre. Ako si vybrať to najlepšie poistenie? Máme pre vás odpovede.